Rák

A harmonikus Rák-szülött másokkal együttérző, de nem válik mártírrá. Mély lelki és érzelmi életet él. Gazdag a képzeletvilága. Romantikus hajlamú. Szereti a zenét, művészetkedvelő. Otthonszerető, családszerető, házias. Kedves, barátságos, derűs. Szívesen gondoskodik másokról. Érdeklődik az érzékfeletti jelenségek iránt.A diszharmonikus Rák-szülött túlérzékeny, érzelgős, sértődékeny, szeszélyes, képzelgő. Állandóan a hangulatváltozásai irányítják. Kedélyhullámzásai nincsenek összhangban a külső eseményekkel. Határozatlan, bizonytalan, félénk, nem képes semmiben dönteni. Érzelmi téren ráerőszakolja magát másokra. Emésztési zavarokra, főleg gyomorbajokra hajlamos. A rendetlen táplálkozástól elhízhat vagy lesoványodhat. A Ráknők a havi vérzés zavaraitól és egyéb női problémáktól szenvednek.


A RÁK JELLEMRAJZA

A Rák érzékeny és bizonytalan természet. Az emberek általában elég sok rosszat mondanak róla.

Ha megfigyeljük a Rákot és megpróbáljuk tolmácsolni viselkedését, az eredmény nem lesz sokkal világosabb, mint az általa adott magyarázatok. Magatartása teljesen meghaladja logikánkat. Mivel nem értjük, hajlamosak vagyunk azt a következtetést levonni, hogy a Rák érthetetlen.

Vele született felületes érzékenysége a Rákot túlfűtötté teszi, és szinte elkerülhetetlen, hogy hangulata folytonosan változzék. A Rák még mások jelenlétében is képes tétlen és szótlan lenni, aztán egyszer csak, hipp-hopp mozgékonnyá válik. Ezzel a viselkedéssel igencsak elképeszt mindenkit. A Rák úgy diszkrét, hogy igazából mégsem az. Nem titkolózik, de azért nem mond el mindent. Hogy értsük viselkedését, ismernünk kell jellemének két fontos vonását. A Rák a világ változásait születésétől fogva érzésein keresztül fogja fel. Érzi az embereket, a dolgokat, a környezetet. Ezek az érzések okozzák, hogy a Rákban - akár tudatosan, akár tudat alatt - különböző természetű események emlékei bukkannak fel. A Rák nem felidézi múltját, hanem érzései juttatják eszébe.

A Rák rendkívül érzelemgazdag. Ez a vonás egyben csapda is, amelybe könnyen beleeshet. Mert ha az átélt érzés negatív előjelű, akkor aznap, amikor eszébe jut, a Rák kiszámíthatatlan módon viselkedhet. Ugyanígy, ha az érzelem pozitív nyomokat hagyott benne, a Icáknak kedve támadhat ismét létrehozni azonos helyzetet, hogy az eseményt újra átélhesse. E két reakció egyike sem túlságosan megfelelő, mivel az eltolódás veszélye lép fel aközött, amit szeretne átélni - vagy újra megélni - és amit adott pillanatban célszerű lenne választania. A Rák egyébként fogékony emlékezőtehetséggel rendelkezik.

A látszat ellenére a Rák nem álmodozó típus, erejét sokkal inkább belső történéseire hallgatva használja ki. Tudja, hogy gyorsan feltöltődik, és megtalálja belső békéjét. Válsághelyzetekben ugyanis a nyugalom, a csend és néha az alvás ad neki erőt régi, titkos félelmei leküzdésére. A Rák ugyanezzel a módszerrel - sugallataira hallgatva - képes elszigetelődni és ismerkedni is.

Tudni kell, hogy kizárólag jó jegy, vagy kizárólag rossz jegy nem létezik. Csak olyan értékek vannak, amelyek aszerint minősülnek, hogy az adott kor mennyire fogadja el azokat.

A Rák bemutatásán keresztül megismerkedtünk az első Víz-jelű jeggyel, melyet a Hold ural, vagyis megtestesíti az ösztönöket, a fogékonyságot, és főként a láthatatlan világban való boldogulást. A Hold és a Víz együttese részét képezi a hagyomány által yinnek titulált nőies értéknek. Ezek közé tartozik például a szülés, az emlékezés, a szellemi és materiális világ.

>Márpedig napjaink Európájában olyan patriarchális társadalomban élünk, amely a férfias jelképeket részesíti előnyben. Nap, pénz, hatalom, erő, cselekvés - ezek vonatkoztatási rendszerünk kulcsszavai, amelyben a Nap-értékek (férfias vonások) határozottan nagyobb megbecsülést élveznek, mint a Hold-értékek (nőies vonások), legalábbis, ami az Egyesült Államokat és általában a Keletet illeti. Az európai nevelés állandóan próbálja úgy alakítani a viszonyokat, hogy minden, ami az érzelmekkel kapcsolatos, inkább a cselekvésre tanítson, és hogy a nőies értékeket átalakítva fejlessze a férfias értékeket. Holott ez a két érték, a yin és a yang egyensúlyunk két pólusa. Rák barátunk inkább a yinhez tartozik. Meg kell találnunk a Rák igazi helyét, fel kell ismernünk valódi feladatát.

A yin jellegből eredő gyengeség az évek során eltűnik a jegy természetéből, a Rák megedződik. Az alkotás és nemzés eszköz számára, hogy megtanulja erejét külsőleg is kifejteni, térben és időben egyaránt.

Ráérő perceiben a Rák szívesen festeget, szobrászkodik, esetleg verseket vagy regényt ír.

Tapasztalatokban gazdagon, az élet által megedzve, a Rák szépen halad az öregség felé. Mindig talál magának foglalatosságot, és örömben jut el a nyugdíjig. Hagyja, hogy belső sugallatai, melyeknek talán nevét sem tudja, elringassák.

A Rák-Nő természetesen kiváltságokat élvez a gyermekszülés és nevelés terén. Ez olyan szerencsés tapasztalat, melynek folytán felfedezi magában az alkotás képességét (írás, festészet, zene, dekoráció, szakácsművészet, kertészkedés, varrás, stb.). A Rák-Nő is megtanulja kiharcolni saját helyét, hogy máshol is megállja a helyét, ne csak otthonában.


A RÁK GYERMEK

A kis Rák félénk, de csábító és agyafúrt. Káprázatos emlékezőtehetséggel rendelkezik. Fogékony a hangulatokra, színekre, illatokra és a zenére. Nehezen viseli el a zajt, mivel csendes, nyugodt légkört igényel.

Hogy kikényszerítse a törődést, a Rák-Gyermek képtelen helyzeteket produkál, és csecsemőként viselkedik, mivel mindig nyugalomban és biztonságban akarja érezni magát. Függetlenségét célszerű apránként megadni neki, támogatva kis barátaival és a külvilággal való kapcsolatát. Szem előtt kell tartani azt a szempontot, hogy a kis Rák egyáltalán ne érezhesse magát cserbenhagyva.

A Rák-Gyermek érzékeny, hízelgő, huncut és mosolygós, talán egy kissé önző is. Szereti az állatokat és kabaláit, ez utóbbiak közelsége megnyugtatja. Ha át kell rendezni a kis Rák szobáját, vagy új bútorokat vesznek neki, ezt tegyék úgy, hogy ő is részt vehessen benne. Soha ne állítsák kész tények elé, még a meglepetésszerzés szándékával sem. Tudni kell, hogy a kis Rák annyit észlel, amennyit lát. Ez részben megmagyarázza azt a belső igényt, hogy mind térben, mind időben fogódzókra van szüksége. Emlékezzen vissza, a Rák-Gyermek mennyire szereti pontosítani a dátumokat, és hányszor hívja majd fel az Önök figyelmét rovátkáira, melyekkel az X napig hátralévő napok számát jelzi.

A kis Rák mindaddig kedves fiú- vagy lánytestvéreivel és a környezetében élő gyerekekkel, amíg versenytársat nem jelentenek számára. Családi összejöveteleken a Rákocska szinte kivirágzik.


A RÁK ÉS AZ UDVARLÁS

A Rák szereti a gyengédséget és minden olyan apró gesztust, amely miatt kedvesnek és figyelmesnek nevezheti Önt. Érzelmi téren a Rák óvatos és tartózkodó. Kapcsolatai kezdetén sosem szolgáltatja ki magát, nem mutatja ki az érzelmeit. Ha jó megfigyelő, akkor bizonyára már észrevette: mihelyt Ön megérkezik, a Rák elpirul. A Rák egyike azon ritka jegyeknek, amelyekben van valami megkapó. Ha az Ön szíve a Rákért dobog, és nem tudja, hogyan vélekedik Önről, hallgasson az ösztöneire. Tegye félre büszkeségét és mutassa ki érzelmeit (nőre is, férfira is vonatkozik). Használjon ki egy szép, holdas estét, egy mezei sétát, vagy akár egy hajóutat. Mindenképpen válassza meg jól a pillanatot és a helyet, ugyanis a Rák imádja a romantikát!

Ne feledje el sem születésnapját, sem találkozásuk évfordulóját, ha néhány nap múlva nem akar botrányt. A Ráknak szüksége van némi időre, amíg megemészti a történteket. Ám ilyenkor nem a rajta esett sérelmeket piheni ki. Önérzete akár az alvó vulkán, akkor tör ki, amikor partnere a legkevésbé számít rá.


A RÁK ÉS A SZEX

Az ágyban a Rák maga a gyengédség; érzékeny és félénk. Hogy szexuális téren kibontakozhasson, két akadályt kell leküzdenie. Elsősorban romantikus és költői oldalát. Aztán mernie kell, és ha egyszer ez sikerült, meg fogja lepni Önt, nem fog kiábrándulni belőle. Ha a Rák biztonságban és kényelemben érzi magát Ön mellett, szexuális téren nem ismer tabukat.

Ha viszont úgy érzi, hogy erőszakosak, dobálóznak vele, nem tisztelik, magára zárja kagylóhéját, és ráadásul Önnek még meg is kell hallgatnia az illedelmes viselkedésről tartott kiselőadását, amelyet generációról generációra örökítve sajátított el. Ha Önnek nincs humorérzéke, vagy (akárcsak a Rák) sértődős; bátorság, mert nehéz órái lesznek.


A RÁK POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Ha elhatározta, hogy együtt él a Rákkal, ösztöne helyesnek bizonyult. Jól látta, hogy Rák-párja a legcsekélyebb dicséretére is elpirul. Most lehullt minden lepel, ugyanazt érzik mindketten, szándékaik világosak. Ebben a helyzetben tapasztalni fogja a Rák személyiségének másik oldalát is. Pontosan megfogalmazza vágyait, és képes reklamálni, ha valamivel nincs megelégedve. Kitartóan és makacsul, időt nem sajnálva fogja győzködni Önt, hogy eleget tegyen a kéréseinek.

A Rák nemcsak gyengéd és jóságos, hanem igen megalapozott életfilozófiával is rendelkezik. Nem ismer tréfát sem a szerelemben, sem az erkölcsi szabályokban. Elsősorban törvényes kereteket igényel. A válásra is készen áll, akár saját, akár az Ön hibájából történik. A Rák nyugodtan indulhat új alapokról, számára ez nem olyan körülményes és felfoghatatlan, mint ahogy azt mások mondják. Mit jelent számára a kötődés? Az otthont és a gyerekeket.


A RÁK ÉS A MUNKA

Érzékenysége és érzelmeinek sebezhetősége időről időre nehézségeket támaszt a Rák számára a munkahelyén való beilleszkedésben. Ilyenkor minden a légkör és a környezet milyenségén múlik. Ha a Rák jól érzi magát, sokra képes. A legfontosabb, hogy kímélni kell sértődékeny természetét. A Ráknak minden körülmények között arra van szüksége, hogy elismerjék, befogadják és értékeljék.

Konfliktushelyzetben igen sajátságos módon közelíti meg a problémákat, harcmodora egészen egyéni. Makacsul visszahúzódik, de a válság kirobbanásakor sem veszíti el a bátorságát. Ha nem tesz semmit, az csak azért van, mert a kedvező pillanatot várja a támadás megindítására. Aki tud vámi, annak semmi sem lehetetlen.

Nem kell azt hinni, hogy a Rák rendkívül fejlett pedagógiai érzékkel rendelkezik, noha sok Rák-Nő van olyan pályán, amely gyerekekkel kapcsolatos - tanítónők, pedagógusok, beszédtanárok. Csupán a gyermekszeretet hajtja őket, hogy részt vegyenek a gyerekek tanításában, képzésében.

A Rák ugyanígy megtalálható olyan foglalkozásokban, amelyek az emberekkel kapcsolatosak: lakberendezés, ingatlanügyletek; továbbá a történelemnek szentelt munkakörökben: történész-, művészettörténész-pályán. A Rákok közt gyakran találunk gyűjtőket, származáskutatókat, dekorátorokat.

A Rák szintén előfordul a szálloda- és vendéglátóiparban, hiszen jókedélyű, és szeret főzőcskézni a barátai számára. A Rákok jelen vannak a lakossági szolgáltatásban, mert ott biztonságban érzik magukat, akár egy nagy családban.


A RÁK ÉS A PIHENÉS

Hová fogja vinni Önt? Nyilvánvaló, a családjához. Ne vágjon képeket, a Rák szülei nem fogják lenyelni. A Rák ügyesen és finoman tartja a távolságot, tudja, hogyan kell bejelenteni: Holnap nem leszünk itt.

Nagy esélye van annak, hogy a Rák vakációval kapcsolatos javaslata egy gyermekkorába visszavezető út lesz.

Ekkor Önnek alkalma lesz végigjárni az összes helyet, amelyet a Rák emlékezete megőrzött. Miközben végigcipeli Önt a múlt színhelyein, bizalma és egyben szerelme legszebb tanújeleit mutatja.

A pihenés másik módja a Rák számára, ha minden évben kibérelheti ugyanazt a házat, ugyanazokat a szövegeket hallhatja ugyanazoknak az embereknek a szájából, ugyanabban a vendéglőben vacsorázhat, és még arról sem feledkezik meg, hogy felemlegesse azt a kedves fát, amely alatt együtt piknikeztek... Kevés dolog akadályozhatja meg az ilyenfajta nyaralást, legfeljebb, ha egy amerikai nagybácsi toppan be váratlanul, vagy támad a század macskainváziója, esetleg üstökösök potyognak az égből.

Egy, a megszokottól eltérő recept: vigye a Rákot olyan gazdag kulturális örökséggel rendelkező országba, amely múzeumok, fesztiválok és koncertsorozatok befogadója.

Az is legalább ekkora sikerrel kecsegtet, ha tengerparti nyaralást ajánl neki. Valami olyan helyet, ahol meleg van és nyugalom, ahol egy-egy hajókázáson és horgászaton kívül semmit sem kell csinálni, béke van és csend. Még azt is elhitetheti vele, hogy ez csak felnőtteknek való, és ha nyomatékosan és kissé túlozva ecseteli, mennyire fognak örülni a Rák szülei, ha rájuk bízza a gyerekeket, ráadásul milyen felejthetetlen élményt szerez ezzel csemetéinek, akkor Ön nyert! A Rák már az Öné, kellemes vakációt!


A RÁK VALÓDI ÉNJE

A Rák olyan tudományokkal szeret foglalkozni, amelyek révén fejlesztheti ösztöneit (asztrológia, számmisztika). Érdeklik a vizuális alapon nyugvó kutatások, a színekkel, jelképekkel foglalkozó témák, és a mentális energiával kapcsolatos tudományágak: relaxáció, koncentráció, meditáció.

A Rák vonzódik minden, a fizikai energiával foglalkozó területhez: jóga, akupresszura (az energiakörökön áthaladó pontok masszírozása).

Ha elhatározza, hogy csatlakozik valamilyen csoporthoz, azt szívvel-lélekkel teszi, és kötelezettségeit mindaddig végrehajtja, amíg hasznosnak érzi magát.


AMI CSODÁLATOS BENNED

A titokzatos Rák szerelme mély, intenzív, néha meglehetősen sötét, és valami régimódi udvariasság jellemzi. Nem ugrasz fejest meggondolatlanul a kapcsolatba; óvatos vagy, minden oldalról megvizsgálod a jelentkezőt, mielőtt érzékeny, lágy bensődet felfednéd előtte.

A világ felé csiszolt és kemény, esetleg derűs és gyengéd arcot mutatsz, de alatta nagy halom bizonytalanság rejlik, amelyet csak olyan partner képes végleg felszámolni, akit jól ismersz, akiben megbízol. Ha ez bekövetkezik, az állhatatos szerelmű Rák megnyitja érzéki meglepetéseinek kifogyhatatlan tárházát, és mesebeli ötleteket képes átültetni a valóságba. És akkor még szót sem ejtettünk a Rák legendás figyelmességéről, arról a szenvedélyről, amellyel minden jóval igyekszik elhalmozni partnerét. Ezért ha valaki egyszer megszeretett egy Rákot, soha többé nem tud teljesen eltávolodni tőle.

Kész vagy megvárni, amíg a Rák finom varázsa elvégzi a dolgát, és titkon behálózza a kiszemelt partner szívét, miközben te ráhangolódsz reményeire, vágyaira. A szerelemben állandóságot, biztonságot keresel; addig meg sem nyitod magad, amíg a házasság lehetősége föl nem merül. De ez nem tartja távol a futó kalandok lehetőségét - vannak, akik már az első találkozáskor megérzik, hogy izgalmas titkok rejlenek benned.

Olyan vagy, akár egy nyugodt, sötét vizű tó, amelynek mélye földeríthetetlen. Akárhányszor merül alá partnered a hűvös, nyugodt vízbe, mindig talál valami új, érdekes, meglepő felfedeznivalót.


AMI RÉMES BENNED

Hangulatok, hangulatok, hangulatok - ez okozza sok Rák vesztét. Kiszámíthatatlanabb vagy, mint az időjárás, képes vagy egyik percről a másikra végletből végletbe esni, anélkül, hogy partnerednek a leghalványabb sejtelme lenne róla, miért. Elvárod, hogy mások is ugyanolyan finomak és érzékenyek legyenek, mint te vagy, aztán összeomlasz, ha bekövetkezik az elkerülhetetlen: nem felelnek meg elképzeléseidnek.

A Rák atyáskodó, anyáskodó ösztöne gyakran fojtogatja azt, akire irányul; olyan szenvedéllyel telepedhet rá áldozatára, hogy az alig győz menekülni.

Hajlamos vagy a manipulációra, ügyes, ravasz manőverekre, gyakran a gúnyra is, hogy célodat elérd, ahelyett, hogy egyszerűen, egyenesen kimondanád, mit akarsz. Ez ugyanis konfrontációt, alkalmasint konfliktust jelenthet, márpedig a Rák szinte bármire hajlandó, hogy az ilyesmit elkerülje.

Ha beleesel saját hiányérzeted és bizonytalanságaid csapdájába, képes vagy a megszállottságig hajszolni magad: lehetsz kegyetlen, lehetsz bosszúvágyó. Napokat tölthetsz azzal, hogy eleven fantáziád segítségével válogatott terveket kovácsolsz, hogyan vághatnál vissza a lehető leggonoszabbul annak, aki fájdalmat okozott neked.

A megbocsátás nem erőssége a Ráknak, felejteni pedig szinte egyáltalán nem tud. Partnereidnek olykor mély megdöbbenést okozol azzal, hogy váratlanul felhánytorgatsz régi sérelmeket - olyanokat, amelyek hónapokkal, sőt évekkel ezelőtt történtek, de a szíved mélyén mostanáig őrizgetted őket. Alapvetően pesszimista beállítottságú vagy; gyakran előfordul, hogy amikor minden a lehető legjobb mederben halad, téged elővesz az aggodalom: vajon mi romlik el először? Kerülöd, hogy magad hozd meg a szükséges döntéseket, s ezért arra kényszeríted partneredet, hogy egyedül döntsön kettőtök helyett. Utána pedig keserű szemrehányásokat teszel neki, mert - úgymond - mindent összezavart.


HOGYAN HOZHATOD KI RÁKSÁGOD LEGJAVÁT?

Minden Rák lelke mélyén ott rejtőzik a romantikus, olykor játékos szerelem kifogyhatatlan tárháza, és csak arra vár, hogy feltárják, használatba vegyék. Ám ha egy partner ehhez hozzá akar férni, annak át kell hatolnia hatalmas, erős védőműveiden. Sokan, akik nagyon boldoggá tehetnének, már az első akadálynál kihullanak - elriasztja őket a váratlan depresszió vagy az ugyanolyan váratlan dühroham.

Be kell látnod: a kapcsolat működése két emberen áll vagy bukik. Ahelyett, hogy elefántcsonttornyodban üldögélnél, és várnád a megszabadítót, próbálj meg legalább félútig elébe menni partnerednek - különben előfordulhat, hogy úgy dönt: nem is éred meg a faradságot.

Ne félj megmutatni érzékeny lelked legmélyét. Az Igazit éppen ez fogja megragadni. És, bármilyen nehéz feladat ez, próbáld meg hangulathullámzásaidat csillapítani. Vagy legalább szólj előre, ha érzed a vihar közeledtét, hogy mindenki idejekorán fedezékbe vonulhasson!

Végy erőt magadon, és mondd ki, ha akarsz valamit, vagy ha bánt valami. Ha képtelen vagy kimondani, írd le. Még mindig inkább, mint hogy arra várj, mikor veszi már észre partnered a jelzéseidet. Azok a jelzések lehetnek olyan finomak, hogy élő ember fel nem figyel rájuk.

Vigyázz, hogy bele ne merülj a múlt felhánytorgatásának mocsarába - ezzel csak eltékozolnád a különleges fantáziát, amely a Rákok adottsága. Sokkal érdemesebb célokra is fordíthatod képzelőtehetségedet.

Tedd félre a pesszimizmust. Inkább élj a mának, mint hogy a holnapok miatt érezz szorongást. Bármilyen jólesik partnerednek a belőled áradó, szerető odaadás, nagyon vigyázz, nehogy a benned lévő, már-már a neurózis határát súroló birtoklási vágy börtönné változtassa kapcsolatotokat. Lásd be, hogy nem ellenőrizheted partnered minden lépését, adj neki több szabadságot. Könnyen kiderülhet, hogy igazából nem is akarja ezt: bőven beéri a Rák szerelme által nyújtott csodákkal.


A RÁK SZEXI TITKAI

A víz a Rák eleme - ez az, amitől beindul; minél lassabban és érzékibben, annál jobb. Egy hosszantartó, illatos, forró fürdő valakivel; szeretkezés a zuhany alatt, vízágyon, vagy akár a tengerben, miközben átcsapnak rajtatok a hullámok az ilyesmi esik legjobban a Ráknak, aki a szexet izgalmas, kétszemélyes titoknak tekinti. Érzelmi szenzitivitását tükrözi a rendkívül érzékeny bőr. Ha a partner ujjhegye leheletfinoman megérinti az arcát, körülrajzolja ajkát, megpihen a nyakán lüktető éren, aztán a nyelve hegye járja be ugyanezt az utat fájóan izgalmas lassúsággal - a Ráknak már ennyi is elég, hogy elinduljon a mennyország felé.

Gyertyafény és lágy, simogató zene, esetleg néhány szem illatos eper vagy szőlő, amelyet egymás ajkai közé csúsztathattok - a lakoma hátralévő részét már a szerelem képezi. Legérzékenyebb területed a mellkas: a partner forró lehelete vagy frissen mosott hajának simogatása csodálatos érzéshullámokat képes kiváltani ezen a tájon...

Elsuttogott vallomások, borzongatóan izgalmas javaslatok a legalkalmasabbak arra, hogy elaltassák a Rák szorongásait. Szeretkezés közben szívesen vállalod a passzív szerepet, és ha partnered kellően kísérletező kedvű, bárhová hajlandó vagy vele tartani. Aztán rendszerint az a vége, hogy átveszed az irányítást, hiszen fantáziád sokkal gazdagabb, mint a legtöbb partneré.

Kedveled a minden cicoma nélküli, nyílt, egyenes szexet is. Csak egy a lényeg: hogy a szerelem meglegyen. A tisztán testi alapon működő kapcsolat nem neked való. A Rák számára a tökéletes szeretkezés abból a biztonságérzetből indul ki, hogy viszontszeretik. Ha ez megvan, akkor képes elengedni magát, és szabadjára ereszteni minden szenvedélyét.


A RÁK MEGHÓDÍTÁSA

Hányaveti, laza életfelfogású egyének ne pályázzanak a Rák állandó partnerének szerepére. Neked elkötelezett imádat kell, és nem is kevés. Olyasvalakire van szükséged, aki elég erős, hogy elviselje váratlan kedélyhullámzásaidat, és elég szexi ahhoz, hogy felszínre hozza a Rák titkos érzéki énjét. Valaki, akinek elég erős az önbizalma ahhoz, hogy időnként a háttérbe húzódjék, és a Rákot engedje a reflektorfényben csillogni. A számodra ideális partnernek ezen kívül képesnek kell lennie arra, hogy ráhangolódjék mindenkori kedélyállapotod hullámhosszára, és előre tudjon gondolkodni, hogy mindig el tudja kerülni a konfrontációt, amitől a Rák annyira iszonyodik. Az udvarlás időszakában az összes romantikus kellékre igény mutatkozik: vörös rózsacsokroktól kezdve, pezsgős vacsorákon át egészen a gyertyafényes lánykérésig. Partnerednek türelmesen ki kell várnia, míg te gondolatban meggyőzöd önmagad, és meghozod a döntést.

Partnered olyan legyen, aki képes elfogadni a Rák zárkózottságra és önzésre való hajlamát. Valaki, aki megtanít rá, hogy ne félj érzelmeid kimutatásától - aki segít abban, hogy végül is ellazulj, és fölengedjenek a benned lévő görcsök.

Partnered legyen szilárd és határozott, de legyen képes közös életetek irányítását bizonyos mértékig átengedni neked; ne játssza a főnököt, és ragaszkodásodtól ne fulladozzon. Ha akad ilyen partner, annak igen gazdag lesz a jutalma. Ugyanis, ha a Rák egyszer elkötelezi magát, akkor tökéletes odaadást tanúsít. Partnere úgy érzi majd: a világon senki másról nem gondoskodnak ennyi figyelmességgel.

Aki pedig egyszer megpillantotta a Rák érzékeny, sérülékeny belső világát, az soha többé nem képes elfelejteni.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus