Szűz

A harmonikus Szűz-szülött értelmes, rendszerető, de nem túlságosan pedáns. Aprólékos, de nem szőrszálhasogató. Tökéletességre törekszik, de képes alkalmazkodni. Kitűnő a logikai érzéke, jó megfigyelő, mindent észrevesz, de tud hallgatni is, ha kell. Mindennek az okát, az értelmét és a hasznát keresi. Szívesen dolgozik, tevékeny, szeret olvasni és írni. Külső és belső tisztaságra törekszik. Érdekli az egészségügy. Ésszerű életmóddal megelőz minden betegséget.A diszharmonikus Szűz-szülött kicsinyes, szőrszálhasogató. Állandóan hibákat keres mindenben, és ha talál, azt nem késlekedik tapintatlanul azonnal közölni. Mindent és mindenkit bírál, kritizál. Senki és semmi nem elég jó neki. Félti az egészségét. Betegnek képzeli magát. Nehezen emészti meg a dolgokat. Ezért főleg bélműködési zavarokra hajlamos.

A SZŰZ JELLEMRAJZA

Bizonyára azt fogja mondani, hogy nem hisz az asztrológiában. Ő, aki annyira aprólékos, aki mindig ragaszkodik a legkisebb részletekhez, ahogy azt a hagyományok megszabják, hát ő aztán végképp nem bízik a csillagjóslásban. Már bizonyára rájöttek: semmi kétség, a Szűzről van szó.

A Szűz Föld-jelű jegy, ami megmagyarázza, hogy mién közelít annyira konkrétan és logikusan a problémákhoz. Idetartozik, hogy a Szűz részesül a Merkúr jótékony hatásában, amely kedvez a szellemi tevékenységeknek. Ezért a Szűz tehetséges ezen a téren: szeret kutatni, tanulni, megérteni, érdeklődését mindig felkelti valami. Micsoda szerencse két ilyen homlokegyenest egymással ellenkező bolygó erejével rendelkezni, mint a Föld és a Merkúr!

Ha túlnyomó részben a Merkúr-energiák uralkodnak a Szűz természetén, akkor a hóbortos Szűzzel van dolgunk, aki rendkívül könnyedén alkalmazkodik, kommunikál mind szellemi, mind fizikai vonatkozásban. Fordított esetben, ha a Föld-energiák vannak túlsúlyban, az okos Szűzzel állunk szemben, aki logikáról, szigorúságról és olyan felelősségérzetről tesz tanúbizonyságot, amely szinte már idegesítő.

Akármelyik típushoz tartozik a Szűz, gyors, sürgő-forgó, tevékeny alkat, aki mindig elfoglalt. Szívesen előjegyez tárgyalásokat, noha saját magára egyetlen perc szabadideje sem jut. A Szűz mindenért és mindenkiért felelősnek érzi magát. Ennek ellenére szinte semmiféle birtoklási ösztönnel nem rendelkezik. Ez a furcsa paradox helyzet megmagyarázza, hogy a Szűz vagyontalan ember látszatát kelti, mégis óvatosnak, ravasznak és megbízhatónak tűnik. Minden körülmények között tartózkodó marad, aki nem meri sem másokra kényszeríteni akaratát, sem hatalmát fitogtatni. Holott valójában a Szűz képes lenne mások helyett cselekedni - nem helyükbe lépni -, betűről betűre követve az általuk adott utasításokat.

A SZŰZ GYERMEK

Amíg a Szűz kisgyermek, szülei meglepődve tapasztalhatják, milyen fegyelmezett, szorgalmas és rendes. Minden lépését átgondolja, tanácsot kér, és az Önök példáját követve próbál cselekedni. Nem szabad helyette elvégezni a dolgokat, mert nagyon hiányzik neki, hogy megbízzanak benne. A Szűz-Gyermek logikus természet: először megnézi, amit szülei csinálnak, aztán elgondolkodik rajta, végül utánozni kezdi őket. Emiatt vádolják gyakran azzal, hogy nincs igazi egyénisége. Ezért kedves Szülők, ha látják, hogy a kis Szűz utánozza Önöket, ne idegeskedjenek, mert mihelyt tapasztalatokat szerez, abba fogja hagyni a majmolást.

Gyermekük (kislányuk vagy kisfiúk) gyenge pontja, hogy képtelen elfogadni saját és mások, a világ hibáit. Meg kell neki magyarázni, hogy semmi sem tökéletes, és hogy az élet különböző szakaszokból áll. Akár az évszakok esetében - eső után majd kisüt a nap. Ha lehet, ne nagyon emlegessék a kis Szűz gyengécske iskolai eredményeit, inkább bátorítsák, hogy ügyeskedjen.

Érzelmi téren legyenek vele figyelmesek - főleg, ha testvérei is vannak, akik nála élelmesebbek - és tanítsák meg, hogyan védje meg magát, hogyan találja meg helyét a családban.

A Szűz-Gyermek - noha mindig megőrzi tartózkodását - hízelgő, nagyon szemérmes alkat, de kedvessége és bája elbűvöli a szüleit.


A SZŰZ ÉS AZ UDVARLÁS

Ön éli mindennapi életét, amikor megismerkedik valakivel, mint már annyi más alkalommal. De ez a találkozás csak látszólag olyan, mint a többi! Néhány banális mondat után az ismeretlen elbűvöli Önt intelligenciájával és műveltségével. Egy ilyen beszélgetés vasárnap délután, kint a réten fullasztó hőségben... nos, semmi kétség, aki szívén kopogtat nem más, mint a Szűz. Önnek igencsak kedve támad elcsábítani. Gyerünk, szakítsa félbe, és szegezze neki a kérdést: A Szűz jegyében született, ugye? Mire a Szűz természetesen belekezd a szokásos tiltakozásba: Igen, tulajdonképpen Szűz vagyok, de ez egyáltalán nem jellemző a viselkedésemre. Különben is, ismerek egy csomó Szüzet, ők is megerősíthetik, hogy teljesen másként élnek, mint ahogy az asztrológiai könyvekben leírják... blablabla... Nyugodtan szakítsa félbe másodszor is, és baráti hangon közölje vele, hogy akkor is Ön nyert. Amilyen becsületes a Szűz, el fogja ismerni. Ha a Szűz tetszik Önnek, finoman, de őszintén mondja el neki, mire szeretne kilyukadni, kecsegtesse egy érzelmes kapcsolat lehetőségével. Számítson rá, hogy a Szűz megkérdezi bizalmas barátait, mit szólnak a dologhoz. Úgyhogy imádkozzon, nehogy a Szűz tanácsadói éppen nyaraljanak.

Még mielőtt a Szűz nekifogna mérlegelni a kapcsolat mellett és ellen szóló érveket, próbálja meggyőzni és leszögezni, hogy Ön igen szeretetre méltó, szülei tiszteletben álló emberek, akiknek nyomdokaiba kíván lépni.

És végül javasoljon a Szűznek közös szórakozást, hiszen imádja, ha megnevettetik, és szeret mulatni.

A SZŰZ ÉS A SZEX

A Szűz szexuális téren ugyanolyannak mutatkozik, mint a mindennapi életben: gyengéd, érzékeny, és meghallgatja a másik kívánságait. Ha Önnek szexuális problémái vannak, a Szűz tekintettel lesz erre, megértően viselkedik, és megpróbál segíteni. Viszont ha Ön nem tanúsít gyengédséget az ő problémáival szemben, kapcsolatuk egyre feszültebbé válik. Sőt, ha Ön nem veszi észre ezt a kellemetlen feszültséget, könnyen előfordulhat, hogy a Szűz egyszer csak végérvényesen visszautasítja a közeledését. Roppant ostobán fogja érezni magát. Hiszen a Szűz figyelmeztette, Önnek tudnia kellett volna, hogy az ő kedvessége sem végtelen.

HOGYAN VISELKEDJÜNK A SZŰZZEL?

Ha Ön azt tervezi, hogy a Szűz oldalán fogja leélni az életét, akkor tudnia kell, hogy a Szűz a következő negatív tulajdonságokkal rendelkezik:

- Esténként nem túlzottan szeret kimozdulni otthonról. Nem kedveli sem a lármát, sem a váratlan eseményeket.

- Nagyon vonzódik a gyerekekhez, születésük napjától fogva minden lépését az ő érdekükben teszi.

- Ön nagyon hamar tapasztalni fogja, hogy milyen nehéz egy tökéletesen rendben tartott házban élni, főleg, ha ezt a Szűz érte el. Folyton azzal fogja gyötörni Önt, hogy mindent pontosan a helyére tegyen vissza. Ezen a téren egyszerűen verhetetlen. De különben is, ki akar versenyezni vele? Talán csak egy nála idősebb, másik Szűz!

- Ha a Szűz valamikor egy apró részlettel kapcsolatban megjegyzést tesz (ez nem várat magéra sokáig), mert számára idegesítő, mellőzze, hogy idegességét tréfával próbálja meg elűzni, inkább ne szóljon semmit. - A Szűz a takarékoskodik, a spórolás nagy mestere minden téren. De ez nem jelenti azt. hogy tud pénzt nyerni is, azt a világért meg nem próbálná! - Hogy a Szűz nyugodt legyen, Önnek meg kell szakítania kapcsolatát minden olyan barátjával, aki egy kicsit is udvarol Önnek. Nincs mese, vagy ők, vagy a Szűz - Önnek választania kell. És most lássuk a jó tulajdonságok fejezetét! - Ha Ön megbetegszik, önfeláldozó, gondos ápolásban lesz része. A Szűz tudja a gyógyírt minden létező panaszra. Valamilyen megfelelt talajban hajtatott fű, különleges porok isten tudja milyen hegyről stb....

- A Szűz igen jó szakács(nő).

- A Szűz figyel és hallgat Önre, bár mindig ellentmond, mert mindent jobban tud, mint Ön.


A SZŰZ ÉS A MUNKA

Hivatás terén a Szüzet a legszakavatottabbak között tartják számon. Noha kissé szétszórt, mert mindent túl jól szeretne csinálni, a Szűz módszeresen és szervezetten dolgozik, kiválóan alkalmazkodik a nehéz munkafeltételekhez is. A Szűz képességeit értékelik legtöbbre munkaerő felvételeknél: pontos, logikus, elemző és összegző készsége kiváló, becsületes. stb....A Szűzből tökéletes vezető válhat. Pályafutása első részében kedveli a háttérben végzett munkát. Mint minden Föld-jegyűnek neki is szüksége van időnként arra, hogy lendületbe jöjjön.

A Szűzzel találkozunk a könyvelők, a számlaszakértők. az ügyvivők között, és minden olyan munkahelyen. ahol ellenőrizni, vagy szabályokat szerkeszteni kell.

Gyakorolják azokat a mesterségeket amelyek hosszabb felkészülést és önfeláldozást igényelnek, mint például az orvosi, vagy a parajelenségekkel foglalkozó pálya. A Szűz számára leginkább képességeinek megfelelő foglalkozás a gyógyszerész szakma. De éppúgy a Szüzek között kell keresni a legjobb titkárokat (titkárnőket) is. Mivel a Szűz rendkívüli kézügyességgel és pontossággal rendelkezik, könnyedén boldogul az olyan mesterségekben, amelyek például készülékek beállításával foglalkoznak, tehát mechanikai és precíziós munkákban, kőfaragásban. vagyis minden olyan szakmában. amely türelmet igényel.

A Szűz akár hóbortos, akár, okos, mindig odafigyel arra, amit csinál. Töri a fejét, hogy teljesítményét minden szinten javítsa. Mindig szolgálatkész, folyton készen áll, hogy munkához lásson, eleget tegyen a kötelezettségeinek.


A SZŰZ ÉS A PIHENÉS

A Szűz jó szabadidőpartner, amennyiben feladja az elveit. Jól alkalmazkodik, illedelmesen viselkedik, miközben igen félénk, sőt, aggodalmaskodik. Sosem indul útnak egyedül, szüksége van arra, hogy valaki elkísérje, tartsa benne a lelket.

Nyaralását megzavarhatja, hogy a Szűz képtelen hosszabb ideig tétlen maradni. Könnyen megtörténhet, hogy akkor áll neki nagytakarítást rendezni valahol, amikor másnap indulnak pihenni. Ön csak üggyel-bajjal tudja rávenni, hogy lazítson, hagyja abba végre a gondokon való rágódást és tudomásul vegye, nemcsak Ön és a gyermekek nyaralnak, hanem ő is.

Segíteni kell a Szűznek, hogy egy kis szünetet tartson, el kell kísérni szórakozni, felkelteni az érdeklődését, felpezsdíteni fiatalos játékkedvét, hogy végre egy kicsit ,.kiengedje a gőzt. Ne engedje. hogy a vakációt családi házukban vagy nyaralójukban töltse, vigye őt idegen környezetbe. Ily módon kiszakíthatja a megszokott társaságából, és végre együtt lehetnek.


A SZŰZ VALÓDI ÉNJE

A Szűz rendelkezik egy Ikrek vonással, ugyanis érdekli minden olyan gondolkodásmód, amely lehetővé teszi számára, hogy a dolgok működését megvizsgálja. Mindenre kíváncsi, ezért tájékozódik, összehasonlításokat tesz, felfedezi a különbséget, olvas, részt vesz olyan előadásokon is, melyeket nem tud igazán hasznosítani. Ezt egészen addig folytatja, míg egyszer csak biztonságban érzi magát szellemi téren. A Szűz radikálisan megváltoztathatja az életét, teljes komolysággal követve a különböző tanításokat. Főleg azokat, amik biztonságérzetet adnak neki.

A Földre jobban jellemző Szűz - amelyet eddig okos Szűzként említettünk - azok közé tartozik, akik érdeklődnek a táplálkozási módok iránt, és adnak magukra. Ön igencsak meglepet a Szűz ilyen irányú törekvésein: foglalkozik a ruhaszövet minőségével; ellenőrzi a vegyszermentes növények talaját. Kipróbálja az egészséges táplálkozás minden lehetséges módját, nem is beszélve a természetes gyógymódokról (agyagkúra, szőlőkúra, monodiéta, stb.) A külvilággal kapcsolatban a Szűz mindenhez vonzódik, ami javíthatja hétköznapjait. Társadalmi vagy politikai téren tett lépései gyakran abszolút gyakorlatias célúak. Ám mindig jobban érdeklik a megvalósítás részletei, mint a hosszú távú vállalkozások.


AMI CSODÁLATOS BENNED

Úgy jársz-kelsz a világban, látszólag szenvedélytelenül, mintha varázsköpenyt öltöttél volna fel. Hűvösség leng körül, ami már-már arra enged következtetni, hogy jégdarabot hordasz a szíved helyén. Holott ha valakit érdemesnek találsz arra, hogy szerelemre gyújtson, az illető alaposan megperzselődhet.

A Szűz elkerüli a tartalmatlan kacérkodást, és nem bocsátkozik alkalmi viszonyokba. Inkább barátságokat ápolsz, mint kalandokat keresel, nehogy értékes érzelmi készleteidet esetleg még elpazarold egy arra méltatlanra. Elővigyázatosságod igazolódni látszik, hiszen amint rálelsz arra az elkötelezett kapcsolatra, amelyre mindig is vártál, a szerelmet teljes szédületében, ámulatában élitek át. A kezdeti eksztatikus élmény gyors elmúlása ellen pedig garanciát nyújt természetes és odaadó érdeklődésed a testi örömök iránt, az egész Állatöv legjobban őrzött titka: a hevesen izzó szenvedély.

Jóllehet a Szüzet tartózkodónak, szemérmesnek, talán még prűdnek is szokták tartani, mikor egyszer feloldódik, alaposan rácáfol erre; nemcsak hogy hajlandó mindent kipróbálni, de tapasztalatait el is raktározza, és a megfelelő pillanatban majd fel is használja.

Ha biztonságot és bizalmat élvezel, végre teheted, amit hűséges szíved diktál, és ettől egészen kivirulsz. Te vagy az az odaadó partner, aki a másikat gondjaiba veszi és kényezteti; sosem fogja elfelejteni neked az apró ajándékokat, amelyekkel meglepetést szerzel, és hogy mikor fáradt, képes vagy egésznapon kirándulásra vinni a gyerekeket.

Erős benned a késztetés, hogy védelmezőként lépj fel, valamint hogy a szeretett személy egyéniségét a lehető legapróbb részletekig kifürkészd - még a legközönségesebb dolgokra is kíváncsi vagy benne. Bármilyen figyelmes és segítőkész legyen is azonban, a Szűzbe senki sem törölheti bele a lábát, és senki sem követi el kétszer ugyanazt a hibát, hogy ilyet feltételezzen róla. Hadd szögezzük le: partnereid még vonzónak is találják erélyességedet, úgyhogy ne félj élni vele.

Határozott, igényes elképzeléseid vannak arról, mi helyes és mi helytelen, mi elfogadható és mi nem az. Ha valaki átlépi a határt, ez a lépés nem marad következmények nélkül. Ez néha nem is sikerül fájdalommentesen. Szellemességed és szenvtelenséged vonzása viszont továbbra is varázskörödben tartja a delikvenst; rájön, hogy mégsem akar haragudni rád, pláne elszakadni tőled. A Szűz maga önzetlen és kitartó - ha partnerét elég közel is engedi magához, már ketten fognak nagyon vigyázni erre a kapcsolatra.


AMI RÉMES BENNED

Ha az ember maximalistának születik, balszerencséjére könnyen kiderülhet: ez a zavaros, összevissza világ - különösképpen a szerelem terén - nem fedi pontosan az ő elképzeléseit. Ettől a felismeréstől a Szűz alkalmasint meg is keseredhet. Ha kiábrándultsága olyan fokra jut, hogy a potenciális partnerekben már előre megtalálja a hibát, gunyorosságával esetleg azokat is elriasztja, akikhez egyébként vonzalom fűzhetné.

Persze tudod, hogy a magad köré vont mesterséges ködfátyol védelmi célokat szolgál, és mint ilyen, leginkább az önbizalom hiányát kell leplezze benned; mégis csínján bánj vele, mert ha túlvastagítod, túlrétegezed, élő ember ki nem hámoz mögüle. Néha nem kell több, mint egyetlen dermesztő pillantás, és aki majdnem a szerelmesed lett, hanyatt homlok elmenekül a közeledből. Egy másik veszélyforrás lehet, hogy hajlamos vagy annyi felelősséget venni a hátadra, amennyi alatt még a tiéd is beszakad. Partnered tehermentesítése helyett néha egészségesebb, ha önös érdekeidre is gondolsz. Különben tépelődhetsz rajta, miért fakította ki szerelmetek hamvas csillogását az a sok hiábavaló bosszúság.

Előfordulhat emellett, hogy túl tartózkodó és begombolkozott vagy; a távolságtartásban addig is elmehetsz, hogy még a szerelmeddel is kerülöd a bizalmas közelséget, és képtelen vagy átadni magad egy spontán ölelkezésnek.

A kapcsolat élvezhetőségét és kimenetelét tekintve két fő dolog ronthatja a Szűz esélyeit: ha túlaggályoskodja, vagy ha nem ér rá részt venni benne.

Te olyan szerető vagy, aki minden elképzelhető módon ki akarja elégíteni a partnerét, és az ágyban óriási erőfeszítéseket teszel erre. De azért ne feledkezz meg róla: nem szolgálatban vagy - ebben az együttlétben neked is örömet kell találnod' Márpedig ha szüntelenül azon fő a fejed, hogy merre tart a kapcsolatotok, elérheted azt is, hogy a semmi felé fog tartani. Partnered szívesen veszi, amit nyújtasz, de azért nem bánná, ha nemcsak adakoznál, hanem neked is jutna valami.

A lelkiismeretes Szűz szívére sokszor a munkájával kapcsolatos gondok is bágyasztólag hatnak. Legyen szó felfelé ívelő könyvelői karrierjéről vagy a rá váró vasalnivalóról, túlfejlett kötelességérzete az élet más területeinek rovására érvényesülhet, még a szerelmet is leszoríthatja a napirendről.

Imádod hasznossá tenni magad - szükség esetén kész vagy akármeddig bent maradni a hivatalban, és egy egész estédbe telik, mire a konyhapadló összes kockája annak rendje és módja szerint ragyog. Úgy belefeledkezel az ilyen feladatokba, hogy minden más ki is megy a fejedből. Tehát: a saját érdekedben ne hanyagold el teljesen azt, aminek ma élhetsz. Ami teendőid listáját illeti, holnap megtalálod ott, ahol hagytad - a szerelmedet már nem biztos. Vésd az eszedbe, hogy minden jegy szülöttei között a Szűz lesz az egyik legjobb szerető - és ezt személyesen igazolhatod.


HOGYAN HOZHATOD KI SZŰZSÉGED LEGJAVÁT?

A szerelem nem vizsga, ahol eléd tesznek egy kérdéssort és pontozzák a válaszaidat. Ez az első lecke, amit a Szűznek meg kell tanulnia. Vegyük a szenvedélyt: ne úgy állj hozzá, mint egy tesztfeladathoz, amit vagy eltalálsz, vagy sem, tekintsd egyszerűen az élet szerves részének. Ezzel meg is tetted az első lépést afelé, hogy képes légy elengedni és előtérbe helyezni magad - ugyanez az első lépés vezet ahhoz is, hogy a másikat szeretni tudd.

Az addig rendben van, hogy a szerelmet ki kell érdemelni. De bármilyen meghökkentőnek találod is: szerelmesed nem fog főképnél hagyni, csak mert kiderült rólad, hogy világ szégyenére elmaradsz a tökéletes mögött. Sokkal valószínűbb, hogy pont tökéletlenségedben szeret téged; viszont tőled is elvárható, hogy kicsit lejjebb ereszd a mércét. Mert mi van akkor, ha még nem született meg az a szuperlény, aki meg bírna felelni neked?

Mondj le egy-két dologról a saját életed örömtartalma javára. Lazíts a szemléleteden, lazíts a viselkedéseden; ha te kevésbé izgulsz, máris stabilizáltál valamit. Kezdj el egy új sportot, vagy öklözz bele egy párnába; add ki magadból a felgyülemlett feszültségeket. Mikor legközelebb rámeredsz a listádra, amelyen a halaszthatatlan elintéznivalókat tartod számon, tépd ketté egy merész mozdulattal, rögtön ezután pedig menj el a gyerekkel a vidámparkba.

Érzésből, derűből bő forrásokat rejtegetsz valahol Szűzséged önuralma és összeszedettsége alatt - tanuld meg, hogyan lehet felszínre engedni. Nem nagy ügy, de át kell hozzá alakítani a fontossági sorrendet. Ha szexi kedvedben vagy, engedj a késztetésnek - a zoknisfiókban majd rendet raksz később. Partnereidet ezzel egészen felvillanyozod, hiszen jól tudják, egyébként mennyire szereted elsáncolni magad, és mennyire utálsz bármit elvégzetlenül hagyni.

>Próbálj meg magadra is annyi jóleső figyelmet szentelni, mint másokra - vásárolj kellemes anyagú fehérneműt, ne sajnáld az időt a testedzésre és minden nap legalább egy órán át csináld pontosan azt, amihez éppen kedved van. Ha belső világodban nagyobb a komfort, az elégedettség, az érzékiségnek is új színezeteit tapasztalhatod ki. Ráadásul szinte azonnal megritkulnak azok a gunyoros megjegyzések, melyekkel rendesen partnered tevékenykedését szoktad kísérni, és amelyeket egy pillanattal azután, hogy kicsúsztak a szádon, már meg is bánsz. A legfontosabb pedig ez: fogadd el, hogy a szerelem sohasem lehet tökéletes - de azért lehet abban valami, hogy ennyire népszerű.


A SZŰZ SZEXI TITKAI

A Szűz számára a lassan induló, fokozatosan egyre érzékibbé váló szexuális élmény az ideális - mindez pedig azzal a nagyon fontos szervvel kezdődik nála, amit úgy hívnak: agy. Addig ugyanis, amíg az agyaddal alaposan be nem mérted, kizárt, hogy bárkit is testi közelbe engedj. A szellemi elcsábulásra remek alkalmat szolgáltat valamely intellektuális program - például egy kiállítás megtekintése -, amiből kölcsönös szimpátia esetén egyenesen következik a közös ebéd vagy vacsora. Az intim együttlétnek ezen a fokán a Szűz a legkülönfélébb kérdéseket szegezi leendő partnerének - könnyen szóba kerülhet, hogy az ágynak melyik oldalán szokása aludni, vagy hogy hány idegen nyelvet sajátított már el.

Még a megállapodott kapcsolatokban is mániákus kérdező maradsz. Újra és újra elemzés alá veted társad szándékait és főleg a mögöttük húzódó okokat. Ő viszont cserében nem nyerhet betekintést a te titkaidba. Aki vállalja ezt az aszimmetriát, bőséges kárpótlásban részesül melletted.

Mert szerelmi repertoárod gazdag választékot kínál - és estéről estére meg tudod újítani. Lassú zene adja hozzá a legjobb aláfestést, melynek ritmusa fellazít minden görcsösséget, és lehetővé teszi, hogy egy simulós táncban tetőtől talpig összehangolódjatok. A nyakára lehelt csókok és az elsuttogott szavak, melyek értésére adják, milyen kívánatos és milyen jó vele lenni, elaltatják a Szűz gyakorlatiasságát, fogékonyabbá és bátrabbá teszik. A zene kivon az agy mindenhatósága alól, és elterel oda, ahol a test kapja a főszerepet.

A Szűz legérzékenyebb pontja a hasa, itt akár az ujjhegy könnyű cirógatása is heves érzéseket képes kiváltani. Minél hosszabban tart a szeretkezés előjátéka, annál jobb - a totális élvezetnek abban van a titka, ha teljesen elengeded magad, és hagyod, hogy elméd megadja magát a testednek.

A szexuális programokat jobb, ha nem iktatod be előre a többi közé. Szerelmeskedj műsoron kívül, mikor felriadsz az éjszaka közepén, vagy néhány perccel a vacsoravendégek befutása előtt.

Az érzések szóvá tétele a Szűz számára egyenlő lehet a lidérces álommal - de a szótlanság néha a szex legjavára hat bénítólag. Ha valami éppen jó, akkor ezt közölheted halkan (vagy hangosabban) a partnereddel, mert több, mint valószínű, hogy szívesen fogja hallani - egy csomó belső feszültségtől is megszabadulhatsz így.

Kezdjétek úgy, hogy testbeszéddel szóltok egymáshoz, fürödjetek együtt illatos vízben, vagy osztozzatok meg egy adag gyümölcshabon (kanál nélkül). Ha megnéztek egy erotikus filmet, feltétlenül írjátok le, mi minden jutott róla eszetekbe - ez persze olyasmi, amit utána fel is kell olvasni. Mindezek lendületbe hozzák a fantáziádat.

A változatosság igenis gyönyörködtet: egyszer-egyszer ne alkalmazkodj, hanem irányíts, és partneredet hagyd passzívan elmerülni szerelmi rafinériáid élvezetében. Aztán cseréljetek, hogy most meg te feledkezhess el tényleg mindenről: csak az számítson, amit te érzel. Fogadd el azt az odaadást, ami a Szűz erőssége, és meglátod, miért vezet élethosszig szerelemhez.


A SZŰZ MEGHÓDÍTÁSA

Elérkezik a menyegződ napja, de te még akkor is morfondírozol - Szép, szép, de hogy lesz később? Ki fog ez tartani? - legalábbis hajlamos vagy az ilyesmire. Állandó partnered jobb, ha megbarátkozik ezzel, csakúgy, mint alapvetően praktikus és személytelen életszemléleteddel.

Vele egyébként nagy valószínűséggel egy könyves- vagy barkácsboltban fog összehozni a sors, és a találkozás után még sokáig tűnődsz kapcsolatotok mibenlétén, mielőtt szívvel-lélekkel beleugranál.

Futó kalandok nem érdekelnek - a szerelem neked távlatokat jelent. Aki egy életre össze akarja kötni magát veled, az ne siettessen. Mivel egyedüli mércéd a tökéletesség, életed párját alaposan próbára teszed kritikus megjegyzéseiddel és keresztkérdéseiddel. Olyan ember illik hát hozzád, akinek tovább terjed az önismerete, mint a tiéd, egy kicsit könnyebben veszi az életet, mint te, és piszkálódásaid dacára is imádni tud.

Arra van szükséged, hogy partnered jól érezze magát a saját bőrében; mellette te is szabadabban leszel képes kifejezni fizikai vonzódásodat. Értsen a szeretkezés lassú előkészítéséhez, az ágyban vállalja a kezdeményezést, de ha úgy alakul, legyen kész neked átengedni a továbbiakat. Erős egyéniséget kívánsz társadul, mindazonáltal tudjon tapintatosan rámutatni, ha túlzásba viszed a munkát, vagy sokat töröd a fejed hiábavaló dolgokon. Olyasvalaki illik hozzád, aki mellett biztosan nem merülsz el reménytelenül a mindennapok monoton részleteiben.

Viszonzásul a Szűz a tenyerén hordozza szerelmesét - az a típus, aki ágyba viszi a reggelit; nem nyugszik, amíg titokban össze nem takarékoskodja a rávalót, ha kiszimatolja, hogy el akar menni egy koncertre.

Igyekszik minden jót megadni partnerének, és minden rossztól megvédelmezni - kivéve,
 ha egyszer is rájön, hogy semmibe veszik. 
Aki igazán ismeri, ilyet persze nem kockáztathat meg, de sokat is veszítene vele.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus