Vízöntő

A harmonikus Vízöntő-szülött önálló, független egyéniség. aki őszinte tiszteletet tanúsít mindenki iránt nemre, fajra, felekezetre, vagyoni helyzetre, iskolai végzettségre nagy bármi egyéb körülményre való tekintet nélkül. Barátságos, kedves. szociális érzésű. Érdeklődik a közösségi problémák iránt, testvériséget vállal a rászorulókkal. Segít, ahol tud. Ösztönösen megértő. Fontos neki a szabadság, de tiszteletben tartja mások jogait is. Intuitív, találékony, ötletes, szellemes. Jó a műszaki ércéke. Nemes eszméket terjeszt a világban. Új gondolatokat hirdet. Újító, reformer. Eredeti és zseniális.A diszharmonikus Vízöntő-szülött makacsul ragaszkodik a saját ötleteihez, a saját elgondolásaihoz. Megveti és kigúnyolja azt, aki másként gondolkodik, mint ő. Zseniálisnak tartja magát. Minden ellen lázad. Semmi sem szent előtte. Széttöri a korlátokat a saját szabadsága érdekében. Nincs tekintettel mások jogaira. Hirtelen, váratlan balesetek érik. Szívbajra, érrendszeri és idegrendszeri zavarokra hajlamos. Különösen érzékeny a bokája és az alsó lábszára.


A VÍZÖNTŐ JELLEMRAJZA

Hódolatom Eiffel-torony Asszonyság! Minél tovább nézzük ezt a nagy dámát, annál szembetűnőbb a hasonlóság, a szoros rokoni kötelék közte és a Vízöntő közt. Rögtön ez az extravagancia! Miként a Vízöntő is roppant eredeti, de nem bolond!

Ez a hideg vasszerkezet a Szaturnusz jellemzőit idézi: rendszert és merevséget. Azonkívül, ha fordítva nézzük ezt a négy lábán támaszkodó, hosszú nyakú háromszöget, az Uránusz bolygó egyik jelét ismerhetjük fel. Ezt a bolygót 1781-ben, a francia forradalom küszöbének évében fedezték fel.

Ráadásul a hagyomány szerint is a Vízöntő olyan pszichológiai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek hasonlítanak az Uránusznak és a Szaturnusznak tulajdonított jellemvonásokra. Ez egyre érdekesebb!

Az Uránusz szüntelen ontja a felfedezéseket, új utak képében. A Szaturnusz hatásának egyik jellemzője viszont épp a konzervatív ösztön, másik pedig az az adottság, ahogyan figyelmét egyetlen meghatározott dologra képes összpontosítani. A váratlan eseményeket visszautasítja, ha nem láthatja előre a következő szakasz folyamatát.

Valóban micsoda mulatságos társulás!

A Vízöntő rendelkezik két urának - az Uránusznak és a Szaturnusznak - az adottságaival és szívesen azonosul e két bolygóval; mindig e tulajdonságoknak megfelelően viselkedik, a haladás úttörőjének szerepét játszva.

A Vízöntő jellegzetes elemzőkészségét (elmélyedés, összpontosítás szigorúság) a Szaturnusztól kapta, míg a tervezés és intézkedés képességét az Uránusztól.

A Vízöntőt nem lehet feltartóztatni, ha jó úton halad. Amikor a Vízöntő felér az Eiffel-torony harmadik emeletére, egy szempillantás alatt megdöbbenve állapítja meg: ugyanúgy látja innen Párizst, mint ahogyan minden más helyzethez közelít.

Tulajdonképpen a Vízöntő tudatából hiányzik néhány fogalom, például: árnyékok, színek, illatok, különböző rejtett kis zugok; vagyis minden olyasmi, ami az adott vidék szépségével vagy csúfságával kapcsolatos lehet. Viszont annál tisztábban látja azokat a részleteket, amelyeknek mi még csak tudatában sem vagyunk. Számára a látvány úgy áll össze, akár egy kirakójáték.

A Vízöntő sosem törekszik az apró részletekre.

Nincs elég közel a valós dolgokhoz, csak gondolatban érzékeli őket. Elemzési módszerével józanul, szellemi alapon fogja fel a világot. A dolgokat megnézi, azonosítja, megállapítja értéküket, kiemeli pozitív vagy negatív jellegüket, majd tiszta logikai úton kikövetkezteti, mi alakulhat ki az adott szituációból. Ezek után áttér valami másra.

Ilyen távolról, ilyen magasból, ég és föld között az ember épp arról feledkezik meg, hol is található.

Ettől a fenséges panorámától, amely egész a látóhatárig húzódik, csak a felszínt vesszük észre, és el sem képzeljük, hogy a földalatti város gondosan kiépített pince- és csatornarendszerével, alagsoraival, mindenféle járataival - város a város alatt - ugyanolyan élő a maga módján.

Az ilyesféle leírások megdöbbentik a Vízöntőt, annyira magára ismer bennük. Ő is messze jár a földtől, mivel saját rezgéseire sem hallgat, hiszen abszolút ismeretlen fogalom számára az ösztön, és az érzelem. Gyakran még azt a helyet sem látja, ahol tartózkodik, mert a jelen helyzet, jövője tervezgetése izgatja. Felhasznál minden szellemi folyamatot, megfontol minden kézzelfogható tényezőt - számára ez a megismerés egyetlen módja. Nem mondhatnánk, hogy a Vízöntő hagyja magát érzelmi okokból különböző szituációkba sodorni.


A VÍZÖNTŐ GYERMEK

Egy bizonyos korban személyisége egy része fejlődni kezd anélkül, hogy sejthetnénk, milyen képességei vannak még feltáratlanul. A Vízöntő kétségkívül a legnehezebben megérthető jegy, mivel a gyermek-pszichológia egyetlen kritériumának sem felel meg.

Hogy megérthessük a kis Vízöntőt, be kell számítanunk életkorát

0-tól 7 éves korig:

A Vízöntő-Csecsemőnek, akármennyire picike is, ismeretekre, szilárd rendszerre van szüksége. Fél, mi több, retteg a kísérletektől. Csak a családdal kapcsolatos dolgok érdeklik. Micsoda paradox helyzet!

Most válik érthetővé, miért kelti a kis Vízöntő okos gyermek látszatát, noha gyakorlati téren néha kissé ravasznak tűnik, ám közben reakciói időről-időre élénk intelligenciát sejtetnek.

Ne vádolják a Vízöntőt semmittevéssel! Egész egyszerűen nem elég biztos önmagában. Először mindent meg kell neki mutatni, meg kell tanítani, különben sosem meri magát bevetni a mélyvízbe. Így már ugye, tiszta a helyzet, megismerték viselkedésének okait.

Ha a Vízöntőnek testvére is van, hagyni kell, hogy dolgaikat egymás közt intézzék el. A kis Vízöntő ügyes és furfangos teremtés, tudni fogja, hogyan legyen jó viszonyban testvéreivel. Miközben figyeli, hogyan rakják rendbe az ő játékait, tanácsokat ad nekik, vagy esetleg még kritizálja is őket.

Csoportban viszont félénk, néha őszintén szólva, egyenesen balkezes, és képtelen magát megvédeni. Ha gyermekük rossz kapcsolatban van azokkal, akikre bízták, jusson eszükbe, hogy a kis Vízöntő ebben a korban (0-7 éves kor) nagyon törékeny. Akkor is meg kell védeniük, ha nem mindig van igaza.

7-től 14 éves korig:

Ha eddig minden jól ment, az Önök Vízöntője kibújik bábjából és kellemes meglepetést szerez.

Kétségkívül intelligens, és már nemcsak egyszerűen cselekszik, hanem kifejezetten okosan rendezi a dolgait, de még csak ekkor fog önálló kezdeményezésekbe. Szeretetük nem vakítja el Önöket, megállapításaik helyénvalónak tűnnek: a kis Vízöntő független, gondolkodik és ösztönösen megérti, mit várnak tőle.

Az összes zodiákus jegy közül a Vízöntő az egyetlen, aki képes hasznot húzni az aktuális iskolai rendszerből. Igen jó felfogású, nagyon érdeklődik az új eljárások, technikai újítások iránt. Ha a Vízöntő-Gyermek jó kezekbe kerül, kiváló tanulmányi eredményeket érhet el.

A kis Vízöntő gyermek- és kamaszkorában nem igazán érzelmi alkat, aki becézgetésre, kedvességre, gyengédségre szorul, de később fokozatosan érzékennyé válik és nagyon hamar mindent gondolkodás útján fog megmagyarázni. Egyébként, ha gondolatai elragadják, még az is megeshet, hogy enni is elfelejt.

A Vízöntőnek különben ajánlatos rendszeresen sportolnia. Ha szüleinek módjában áll, olyan vakációt szervezzenek neki, ahol síelhet, vitorlázhat vagy hegyet mászhat, egyszóval lehetőleg csoportos és szabadtéri sportokat űzhet.

Gyermekük állandóan kérdéseket fog feltenni, erre szüleinek idejében számítania kell. Ha egy napon megtudják, hogy leendő kisbabájuk a Vízöntő jegyében születik, mondjanak le gyorsan minden nevelési elvükről, mert hasztalanul fogják erőltetni. Legyen a Vízöntő kicsi vagy nagy, fiú vagy lány, semmit sem úgy csinál, mint a többiek. Az egyetlen megoldás az, ha kitárják szívüket és úgy tesznek mint ő: megfigyelik és nagyító alá teszik a dolgokat.


A VÍZÖNTŐ ÉS AZ UDVARLÁS

Hol találkozhatunk a Vízöntővel? Mindenütt, ahol a jövőt kovácsolják, ahol erről beszélnek, ahol meg akarják javítani a világot, vagyis különböző összejöveteleken, klubokban, divatos vagy épp szokatlan helyeken, akár könyvtárakban, és nagyon gyakran a science fiction-nal kapcsolatos helyeken.

Miről lehet felismerni a Vízöntőt?

Ha valakinek a viselkedése, akivel épp most ismerkedett meg, meglepőnek tűnik, és az illető egész személyiségét fantasztikusnak érzi, akkor nagy valószínűséggel Vízöntőről van szó!

Miután a Vízöntő kíváncsivá teszi és elszórakoztatja, Ön még abba is belemegy, hogy egy pohárból igyanak. Ő persze különböző koktélokból összekevert löttyöt ajánl, azt állítva, hogy ez lesz az őszi divat. A ruhadarabok, melyeket visel, meglepik Önt. Megállapítja, hogy ezek pont olyan furcsák, mint a Vízöntő maga. Sosem szűnik meg magyarázni elveinek sokaságát, melyeket képvisel, és ami még váratlanabb, hogy miután kielemezte társadalmunkban való működésének a legapróbb részleteit is, és elmesélte tanításainak és az alájuk rendelt tételek mikéntjét, barátságosan közli, hogy Ön tetszik neki. Na most aztán dönthet Ön!


A VÍZÖNTŐ ÉS A SZEX

A Vízöntő mindig ugyanaz marad: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség - s ezzel mindent elmondtunk! Felesleges lenne súlyosbítanunk a helyzetet a fenti három szó részletezésével, mert csak olajat öntenénk arra a tűzre, amely a Vízöntővel való kapcsolatot rendszerint felégeti.


A VÍZÖNTŐ POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Ön behódolt annak a furcsa személynek, aki mindenhez ért. És íme, házasok.

Tudnia kell, hogy a Vízöntő eléggé sajátos módon szemléli az életet. Vegye egészen komolyan, amikor a Vízöntő egy olyan házasélet körvonalait vázolja fel, amelynek fő alapja a ...Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!, ugyanis később, amikor a sokk által, amelyet gyakorlati alkalmazásuk okoz, már tisztában lesz ezeknek a szavaknak a súlyával, meg fogja állapítani, hogy nem is lehetett volna jobban jellemezni, ami Önre várt.

Ne higgye, hogy kapcsolatuk megváltoztatja a Vízöntőt, ez még kissé odébb van, őt ugyanis nem lehet átformálni. Ha arra számít, hogy a Vízöntő erkölcsileg és anyagilag egyaránt felvállalja Önt; ha az a hitvallása, hogy rejtőzzünk el a világ szeme elől, és boldogok leszünk; ha a házastársi hűség Önnél a szentség fogalmával határos, nos, akkor gyorsan húzzon nyúlcipőt! Még nem késő! Nyugodjék meg, a Vízöntő nem fog haragudni Önre, sőt, bátorítani fogja, hogy ne rontsa el ilyen dolgokkal a saját és ezáltal az ő életét.

Igazán vele akar élni? Döntése tehát végleges. Akkor lássuk, mi vár Önre.

Jobb, ha nem számít a Vízöntőre a háztartás apróbb ügyeinek az intézésében. Ő ugyanis nagyon szívesen segít hétvégenként különböző javítási munkálatokban - másoknak.

A Vízöntő gyakran teljesen váratlanul megtölti a házat barátaival, vagy például vendégül látja az általa látogatott kismilliónyi klub pár tucat tagját. Szerinte - és ebben Önön kívül aligha akad ellenzője sokkal kényelmesebb az Önök nappalijában rendezni az összejövetelt, mint mondjuk; egy étteremben. Véleménye szerint persze magától értetődik, hogy Ön is szabadon rendelkezhet a saját nappalaival vagy éjszakáival, és abszolút meg lehet elégedve, mivel szabad, és senki sem kötelezi semmire. Ő mindenesetre kitárja kapuit kb. negyven ember előtt, Ön pedig szintén azt csinál, amit akar.

A Vízöntőnek köszönhetően az Önök háza hipermodern szellemi kiválóságok sokaságának találkozóhelye lesz. Ne is próbálja megmagyarázni neki, hogy ez a kiváltság csak kellemetlenséget okoz Önnek, és hogy Ön sokkal jobban szeret fával működő tűzhelyen főzni - a Vízöntő úgyis meg fogja győzni arról, mennyire fontos dolog lépést tartani a korral.

Ön persze azt gondolja, hogy a Vízöntő egyszerűen kalandorjellem, hiszen látta őt többször is, amint összecsomagolta bőröndjét, mondván, indul a világ másik végére; vagy amint eldöntötte, hogy habozás nélkül új életet kezd. Igen, a Vízöntő valódi úttörő, de csak gondolatban. Valóban hajlandó az élen járni, de csak akkor, ha tudja, merre tart és miként. Ha nem láthatja előre a folyamatot, és kalandokba kell bocsátkoznia, védtelennek érzi magát és inkább nem vállalja a kockázatot.

Ha Ön valóban életfordulóhoz érkezett, amikor el kell döntenie, hogyan tovább egy beláthatatlan időszak folyamán, addig semmi sem történik, amíg kezdeményezésével nem siet a Vízöntő segítségére. Ekkor érezni fogja a Vízöntő gyengédségét és kedvességét.

Tulajdonképpen a Vízöntő kész bármit kipróbálni, azzal a feltétellel, hogy akármi történjék is, lesznek támpontjai és ki tudja számítani az elkövetkezendő eseményeket - elemzőkészségének és józan gondolkodásának köszönhetően.

A Vízöntő lehet a leghűségesebb társ, aki még egy válás után is lehetővé teszi Önnek, hogy folytassa fejlődését. Kedvet ad Önnek, hogy önmagáért éljen anélkül, hogy bűnösnek érezze magát, amiért nemcsak a családi tűzhelynek szenteli életét.

Negyvenes évei felé a Vízöntő hóbortossá válik, egyre jobban hat rá az Uránusz és mindinkább a jövő felé fordul. Az évek múlásával a Vízöntőnek benő a feje lágya, megállapodik, egyszóval a sajátjává váló életforma megtalálásával fejleszti szaturnuszi értékeit (például a kollektív szellemet).

A Vízöntő barátságra és bajtársiasságra született. Nem túl ésszerű dolog vele házasságot kötni, dehát mindannyian tudjuk, hogy a szív mindig talál olyan észokokat, amelyeket az agy nem ismer.


A VÍZÖNTŐ ÉS A MUNKA

E téren pontosítanunk kell valamit:a Vízöntő nem egyszerűen nekilát a munkának, hanem elkezdi törni a fejét és mindenkire gondol. Két fontosabb jellemvonását ismerjük:- minden döntésében a sajátja elé helyezi mind mások, mind a vállalat érdekét;

- rendkívüli újítóhajlammal rendelkezik. Szüksége van arra, hogy a meglévő rendszereket azon nyomban a haladásnak megfelelően átalakítsa, mind a társadalmi gyakorlatban, mind az emberi erőforrások fejlesztése terén.

A Vízöntő egyszerre humanista és individualista. Az emberi kapcsolatokat illetően igen sajátságos látásmóddal rendelkezik. Csapatban kifejezetten kooperatív, mindig kész alkalmazkodni, segíteni és gondolkodni, azonban mégsem mondhatjuk, hogy a Vízöntő szentimentális alkat. Egyáltalán nem törekszik magánjellegű kapcsolatok kiépítésére, és mások, vállalattól távolálló, személyes kapcsolatait sem tartja fontosnak. A Vízöntő csak a csapat érdekét tartja szem előtt. Ez megmagyarázza, hogy gyakran szemrehányást kap, mert mindig csak a többiek és sohasem önmaga érdeke felé fordul.

A Vízöntők jó közvetítők, remek kommunikációs és magyarázókészségük van, de nem tudnak sem csábítani, sem beszélgetőpartnerük érzékenységére hatást gyakorolni. Ridegek és tartózkodóak, mindig a lényegre törekszenek. A Vízöntők általában nem arra születnek, hogy kereskedők legyenek, viszont kiváló tanácsadó, kiképző, oktató, kutató, tervező vagy újító lehet belőlük.

Amúgy szívesen szentelik magukat a csoportvezetői, a munkaszervezői munkaköröknek, érdeklődnek a csúcstechnológiák iránt, és minden olyasmi vonzza őket, amely az elektromossággal, az elektronikával, a számítástechnikával, tehát minden új irányzattal kapcsolatos.


A VÍZÖNTŐ ÉS A PIHENÉS

Nos, a Vízöntő ezen a téren sem szűkölködik ötletekben. Vele minden szóba jöhet, repülőút éppúgy, mint hajókirándulás.A Vízöntő általában nem amatőr a régiségek és nagynevű éttermek ismeretében. Nem törekszik a luxusra, noha igazából nincs kifogása ellene. Beéri bármilyen életmóddal, feltéve, hogy a vakáció programja változatos lesz.

Ha muszáj Önt elkísérnie valahová, de nincs kedve elmenni, a Vízöntő nagyon rosszkedvű lesz. Húszadszorra is el fogja ismételni, Önnek joga van azt tenni, amihez kedve van, de azért mégiscsak botrány arra kényszeríteni őt, hogy kövesse Önt. Ami őt illeti, képes napokra elmenni egyedül anélkül, hogy megkérdezné Önt, s ezt olyan ügyesen adja elő, hogy nem hozza ki Önt a sodrából, amikor elmeséli élményeit.

Ha Ön valóban meg szeretné kísérelni, hogy a gyerekekkel együtt induljanak vakációzni, akkor ezt szervezze is meg, mert a Vízöntő akár férfi, akár nő - nem foglalkozik ilyen dolgokkal.

A Vízöntő társaságában repülnek a napok, de egyik sem egyforma, egyszer összejövetelt szervez, máskor baráti találkozót. Képes egyik pillanatról a másikra akárkiket összecsődíteni, vagy megvalósítani egyik bizonytalan tervét, ötszáz másik közül. Ami Önt illeti, remek megoldást találhat a pihenésre, elmehet egyedül vagy a gyerekekkel, tetszés szerint.


A VÍZÖNTŐ VALÓDI ÉNJE

A Vízöntő egész élete csupa elkötelezettség. Bármilyen fiatal, minden tette arra irányul, hogy a csapatot előrébb juttassa. A Vízöntő vezetőtípus, ítéletei biztosak, és a kívánt pillanatban meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket, anélkül, hogy félne a kritikától.

Aktívan részt vesz az olyan szervezetekben, amelyek hitbeli ügyeket védenek, találkozunk vele szindikátusok szóvivőjeként, a lakosság szószólójaként. De akad a Vízöntők közt ökológus, árvák és özvegyek gyámolítója, gyakorlatilag ott van mindenütt, ahol emberi segítségre van szükség.


AMI CSODÁLATOS BENNED

Szabadság: ez a Vízöntő szerelmi kapcsolatainak kulcsa. Független természeted nem engedi a tapadékony ragaszkodást, s mivel partnered számára meghagyod azt a tágasságot, ami engedi őt kibontakozni, cserében te is elvárod, hogy hasonló tiszteletben tartsák térigényedet. Ötletességed, bohém, szinte már bizarr életszemléleted a legközönségesebb hétköznapot is képes kalanddá avatni. A szerelmes Vízöntő olyan, akár egy frissítő légáramlat, amely még a legtompább idegvégződéseket is megborzongatja.

A féltékenység és a birtoklás mániáját alig ismered, az ideális viszonyt az egyenrangúságban látod, mely mindkét felet döntési joggal ruházza fel és megosztja köztük az együttélés minden felelősségét. Nem ezt az álmodat a legkönnyebb átültetni a gyakorlatba, de attól te még lelkesen kitartasz mellette.

Őszinteséged nem ismer határt, a képzeleted pedig olyan szertelen, hogy egy holdfényes fürdőzés kedvéért minden további nélkül képes vagy partneredet az éjszaka közepén motorra ültetni, vagy ha éppen az jut eszedbe, pikniket csapni egy forgalmas körtér közepén. Ha a Vízöntőn eluralkodik a romantikus hangulat, kapható bármire, bárhol, és bármikor. Noha saját érzéseidet gyakran diszkréten magadban tartod, másokat hallatlanul ügyesen tudsz szóra bírni, egy szuszra képes vagy elmeséltetni velük egész életüket - és ki tudna ennek ellenállni?

A bókokra könnyen rááll a szád, ítéletet sokkal lassabban hozol, önzetlen hívéül szegődsz minden világmegváltó ábrándnak, és szenvedélyesen szolgálsz minden jó ügyet. A Vízöntő olyan széles látókörű, annyira nyitott mindenre, mintha nem is ismerne határokat, és mivel megbotránkoztatni úgyszólván lehetetlen, nincs az az ínyencség, ami ne szerepelne szerelmi kínálatában.

Noha távol áll tőled a hiúság, és ritkán törekszel szándékosan magadra terelni az ellenkező nem figyelmét, van benned egy szinte már mágikus rejtélyesség, ami első látásra is csalogató, később pedig könnyen a Vízöntő rabjává tehet akárkit. A Vízöntő a légies jegy klasszikus esete, akinek a szellemi vonzerő ugyanolyan létfontosságú, mint a fizikai - a szerelem nem a testedben kezdődik el, hanem a fejedben.


AMI RÉMES BENNED

Túl sok gondolkodás, túl nagy adag nyughatatlanság, és túl kevés cselekvés, érintés és érzelem - ez a Vízöntő szerelmi életének a fonákja. Az elméd olyan szigorú főnök lehet, hogy el sem tűri az érzelmi reagálásokat. Sokszor könnyebbnek, és nyilván biztonságosabbnak találod, hogy odaadó figyelmedet partnered helyett valamely jótékony célra irányítsd. Nem elég világos, mennyire is tartoztok össze, amíg a benned lévő gyengédséget úgy kezeled, mint valami államtitkot. Néha még magad elől is sikerül elrejtened. Önuralmad roppant büszkeséggel tölt el, és esetleg évekbe telik, mire ráébredsz, hogy fontos érzéseket hagytál elkallódni.

Az az elegánsan kívülálló magatartás, mely három lépés távolságban tart a világtól, az igazi szerelmet is kívül rekesztheti az életeden, hacsak nem veszel egyszer egy mély levegőt, hogy fejest ugorj belé. El kell ismerned, hogy nem maradhatsz mindig a kulisszák mögött, kényelmesen húzogatva a zsinórokat, melyeken bábfiguráid táncolnak.

Szinte már mániákus önállóságod oda vezet, hogy mikor szívesen megosztanád valakivel a gondjaidat, a félelmeidet ami néhanapján veled is előfordul -, nem tudod, hogyan kezdj hozzá. Mintha barátaid és partnereid is elhúzódnának ez elől: mert meggyőzted őket, hogy nincs rájuk szükség.

A Vízöntők gyakran egész életükben ábrándoznak a tökéletes szerelemről, de ha ez az ábránd halványan alakot kezdene ölteni a valóságban, úgy megijednek, mintha kísértetet látnának. Élénk fantáziájuk miatt viszont az első ránézésre is fülig bele tudnak szeretni egy izgató idegenbe, és nem egy stabil kapcsolatot rúgtak már fel amiatt, hogy az új kaland fényében szürkének látták.

Minden Vízöntő mozgatórugója a változás és az új kihívások igénye. Egy régi szerelmet újra cserélni, valahányszor erre kedved szottyan, nagyon szabad és felvilágosult szellemű viselkedés. Ám ha egy szerelemnek sem adsz esélyt, hogy túljusson a felszínességen, és sosem hagyod, hogy partnered észrevegye benned a rászoruló, bizalomteli, szorongó lelket, ami a látszólagos közömbösség, gondtalanság alatt rejtőzködik, akkor szerelmi álmaid lidércnyomásba fordulhatnak, mely csupa elszalasztott lehetőségről szól.


HOGYAN HOZHATOD KI VÍZÖNTŐSÉGED LEGJAVÁT?

Ahhoz, hogy kapcsolatotokban igazi kommunikáció folyjék, a Vízöntő fantasztikus képzelőtehetségét még tovább ki kell terjesztened, egészen addig, hogy el tudd képzelni, a partnered látószögéből tekintesz vissza magadra - fel fog tűnni, hogy önállóságod közönyösnek mutat, önuralmad miatt nehéz eldönteni, milyen viszony fűz tulajdonképpen a világhoz, nem mesterkedsz-e valami manipulációban? Persze pontosan ezek a tulajdonságok teszik a Vízöntőt olyan különlegessé, de nem érhetnéd be azzal, hogy valamivel közönségesebbnek, egyszersmind kevésbé magányosnak érezd magad?

Ha szerelmi életedből a logika kiűzte a szenvedélyt, itt az ideje félretenni a gondolkodást a cselekvés kedvéért. Amikor az agyad elkezdi küldözgetni a maga vészjeleit - "Közelségveszély! Függőségveszély! - térj át a kézi vezérlésre és ne hagyd, hogy az agyad lebeszéljen a készülődő ölelésről. Az az érzelmi mélység, amit átmenetileg nem találsz magadban, ott lapul valahol egy belső széfben, csak a kulcs kallódott el, ami ezt a széfet nyitja. Rengeteget kell négyszemközt beszélgetned a partnereddel, de ne azért tedd, hogy minél szélesebb ívben megkerülhesd az érzelmeidet!

A túlzott közelség határozottan nyomaszt téged, ezért elhátrálsz előle - aztán sóvárogsz azután, amiből kimaradtál. Alkalmasint szívesen megmutatnád titkolt sérülékenységedet, hogy a partnered melléd álljon. Csakhogy tartasz tőle: ha így teszel, gyorsan rádcsapódik a börtönajtó és soha többet nem szabadulsz. Erre is csak egy megoldás van - ne gondolj rá, hanem csináld! Találékony elmédben megbízhatsz, ha a helyzet bonyolódik, majd elvégzi a dolgát.

A gyönge pontjaidat ugyanúgy látnod kell, mint az erőseket, hogy ha hirtelen vágyra gyúlnál egy vonzó ismeretlen iránt, ne okozhassa a vesztét egy tartós szerelemnek. Mivel a legszebb kapcsolataidat úgyis álomvilágban éled, miért ne tennéd meg képzeletbeli szeretőnek, akivel kedvedre kicsaponghatod magad gondolatban. Azok a szikrák, melyeket ez a szenvedély fellobbantott, hadd jussanak tartós partnerednek. A tested és a lelked nemcsak egymás ellen, hanem együtt is működhet.

Vízöntő lévén meg kell tanulnod, hogy segítséget nemcsak te adhatsz másoknak, hanem kaphatsz is. Nem tudsz mindent egyedül megoldani, ezt tudomásul kell venned. Ne tékozold el az energiáidat, ne kezdeményezz fölösleges vitát, csak hogy szellemi fölényedet bebizonyíthasd, és ne válaszd szét egymástól a szexet és a szerelmet. Így érheted el az egyenrangúságot, ami az ideálod, és amit megérdemelsz.


A VIZÖNTŐ SZEXI TITKAI

Határtalan szellemi és fizikai energiával, hozzá sablonmentes, már-már különc világlátással rendelkezel, ami igazi kalandorrá tesz - és csavargó természeted annyi váratlan fordulatot visz szexuális életedbe, hogy partnereidet egyenesen megbabonázza. Az eszményi élmény számodra nem is lehetne más, mint a rejtélyesség és kihívások okozta izgalom: ha partnered ismeretlen ennivalókat csúsztat a szádba - ez a kóstolgatás úgy az igazi, ha közben be is van kötve a szemed- utána pedig kirándulást tesztek a planetáriumba, vagy romantikus sétát a szabad ég alatt, ahol a csillagok látványa a világ minden sejtelmességét felidézi a szemetek előtt.

A Vízöntő imádja, ha lefekvés előtt esti mesét mondanak neki, tele izgató ígéretekkel. Ugyanígy beválik a zálogosdi játék, mely azonnal jutalmazza a merész kérdésekre adott választ, és észrevétlen kikapcsolja az áramkörből a Vízöntő , kontroll feliratú kapcsolóját.

Az olajokkal illatosított fürdő megélesíti az érzékeidet, s ahogy elmerülsz benne, végigcsúszik rajtad a szappanhab síkos érintése. Egy körömkefe lágy simítással, majd borzongató erősséggel ostromolja a bőrödet, amit azután a zuhany sugara verdes körül és végül puha, meleg törülközők burkolnak be. A szerelmi étlap főfogása finom nyelvcsiklandozással kezdődik, mely először alig több, mint egy enyhe vibrálás, de ha ez a játékos ingerkedés a bokád környékét veszi célba, szinte elektromos hullámokat küld szét benned.

Fontos megtapasztalnod a passzív, elfogadó szerep nyújtotta élvezeteket, ezért ne ragaszkodj folyton az irányításhoz. A szexnek van egy óriási szenzációja, ez pedig az, hogy egyszerre adhatsz és kaphatsz, vagyis abszolút főszereplő lehetsz benne, amiért igazán érdemes lemondanod a rendezés és a puszta szemlélődés kiváltságáról.

Gátlásokat úgyszólván nem ismersz, az újdonságok bűvölete annyira erős számodra, hogy nincs olyan kihívás, amire nemet mondanál, nincs a szenvedélynek olyan vadregényes területe, amit ne akarnál felfedezni.

Bármilyen szédületes élmény a szex, önmagában sosem fog kielégíteni: nagyon lényeges, hogy mellette meglegyen a szerelem is. Olyankor is kiutalhatsz a partnerednek egy-egy puszit vagy hajsimogatást, mikor nem fogtok utána szeretkezni. Egyik éjszakára pedig megegyezhettek abban, hogy te le fogsz állni, és rábízol minden mozdulatot. Tapasztalni fogod, hogy azt a kalandosságot és változatosságot, ami nem hiányozhat a Vízöntő életéből, megadhatja neked ugyanaz a kapcsolat is, amelyik a biztonságot és a szeretetet nyújtja.


A VÍZÖNTŐ MEGHÓDÍTÁSA

Hol találkozik élete párjával a Vízöntő? Nagy valószínűséggel valami egzotikus helyszínen - nem véletlenül, hisz specialistája a nyaralás közben szövődő románcoknak -, de szerelmét kifoghatja egy külföldi filmbemutatón vagy koncerten is. Összehozhatja vele a sors szeszélye egy álarcosbálon, sőt akár a tévé randevú-műsorában. Természetes bájodtól és bohókás stílusodtól megigézett partnereid először azt sem tudják, mi ütött beléjük - de ha bármi jelét adják, hogy egyszer majd mindenestül birtokba óhajtanak venni, vagy képesek lennének féltékenyen rátelepedni az életedre, akkor eltűnsz, mintha ott se lettél volna.

Tökéletes partnered bonyolult feladatra vállalkozik, mert a Vízöntő egyrészt odaadást és figyelmet követel, másrészt bizony igényt tart a korlátlan szabadságra is. Biztosnak kell lennie magában, különben nem tudná engedélyezni a kívánt személyes mozgásteret a Vízöntőnek, ami még azzal is járhat, hogy ha át kell gondolnod valamit, vagy egyszerűen csak félre akarsz vonulni, akkor külön aludjatok, esetleg külön. is éljetek egy darabig. Jellemezze fizikai nyitottság, melegség és szeretet, hogy le tudja győzni a Vízöntő hajlamát az érzelmi elkülönülésre.

Partnered legyen az egyenrangúság feltétlen híve, mert a Vízöntő háztartásában a női-férfi szerepfelosztás nem létezik a hagyományos értelemben. Legyen olyan őszinte, önzetlen és energikus személyiség, aki hajlandó mindent eldobni és szivárványt kergetni veled, de sose hagyja, hogy szertelenséged miatt talpatok alól kicsússzon a szilárd talaj.

Neked is magabiztosságot kell adnia, hogy merj egyetlen kapcsolatba fektetni, ahelyett, hogy máris új hódítás után néznél. Partnered viszont nem rakhat köréd kényelmetlenül szoros burkokat, nehogy akadályozzon a szabad mozgásban.

Ha a Vízöntő egy kapcsolaton belül megkapja a szabadságot, a fantáziadús érzékiséget, 
és kibontakozhat a benne lévő gyengédség, 
akkor a lehető legizgalmasabb partner a szerelemben - erről beépített unalomellenes jelzőcsengője gondoskodik.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus