Oroszlán

A harmonikus Oroszlán-szülött határozott, öntudatos, magabiztos, nagyvonalú, de jóindulatú, jószívű, nagylelkű és segítőkész. Olyan uralkodó, akit szeretnek az alattvalói. Mindenkinek megadja a tiszteletet. Nyílt, őszinte, becsületes, derűs, vállalkozó szellemű, kreatív. Erős, egészséges, dinamikus mozgású, teherbíró.A diszharmonikus Oroszlán-szülött hatalmi mániás, zsarnok, diktátor, aki önmagán kívül senkit sem tisztel. Feltétlen engedelmességet követel másoktól. Mindenáron központi figura akar lenni. Ha ez nem sikerül neki, azonnal dühbe gurul. Szívbajra, érrendszeri betegségekre, agyvérzésre és gerincproblémákra hajlamos.


AZ OROSZLÁN JELLEMRAJZA

Gyúljanak ki a rivalda fényei, álljunk fel! Tapsorkán közepette megjelenik - az Oroszlán. Hirtelen elnémulunk, egy csapásra a hatalmába kerülünk. Nem látunk mást, csak őt. Bámulatba ejti a környezetét, egy emberként csodáljuk. Ereje, életrevalósága, energiája elbűvölő. Az Oroszlán a Föld létezéséhez nélkülözhetetlen égitestet, a Napot képviseli. A Nap körül kering minden, e bolygó uralkodik az állat-és növényvilág felett.

Ha megfigyeljük Oroszlán őfenségét, megállapítjuk, hogy delejes vonzerővel rendelkezik, szinte sosem marad észrevétlen.

Az Oroszlán kitűnő szónok, kifejezőkészsége remek. Abszolút magabiztos jellem. Mielőtt meghallgatná a másik fé1 véleményét, előbb rázúdítja saját érveit, amelyek nyilvánvalóságához, helyességéhez természetesen nem fér kétség. Tény, hogy az Oroszlánnak igen gyakran igaza van!

Nem tanácsos őt hallgatva, egyidejűleg valami mással foglalkozni, mert nagyon valószínű, hogy kíméletlenül megszakítja mondandóját, hogy szemrehányást tegyen az őt ért sérelemért. A felbosszantott és érzetében sértett Oroszlán igen mérges! Az Oroszlán szereti, ha a publikum tágra nyílt, csodálattal teli szemmel figyeli. Ami elképesztő, soha nem merül fel benne a csaknem mindenki által jól ismert fogalom: a kétség. Néha már szinte megdöbbentő, milyen erősnek és meggyőzőnek bizonyul.

Az Oroszlán magabiztos személyiség. Döntéseit mindig alaposan átgondolja. Úgy tűnik, mintha az Oroszlán olyan energiakészletekkel rendelkezne, melyekből szükség esetén bármikor meríthet. Nyilvánvaló, hogy képes uralkodni másokon és önmagán. Ne féljünk kimondani: az Oroszlán alapkövévé, szilárd tartóoszlopává válhat bármilyen csoportnak, szervezetnek. A hagyomány szerint az Oroszlán testesíti meg az erő, a szerelem és a kreativitás fogalmát.

Nem meglepő, hogy az Oroszlánok közt sok színészt, művészt és olyan foglalkozásút találunk, aki valamilyen engedélyezési munkával foglalkozik. Eléggé magabiztosak, és szinte szerelmesek a szépségbe, mert művészi téren számukra eszköz az önkifejezésre bármilyen életkorban.


AZ OROSZLÁN-GYERMEK

Bármit csinál, annak elkötelezi magát, és szívvel-lélekkel teszi. Egész kicsi korában is mindennel törődik, beleavatkozik szülei dolgába. Még tanácsokat is osztogat, és Önöknek igen ébereknek kell mutatkozniuk, hogy tiszteletben tartassák vele a rendet, és megértessék vele, nem ő parancsol a családban (egyelőre). A kis Oroszlán szervezkedik, éli a maga kis életét, felépíti miniatűr világát. Testvérei, majd később barátai társaságában a vezérszerep megszerzésére törekszik. Az Oroszlán-Gyermek becsületes, fejlett igazságérzettel rendelkezik.

Gyenge pontja az én-túllengés, amely rögtön érthetővé válik, mihelyt megismerjük az Oroszlán természetes teljesítőképességét. Szüleinek meg kell találni a kis Oroszlán számára megfelelő környezetet, büszkeségét abba az irányba terelve, hogy az érvényesülésre törjön, de egyben meg is kell értetni vele, hogy nemcsak ó van egyedü1 a világon.

Az Oroszlánkölyök melegszívű és mélységesen őszinte, igazi álmodozó, aki a legjobbat szeretné szüleinek. Szélsőséges esetekben hajlamos féltékenységi jeleneteket rendezni.

Az Oroszlán-0yerekek szülei tanítsák meg őket a szereplés élvezetére, mert ebből megtanulják értékelni és egyúttal megmutatni önmagukat, jó tulajdonságaikat. Ne habozzanak kimutatni szeretetüket gyermekük iránt, azokban a pillanatokban, mikor mindannyian együtt vannak. Tudniuk kell, az Oroszlán igényes, és soha sem elégedett igazán. Megjelenése és beszédmodora igen gyorsan fejlődik. Többé már nem kisgyerek. Fontos, hogy sikereket érjen el, ez nála alapvető. Épp ezért célszerű olyan osztályba iratni, ahol a csapat motorja lehet, ahelyett, hogy mindig magasabb szint felé hajtják, mert ezzel azt kockáztatják, hogy elakad és elbátortalanodik. Sosem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy kisebbrendűnek érezze magát, még akkor sem, ha mindenben ő az utolsó otthon. Ha jól akarnak szórakozni, kérjék meg a kis Oroszlánt, hogy beszéljen, ezzel felejthetetlen pillanatokat szereznek maguknak, ahogyan nagy komolyan előadja magát, kifejti álláspontját, világrengető terveit. Nem szabad gúnyolódni vele, mert az Oroszlángyermek ezt nem tudja elviselni.


AZ OROSZLÁN ÉS AZ UDVARLÁS

Az Oroszlán elcsábításánál aranyszabály, hogy “nem szabad megbukni a felvételi vizsgán. Ugyanis javításra nincs lehetőség. Aki vele kezd, az legyen elbűvölő, azaz a legjobb formáját hozza, mert az Oroszlán nem tűri a középszerűséget.

Próbálja magát úgy megismertetni, hogy titokzatos maradjon az Oroszlán számára.

Továbbá el kell hitetnie az Oroszlánnal, hogy Ön nem tartozik a kalandorok közé, és csak neki szenteli a figyelmét, mert egészen kivételes jelenség. Ne habozzon mondja neki nyugodtan, hogy amint meglátta, tudta - ez a találkozás más mint a többi. Állíthat bármit, bizonyítván, az ég ajándéka, csak azt nem, hogy kapcsolatuk a véletlen gyümölcse. Ne humorizáljon. Mert az Oroszlán nem ismer tréfát, ha saját személyéről van szó. Ilyenkor hajlamos mindent szó szerint venni.

AZ OROSZLÁN ÉS A SZEX

Az Oroszlán viselkedése az ágyban éppen olyan, mim a mindennapi életben, igényes, maximalista, álmodozó és szenvedélyes. Idealizmusát észre lehet venni abban, ahogy vágyik az álmodozásra. Ha Ön az Oroszlán partnere, legyen akár férfi, akár nő, hagyja őt vágyakozni. Ne vegye el tőle ezt az örömöt, amit a sóvárgás szerez.

Az első időkben az Oroszlán beéri azzal, hogy elábrándozik az elutasításokon, sőt még kedvére is tesz ellenállásával. De ha később tud kezdeményezni, meglátja, hogy egy heves temperamentummal megáldott, tabukat nem ismerő partnerre tett szert, aki kész bármilyen szerelmi játékra. Ha félrelép, és másutt keres örömöket, az Oroszlán szólni fog érte és meggyanúsítja Önt. Az Oroszlán féltékeny, és nem osztozik másokkal.

Ha Oroszlán-Nő az elcsábított fél, ne feledkezzék meg a pezsgőáradatról, vagy egy kastélyban töltendő hétvégéről, ez a legkevesebb, amit az ügy érdekében megtehet. Ne kövesse el azt a baklövést, hogy virágot küld, vagy üzenetet hagy telefonja üzenetrögzítőjén.

Ha Oroszlán-Férfit szeretne elcsábítani, Kedves Hölgyem, legyen szíves ragyogóan öltözködni, fesse ki magát, ne hagyjon figyelmen kívül egyetlen apró részletet sem. Szerezzen örömet neki azzal, hogy felveszi a legszínesebb, a legszebb harisnyatartóját.

Az Oroszlánok szívében nincs hely a heves lepedő vitézeknek. Az Oroszlán kifinomult ízlésű és előkelő, az ágyban ezt partnerétől is elvárja.


AZ OROSZLÁN POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Az Oroszlán elkönyvelte magában, hogy Önök összetartoznak, s ezt valami szép ajándék kíséretében hozza az Ön tudomására. Most már minden a legjobb úton halad. Az Oroszlánnak szüksége van arra, hogy egyfolytában szerethesse Önt, pláne most, amikor őrülten szerelmes. Ha a hév egyszer alábbhagy, és helyében már csak egy kevés gyengédség és apró láng marad, hiányozni fog az Oroszlán életéből a szenvedély, a tökéletes idill. Ilyenkor arra van szüksége, hogy eszeveszett szerelembe essen valakivel. Ezt természetesen a házaséletük megsínyli hacsak az Oroszlán nem titkolja el új szenvedélyét Ön előtt. De nem kell izgulnia, amint a hirtelen fellobbanás elmúlik (melyet Ön türelemmel kivárt), minden visszatér a rendes kerékvágásba. Újra becsülni, majd szeretni fogja Önt és mily csoda! Megint Ön lesz a rendkívüli partner, a valódi igazgyöngy az Oroszlán számára. Éppúgy, mint kapcsolatuk elején, újra Ön tölti be minden álmát. Talán felesleges is elmondani, az Oroszlán olyan társ, aki mindenért vállalja a felelősséget, és mindent megtesz, hogy örömet szerezzen, kényelmes életet biztosítson Önnek. Megtölti a házat barátokkal, elkíséri szórakozni, és mindent elkövet, hogy Önnek megbecsülést szerezzen.


AZ OROSZLÁN ÉS A MUNKA

Az Oroszlán mindig úgy intézi a dolgait, hogy mások azt higgyék, ő a főnök. Így tesz még akkor is, ha valójában alkalmazott. Minden területen szerencsét próbál. Igazi vezéregyéniség, irányító és kiváló szervező. Az Oroszlán szinte sugárzik. Természetes tekintélye, akárcsak ösztönössége lehetővé teszi számára, hogy a legmagasabb állásokat is elérje. Remek színészi adottságai folytán bármilyen előadó jellegű foglalkozásra alkalmas. Minden energiáját munkájába fekteti, melyet idealizmusnak alárendelve végez. Büszkesége tiltja, hogy bármiben vereséget szenvedjen, s az ettől való félelem erre motiválja. Anyagi ügyekben az Oroszlán jó üzleti érzéke és kiváló ösztönei folytán igen sikeres, értékítélete ép és józan, becsülőképessége meglepően pontos. Szabályos ritmusban, lassan dolgozik, ám ez a 1assúság hasznot hoz.

Hatalmát nem szereti átruházni - noha képes gyümölcsözően együttműködni másokkal -, az ügyek intézését keményen kézben tartja. Ilyenkor az Oroszlán pozitívan irányíthatja és támogathatja környezetét. Rossz esetben, bármilyen kérdés felvetődésének legkisebb jelére az Oroszlán helyben dönt, és szinte mindenkit eltávolít maga mellől. Ebben a pillanatban erőpróba kezdődik, és az erősebb győz! Mivel szívesen atyáskodnak mások felett, az Oroszlánokat megtaláljuk az iskolákban, ahol kibontakoztathatják kiváló pedagógiai érzéküket. Nagyon jó tanárok válhatnak belőlük. Szintén jelen vannak a színjátszással kapcsolatos munkahelyeken, a show-bizniszben és mindenütt, ahol az előadásmód és a siker játszik szerepet; a luxuskereskedelemben éppúgy, mint a szállodaiparban.

Az Oroszlánok körültekintő üzletemberek, akik válogatott beosztásokban dolgoznak, bankokban és olyan munkahelyeken, ahol spekulálhatnak, becslést, tanácsolást végezhetnek, mint például a tőzsdén, vagy egy állásközvetítő irodánál. Az Oroszlán szereti a sikeres dolgokat.

Hét éves korától hetvenhét éves koráig úgy dolgozik, akár egy mozdony. A vállalati vezetők legjelentősebb részét az Oroszlánok teszik ki.


AZ OROSZLÁN ÉS A PIHENÉS

Az Oroszlán választása pihenés szempontjából egy klubbra esik. Ebben az esetben fennáll a veszélye, hogy Önt a vezér feleségének nézik. Az Oroszlán valóban mindenben elmerül, részt vesz, és előadásokról vacsorákra cipeli kedvesét, hogy hallgassa a kritikákat. Három nap alatt tervet készít mindenről, és az Oroszlán lobogásán kívül nem néz semmit! Ó szórakozik és szórakozik, ha valamit csinál, abba a végsőkig belefeledkezik. Első vitorlázásban, vízisíelésben vagy nyilazásban, az Oroszlán-valójában egy igazi romantikus, akit az Ön elegáns és előkelő társasága teljesen elbűvöl. Mindamellett be kell vallani, hogy az Oroszlán időnként démoni. Az egyetlen megoldás ennek leküzdésére, szerelmi énje igen csak túlteng. Ha zaklatja, halálra gyötri Önt, azt mindig az Ön érdekében teszi. Annyira szenvedélyesen szereti, hogy szinte már teljesen birtokában tartja Önt, és irányítja az Ön sikerét. Kedveli a szépet és a kényelmet, ezért olyan színvonalú pihenőhelyre vágyik, ami egy konyhával és igényes berendezés rendelkezik. Az Oroszlán figyelmes és előrelátó idegenvezető, aki tájékozódik az adott vidék műkincseiről, másrészt a kedvező pillanatban semmi mással nem foglalkozik, minthogy Önnek örömet szerezzen. Amikor kedvesen akar viselkedni, nincs nála csodálatosabb teremtés. Ha az Oroszlán szerelmes, és előre készül, hogy együtt töltik az estét, Ön nem fogja észrevenni egyetlen apró hibáját sem, sőt, még gratulál is magának, amiért ilyen ragyogó és eleven társat választott.


AZ OROSZLÁN VALÓDI ÉNJE

Miután mindig igényeinek megfelelően választja a pályáját, érthető, hogy az Oroszlán mindenütt megtalálható. Bárhogy alakuljon a helyzet, az Oroszlán mindig ugyanaz a mélységesen őszinte teremtés marad, aki a tökéletességre vágyik. Tiszteletben tartja a törvényt, és gondosan ügyel arra, milyen képet alakít ki másokban. Az Oroszlán nem birkatermészetű. Mint mindenütt, ezen a téren is arra vágyik, hogy lassanként vezető legyen. Ha valahol el szeretné foglalni a helyét, megbecsüli a beavatással járó ceremóniákat. Általában megtaláljuk az Oroszlánt - bármi is legyen a feladata- minden olyan helyen, ahol adni és átadni lehet. A politikai életben is sok Oroszlán megfordul. A találkozók, szónoklatok, a felvonulások, az ünnepek és a megnyitók alkalmával könnyedén gyakorolhatja a hétköznapokon is a hatalmát.


AMI CSODÁLATOS BENNED

A friss szerelemben az Oroszlán olyan, mint a kisgyerek a csokoládégyárban: nézegeti a sok-sok finomságot, és mohón válogat, melyiket kóstolja meg legelőször. Igazi romantikus vagy, leginkább a kapcsolat kezdetét imádod: azt az időszakot, amikor flörtből szerelemmé változik. Ilyenkor a néha túlságosan is csillogó felszín alatt meg-megmutatod valódi önmagadat is.

De addig nem, amíg káprázatos, varázslatos tudományaid bemutatójával mindörökre magadhoz nem láncoltad partneredet. Ágyban és ágyon kívül egyaránt különleges képességeket tudsz felmutatni - partnered a földkerekség legszerencsésebb emberének érezheti magát. Képes vagy értékes ajándékokat záporozni szerelmesedre, vállalva, hogy a bankod vonja szemöldökét; képes vagy tejszínhabbal felírni egy parkoló kocsira, hogy IMÁDLAK, képes vagy malomkerék nagyságú rózsacsokrot küldeni neki azzal a meghagyással, hogy nyilvános helyen kézbesítsék.

Természeted gyengéd, hűséged legendás, ha valakinek sikerült elnyernie bizalmadat. Ha lenne olyan ostoba, aki fenyegetni merészelné választottadat, azt rövid úton elhamvasztaná az Oroszlán dühkitörésének heve.

A tizenkét jegy közül az Oroszlán az egyik legérzékibb. Ha tudod, hogy szeretnek, melegséggel és szeretettel válaszolsz - sok-sok apró csókkal, öleléssel, futó érintéssel adod ki érzéseidet. Az Oroszlán varázsának legfontosabb alkotóeleme a világra való őszinte gyermeki rácsodálkozás tehetsége. Ettől a szerelem sokáig friss és érdekes marad, akihez közöd van úgy

Ezt úgy hozod a tudomására, hogy az egy zsúfolt terem másik sarkából is hallható. Mindebből kiderül, miért hasonlíthatatlan és felejthetetlen az Oroszlán szerelme.


AMI RÉMES BENNED

Az élet színdarab, amelyben te vagy a sztár - ez a felfogás a vesztedet okozhatja. Könnyen veszekedéseket provokálsz pusztán az izgalom kedvéért. A belső egód ugyanis folyton azt suttogja füledbe, hogy jobbat érdemelnél. Azt szeretnéd, ha a szerelem örökké tartana. Csakhogy partneredet hajlamos agy idealizálni, és mihelyt unatkozni kezdesz, képes vagy kiábrándulni belőle, ahelyett, hogy elfogadnád olyannak, amilyen, és látnád hogy te sem vagy hibátlan.

Az Oroszlán több bálványozást igényel, mint egy filmcsillag. A partnernek egyszemélyes rajongó klubbá kell változni, imádnia kell minden mozdulatodat.

Gyakran véled a szerelmet olyan játéknak, ahol csak te szerezheted a pontokat Gyakran manipulálod partneredet úgy, hogy ő jelentse a választ minden kérdésedre, de a legcsekélyebb figyelmet sem fordítod arra, hogy ő eközben mit érez. Dolgozni a kapcsolat működőképességén - az éppoly számodra, mint a vendégség utáni mosogatás. Az effajta földhözragadt tevékenységet meghagyod a közönségesebb, kevésbé emelkedett csillagjegyek szülötteinek. Nem tudod elviselni, ha elhanyagolnak, vagy akár csak egy percig nem figyelnek rád. Ha ez mégis előfordulna, az életnagyságúnál már eleve nagyobb Oroszlán-öntudatod még hatalmasabbra duzzad, mérhetetlen gőggé fúvódik fel, amitől minden lehetséges partner elhátrál. És épp emiatt könnyen esel áldozatául minden üres hízelgésnek.


HOGYAN HOZHATOD KI OROSZLÁNSÁGOD LEGJAVÁT?

Az első lecke az Oroszlán számára, hogy belássa: az igaz és tartós szerelem nem fog csak úgy, magától az ölébe pottyanni A meredek felszállás után valamicskét igazítani kell a vezérlésen nehogy a kapcsolat recsegve-ropogva összetörje magát. A megoldás nem az, hogy újabb kitérők, vargabetűk lehetőségét keresed, bármennyire vonzónak gondolod is ezt. Inkább adj a meglévő kapcsolatba még többet az Oroszlánféle humorból, játékosságból, és igyekezz az életet egyes, különálló napok sorozatának tekinteni.

Bízz abban, hogy partnered valóban szeret, valóban érzi azt az imádatot, amelyre, úgy érzed, szükséged van, ne kelljen ezt minden áldott nap megismételnie. Igen, valóban jólesik az a rengeteg figyelem, de vajon valóban szükséged van rá?

A legnehezebb feladat mind közül szembenézni saját gyarlóságaiddal - bizony, bizony, még az Oroszlánoknak is vannak hibáik - feltárni azt a nagyon mélyen elrejtett, de valóságos bizonytalanságot, amely miatt az emberek néha hidegnek és fennhéjázónak éreznek. Ha már olyan bőkezűen osztogatod a kritikát, el kell viselned, hogy időnként neked is jut belőle. Ahelyett, hogy emiatt füstölögnél, figyelj oda rá és próbáld meg megváltoztatni fensőbbséges, énközpontú világlátásodat. Úgy érzed, szerelmesnek lenni a legkönnyebb dolog a világon. Csak a szerelem mindennapjait találod nehéznek, ami jól mutatja alapvetően gyermeki természetedet. Add át néha a sztárszerepet partnerednek és érd be az epizódszereppel. Valóban erős vagy, de csak erődet fokozod azzal, ha beismered, hogy vannak gyengeségeid is.


AZ OROSZLÁN SZEXI TITKAI

Egyesül benned a lángoló szenvedély és a gyermeki szemérmetlenség - a szeretkezésben percenként új és új csodára vagy képes. Minél nagyobb a luxus a környezetben, az Oroszlán annál jobban érzi magát; legnagyobb szerelmi alakításodhoz hangulatvilágítás, selyem ágynemű, jégbe hűtött pezsgő teremti meg az ideális környezetet. Alakítás - nem véletlenül használtuk ezt a szót. Ha szabadjára engeded természet adta színészi tehetségedet, minden egyes szeretkezés még izgalmasabb és meglepőbb lehet, mint az előző volt. Imádod a szerepjátékokat, ha például önmagadat vagy partneredet kéjsóvár apácának öltöztetheted, hogy a feltüzelt test körvonalai a fekete selymen kirajzolódva különös, fűszeres izgalmat csempésszenek az előjátékba. Az egyenruha is jó szolgálatot tehet, hiszen nagyon szeretsz parancsolgatni. Szereted az olyan játékokat, amikor kedveseddel egy eszpresszóban találkozol, és mintha vadidegenek volnátok, újra eljátsszátok a megismerkedést, vagy ha egy' délután hotelszobát vesztek ki, és fölelevenítitek a titkos pásztorórák hangulatát.

Attól már kevésbé vagy boldog, ha a partner fantáziáit kell átültetned a valóságba. Ebben a műsorban csak az Oroszlán lehet a sztár! Szeretsz lassan levetkőzni a partneredből álló, egyszemélyes közönség előtt, és a mutatvány még jobban esik, ha jó sok tükör van szanaszét a szobában - mit bánod, legyen egy a mennyezeten is! 'Titkos, érzékeny pontod a gerinced - megbizserget már a puszta gondolat, hogy valakinek a nyelve hegye lassan végigköveti a vonalát, vagy ha gyengéd ujjak egy jégkockát vezetnek végig a hátadon. Az Oroszlán szerelmi boldogságához hosszú előjáték tartozik, melyben nagy szerephez jutnak az ajkak és a fogak - de nem a harapdálás! A kemény fogak lágy érintésében megnyilvánuló kontraszt az, ami felfokozza izgalmadat. Ehhez az a tökéletes kísérőzene, ha partnered közben a te dicséretedet zengi - rövid úton ejted is, akitől ezt nem kapod meg. Könnyen rávezeted partneredet arra, hogy mit kívánsz tőle - időnként nem ártana, ha jobban odafigyelnél arra, hogy ő mit szeretne.

Életelemed a kockázat - az Oroszlán minden további nélkül képes például egyetlen szál esőkabátba öltözve leszaladni az utcára, hogy bedobjon egy levelet.

Vigyázz, nehogy partneredtől is sűrűn megköveteld az ilyen vakmerőségeket! Maradjon meg ez a szerelmi játékok területén, hiszen az Oroszlán szerelme úgyis olyan, mintha egy non-stop varieté előadása zajlana.

Arra is ügyelj, nehogy a testi örömök élvezete közben kikapcsold az agyadat. Az igazi szerelemben a test és a szellem egyenrangú partnerként vesz részt - ha az Oroszlán egyszer megtanulja ezt, kapcsolatai kevésbé fognak showműsorra hasonlítani, és megjelenik bennük az igazi érték: az őszinteség.


AZ OROSZLÁN MEGHÓDÍTÁSA

Olyasvalaki kerestetik, akinek elég önbizalma van ahhoz, hogy napi huszonnégy órában tudjon figyelmet és rajongást tanúsítani, de annyira ne legyen öntudatos, hogy az Oroszlán elé álljon a reflektorfényben. Legyen eléggé erős ahhoz, hogy képes legyen vezetni, de jobban szeressen a háttérben maradni... Ez ugye egy kicsit soknak hangzik? Ez az oka, hogy az Oroszlánnak sokszor oly nehéz tartós kapcsolatot kialakítania.

Tökéletes partnerednek még két fontos vonásában hasonlítania kell hozzád: a humorérzékben és a testi erőben. Elképzelhetetlen, hogy egy siránkozó anyámasszony-katonájára egy életen át rá lehetne bízni egy dinamikus, életerős Oroszlánt. Az Igazit talán valamilyen sportesemény környékén érdemes keresni - lehetőleg a szabadban - esetleg egy színpadi vagy filmvígjáték előadásán. Könnyen meglehet, hogy a flört egy nagy, közös nevetéssel kezdődik...

Ideális partnered méltányolni fogja az Oroszlán gyermeki dinamizmusát, és nem próbál meg rávenni, hogy nőj bele a felnőtt világba; lesz hozzá türelme, hogy elviselje - elég ritkán előforduló - ordító elkeseredésedet, és a rátarti, fennhéjázó felszín alatt meglátja egyéniséged érzékeny magját.

Az Oroszlánt sohasem szabad elhanyagolni, sohasem szabad azt éreznie, hogy ló híján a szamár szerepét játssza. Ha ez megtörténne az Oroszlán éppen a Napot veszítené el a Naprendszerből. Ha túlságosan ellustulna vagy önelégültté válna, gyengéd noszogatással lehet a helyes irányba terelni. Rá kell venni, hogy megbeszélje partnerével a problémákat ahelyett, hogy tisztára törölné a táblát, és valaki mással kezdené újra. Az Oroszlán kapcsolataiban a lustaság-és a zsarnoki hajlam - a fő veszély; aki melletted akar maradni, annak nehéz dolga lesz a megszokás leküzdésével, önteltséged megnyirbálásával.

 De ha ezt szeretettel képes végigcsinálni, az Oroszlán élethosszig tartó hűséggel jutalmazza,
és abban a ritka kiváltságban is része lehet, 
hogy megismeri az Oroszlán csillogó felszíne alatt a gyengéd, érzékeny embert.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus