Mérleg

A harmonikus Mérleg-szülött minden helyzetben megfelelően viselkedik. Mindig az arany középúton halad. Kitűnő diplomata. Békére, harmóniára, egyensúlyra törekszik, és ezt rendszerint sikerül is elérnie. Mindig barátságos, kedves, derűs, szeretetreméltó. Jó az ítélőképessége. Jó szervező, tud bánni az emberekkel. Ízlése, szépérzéke, formaérzéke kitűnő. Művészi képességei is lehetnek. Minden téren kiegyensúlyozott. Általában egészséges.A diszharmonikus Mérleg-szülött túl sok kompromisszumot vállal a béke kedvéért. Így állandóan konfliktusokba keveredik. Ellenségeket szerez magának. Mesterkélten viselkedik, mindig szerepel. Túlzottan majmolja a divatot, ezért nevetségessé válik. Anyagcserezavarokra hajlamos. Érzékeny a veséje.


A MÉRLEG JELLEMRAJZA

Csábító, varázslatos pillanat, fesztelen párbeszéd egy figyelmes és jóindulatú beszélgetőpartnerrel... Nem vitás, a Mérlegről van szó.

A Mérleg jegyében született személyiségek elbűvölték az embereket, álmodoztak róluk: Brigitte Bardot, Marie Laforet, Catherine Deneuve, Julien Clerc, Philippe Noiret, Yves Montand, Eric Charden:.. Más Mérlegek pedig szenvedélyeket korbácsoltak, meghatódást keltettek szándékaikkal, ígéreteikkel: Gandhi, Lamartine, Jimmy Carter, Francois Mauriac, Friedrich Nietzsche. Egyesek pacifisták, mások a tolerancia hívei voltak, de mindenképp elgondolkodtattak mindenkit.

Hogyne csodálkoznánk, amikor felfedezzük, hogy az imént említettek mind Mérleg-Szülöttek, mégis mennyi mindenben különbözött a viselkedésük és az életmódjuk!

Pont ez a különbözőség juttatja az eszünkbe: a mérlegnek két serpenyője van, vagyis a Mérleg-Szülötteket is két típusba soroljuk. Az első közelebb áll a Szűzhöz, bolygója a Vénusz; az ide tartozó Mérleg a csábítás hatalmának a birtokosa. A vénuszi Mérleg lehet igen könnyelmű, sznob, felszínes és önző. A másik már a Skorpió szomszédságában van, a Szaturnusz hatása alatt, ezért jellemző rá annyira a szigorúság, az elemzőkészség, a befelé fordulás. A szaturnuszi Mérleg higgadt és megfontolt.

Mindkét típusú Mérleg alaptermészeténél fogva törekszik a dolgok mérlegelésére, és érettsége, érzékenysége szerint fordul saját maga, vagy környezete felé.

A Mérleg figyelmes, jó tanácsokkal szolgál, ezért van szüksége információkra, tapasztalatszerzésre.

Magatartása mindig megfontolt, igyekszik szeretetreméltónak mutatkozni. Viselkedése egy kissé előírásos és mesterkélt, ami esetleg másokat zavar. Akár befelé, akár a külvilág felé forduló típus, mindenképp helyes értékítéletről tesz tanúbizonyságot.

Ha Ön Mérleg-értékekkel rendelkezik - bármilyen jegy szülötte, bármilyen aszcendens vagy egyéb meghatározó tényező befolyásolja -, hol az egyik, hol a másik típusú Mérleg energiáját fogja átélni, de lehet, hogy egyidejűleg mindkettőt.

Miért van, hogy a Mérleg inkább az egyik típushoz áll közelebb, mint a másikhoz?

Ez lehet életkor, időszak, nem, gondolkodásmód és tudatszint függvénye. Az az időszak, amikor a párválasztás gondolatával foglalkozunk, és be akarjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk meghódítani a kiszemelt áldozatot - a Mérleg-energiák átélését jelenti első, vagyis vénuszi szinten.

A második - szaturnuszi - szinthez a megfelelő tulajdonságokra van szükség: tapasztalatságra, az érettségre.

Az első szint után, lemondva korábbi vágyairól, túllépve a külsőségeken, a Mérleg az emberiség érdekében végzett társadalmi vagy politikai kutatómunkának, vagy egyéb, hasonló jellegű elkötelezettségnek kívánja szentelni életét.

Ezért néha meglepődve tapasztalhatjuk, hogy az a barátunk, aki eddig könnyelmű, csábító, felszínes és sznob volt, harmincas évei felé közeledve mennyire engedékeny, a lényeg megértésére törekszik, és sokkal kevesebbet bíbelődik a külsejével. Hát igen, az ifjúságnak is el kell múlnia egyszer!


A MÉRLEG GYERMEK

A kis Mérleg bűbájos, elragadó és udvarias, ugyan egy kissé szomorkás és egykedvű. Környezetével szemben mindig tisztelettudóan viselkedik, de tud távolságot is tartani. Néha szeszélyes, és hirtelen haragjától jobb óvakodni.

Természetének gyenge pontja a félelemből gyökerezik, mert a kis Mérleg folyton attól tart, hogy mások szemében visszatetszést kelt, és emiatt gondjai vannak a cselekvéssel. Mindenekelőtt arra van lelkileg szüksége, hogy érezze, törődnek vele, értékelik. Segíteni kell neki a kibontakozásban, fejleszteni kell agresszivitását, főleg, ha kisfiúról van szó. Helyesebb, ha a Mérleg-Gyermek a tettek világában él az álmok helyett, tudatára kell ébreszteni saját erejének, ösztönözni kell harciasságát. Szüleinek nagy jártasságra kell szert tenniük abban, hogy gyermeküket az önmegvalósításra késztessék, ezt valójában nagy kitartással és szeretettel érhetik el. A kis Mérleg hajlamos mindent elfogadni inkább, csakhogy ne bosszantson másokat. Gyűlöli a hirtelen megrázkódtatásokat, sosem bocsátkozik durva veszekedésekbe. Éppen ezért - főleg kisebb korában - hajlandó bármilyen kompromisszumra. Ha a szülők éppen házasságuk kritikus időszakát élik, bármilyen komoly válságban is vannak, kíméljék meg ettől a gyermeküket. Ne lehessen nézeteltérések tanúja, ne avassák be a bosszúságaikba. Tartózkodjanak attól, hogy bírálják, ami a gyermeküknek kedves. A Mérleg-Gyermeknek arra van szüksége, hogy szülei tiszteletben tartsák a benne kialakult képet, különben teljesen elbizonytalanodik. Erre idősebb korában sokkal jobban ráfizethet, mintsem azt szülei elképzelik.

A kis Mérleg érzékeny természetű. Szerelem, szépség és gyengédség uralkodik az életén. Nagyon fontos, hogy szüleitől rengeteget kapjon, és hogy állandóan azt hallja, mennyire szeretetreméltó - akár okos, akár nem; akár jól végzi feladatait, akár nem. Ha a Mérleg Gyermek egyszer megbizonyosodik arról, hogy szeretik, szülei már nagyobb erőfeszítést is követelhetnek tőle, mert amúgy a Mérleg a semmittevés mesterei közé tartozik.

Szülei nyugodtan támogathatják a festői, rajzolási és egyéb, a kézügyességet igénylő művészetek felé irányuló pályán, továbbá a tánc, a baráti összejövetelek és fogadások iránti hajlamát.

Legyenek éberek, ne hagyják, hogy egy testvér, az erősebb jogán bántsa a fiatal Mérleget (aki, főleg kisebb korában, nem nevezhető éppen nagy hősnek), mert később is komolyan fogja venni a csipkelődést, és képtelen lesz megvédeni magát a támadásokkal szemben.


A MÉRLEG ÉS AZ UDVARLÁS

A Mérleg számára szeretetreméltóan viselkedni természetes dolog. Ezért Önnek nem szabad beleesni a Mérleg által tanúsított előzékenység csapdájába, hiszen minden szava, mozdulata, mosolya fellépéséhez tartozik, udvariasan viselkedik. Rendben van, hogy a szerelem vakká tesz, de ne veszítse el megfigyelőképességét, legyen tárgyilagos, ha Mérleggel van dolga.

Ha Ön nem is tudja, mihez tartsa magát, a Mérleg biztosan tisztában van vele. Egy kicsit furcsán hangzik, de nem habozik ezt közölni is. Lehet, hogy ez meglepi, de a Mérleg képes a fülébe suttogni, hogy Önnel akar élni és összeházasodni. Ám ha létezik végső szó, azt Önnek kell kimondania, mert a Mérleg sosem hoz ilyen végleges döntést!

Viszont, ha a Mérleg tesz házassági ajánlatot, és Ön nem kíván igenlő választ adni, először rendkívül hevesen reagál, hiszen nem tűri, hogy visszautasítsák (pláne, ha vénuszi Mérlegről van szó). Ilyenkor ridegen és - mondjuk ki nyíltan - kellemetlenül viselkedik, majd hitében teljesen megingatva hangoztatja, hogy igazságtalanság történt vele. A Mérleg sértődékeny típus, ez megmagyarázza néha teljesen gyerekes reakcióit.

Képzelje el: elmennek egy összejövetelre, ahol a Mérleg szokás szerint káprázatosan viselkedik, Ön pedig büszkén állapítja meg, hogy mindenki őt figyeli. Egészen addig, míg az este folyamán valaki meg nem bántja. Ekkor vérig sértve, méltóságteljes tartással otthagyja a társaságot, közli, hogy egyedül megy haza, gyalog, éjszaka, a zuhogó esőben. Természetesen tisztában van azzal, hogy könyörögve fogják kérni, maradjon, hiszen távozásával elrontja az Ön és a többi vendég hangulatát.


A MÉRLEG ÉS A SZEX

A Mérlegek nagyon különbözően viselkednek az ágyban, aszerint, hogy a Vénusz vagy a Szaturnusz vonzásában állnak. Előbbiek gyengédek, elbűvölőek és kedvesek. A szex területén is éppoly érzékenyek és rafináltak, mint a mindennapi életben. Az utóbbi, a szaturnuszi Mérleg azt igényli, hogy irányítószerephez jusson az ágyban. A szexualitáson keresztül szükségét érzi, hogy bebizonyítsa, neki nem lehet ellenállni itt sem, mert alaposan kézben tartja a gyeplőt!


A MÉRLEG POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

A Mérleggel csendes az élet, vagy legalábbis majdnem az. Ha Ön a vénuszi Mérleget választotta párjául, bevallhatja: időnként kénytelen részese lenni a válságoknak, amelyet a Mérleg önzése vált ki. Egyszerűen nem képes elviselni, hogy ne ő legyen a legszebb, a legokosabb.

Fennáll a kockázat, hogy Ön szenvedni fog amiatt, mert a Mérleg elveszíti érdeklődését a valódi problémák iránt, ugyanis ha csak egyszer is meggyőződött csáberejének hatalmáról, többé semmi mással nem foglalkozik.

Mivel kapcsolatuk nem épült szilárd alapokra, megtörténhet az is, hogy unatkozni fog.

Ha partnere szaturnuszi Mérleg, akkor általában barátságosan viselkedik, de persze nem mindenkivel. Nem tűri az igazságtalanságot, és ha Ön nem őszinte hozzá, nem habozik hevesen szembeszállni Önnel, és kifejezni a nemtetszését.

Tulajdonképpen bármelyik Mérleget választotta, jól tette. Hiszen a Mérleg formálható jellem, és akár a jó bor, az idő múlásával érik. Őszinte, nyílt, és mindig kész elfogadni, ha változtatnia kell magatartásán, kapcsolatain, házasélete érdekében.


A MÉRLEG ÉS A MUNKA

A Mérleg általában nem arra születik, hogy tervező vállalatoknál dolgozzon. Arra viszont teljes mértékig képes, hogy egy már meglévő struktúra működését biztosítsa.

Ereje emberiességében, kedvességében, udvariasságában, a tapintatában rejlik, a Mérleg mindig hallgat másokra. Közismerten jó diplomáciai érzékkel rendelkezik, született közvetítő.

Az is nyilvánvaló, hogy nagyon jó megfigyelő, képes mérlegelni, összevetni a dolgokat. Döntései, értékítéletei általában helytállóak. Természetesen másokhoz fűződő kapcsolata a Mérleg számára rendkívül fontos kérdés. Egyedül nagyon nehezen boldogul, ez magyarázat arra, miért illeszkedik be olyan könnyedén csoportokba, egyesületekbe; számára a csapatmunka az ideális.

A Mérleg igazán lelkiismeretesen követi a szabályokat, és tiszteletben tartja a vállalati hierarchiát.

Megtalálható minden társadalmi beosztásban, valamint a reprezentációval, a szépséggel és a luxussal kapcsolatos munkakörökben. Jelen van a lakossági viszonyokkal foglalkozó ágazatokban, és minden olyan hivatást előnyben részesít, amelynél közvetítőre van szükség.

A Mérleg hiányossága, hogy nem képes bosszútávú erőfeszítésekre. Munkabírása korlátozott, nehézséget okoz számára a felbukkanó akadályok leküzdése.

Valójában a Mérleg számára nem jelent túl sokat a munka. Annál sokkal inkább szeret jól élni, pihenni, örömet szerezni magának és másoknak. A nyugodt, csendes életmód híve. Nem csinál nagy felhajtást semmiből, él a saját ritmusa szerint. Mivel jól ismeri önmagát, nem végez túlzottan megerőltető munkákat. A Mérleg tud vigyázni magára, igaz, néha olcsó sikereket arat!

Általában időre van szüksége, hogy gondolkodjék, mérlegelje a helyzetet, vagy egyszerűen szünetet tartson.


A MÉRLEG ÉS A PIHENÉS

Nyugalom. Csend. Pihenés. Szépség. Harmónia. Kényelem. A találkozás öröme. Jólét...Ezzel mindent elmondtunk.


A MÉRLEG VALÓDI ÉNJE

A Mérleg belső vágyai több szinten nyilvánulhatnak meg. Kibontakozhat például a művészet vagy a szépség terén, ebben az esetben fest, rajzol, táncol, de nem mindegy, hogyan. Csatlakozik például egy hagyományos iskolához, amely saját jellegéből adódóan örökérvényű igazságokat alkalmaz. A Mérleg érdeklődhet még a kőfaragás, az építészet, a történelem, a filozófia és a vallás iránt.

Társadalmi téren és konkrét témákban is elmélyül. Szívesen foglalkozik például iskolán kívüli tevékenységekkel, katekizmussal, egy lakónegyed szervezési dolgaival. Ekkor újra felbukkan a Mérleg kétféle hajlama: a szaturnuszi Mérleg diszkrét, csendesen dolgozik a háttérben. Gondolkodik, kérelemmel folyamodik, elmélkedik. A vénuszi Mérleg ellenben arra törekszik, hogy észrevegyék, ami részben attól függ, milyen színvonalon él, részben pedig attól, hogyan juttatja felszínre az értékeit.

Akár vénuszi, akár szaturnuszi, akár önmagát helyezi előtérbe, akár másokat, a Mérleg képtelen mérlegelés nélkül cselekedni. A régi bölcsek elküldték az utókornak üzenetüket, amikor a mindenki által jól ismert tárggyal - a mérleggel - szimbolizálták e jegyet, amely nevét funkciója, a mérés alapján kapta.


AMI CSODÁLATOS BENNED

A Mérleg szerelmét csak a szivárványhoz lehet hasonlítani, ahogy hirtelen feltűnik a borús égbolton - káprázatos és felejthetetlen. Magabiztosság sugárzik rólad, és ehhez valami pikáns szexepil vegyül, ami miatt oda kell figyelni a jelenlétedre. Minden szavad és megmozdulásod, még a hangod rezgései is azt tudatják a célba vettel, hogy nincs nála kívánatosabb lény a föld kerekén. Amint azonban megadta magát hódítójának, esetleg rögtön várólistára is kerül, mert a kínálat és kereslet aránya mindenkor erősen a Mérleg javára látszik billenni.

Egy különleges belső töltés és ennek kivetülése lefegyverzővé teszi vonzerődet - az ilyen emberre mondják, hogy stílusa, levegője van. A Mérlegben pedig erős a hajlandóság, hogy párt alkosson valakivel. Mindenben harmóniára törekszik, és a szerelemmel pontosan ugyanez a célja. Ha a kapcsolat szövetében gyűrődések támadnak, akkor gőzerővel hozzálát a kisimításához.

Nagy adag érzékenységet hordasz magadban, de mivel a helyzeteket elfogulatlanul, mindkét oldalukról egyszerre tudod szemlélni, ritkán ragad el a féltékenység vagy ehhez hasonló indulat, s életedben úgyszólván alig akad példa dühkitörésre, hisztériára. Lárma nélkül szereted elintézni, amit akarsz.

Az a sok jelentőségteli apróság, melyek fölött a szerelmi kettősök tagjai többnyire gondatlanul siklanak át, a Mérlegnek a vérében vannak. Az hagyján, hogy minden évben eszedbe jut a kedvesed születésnapja; a te emlékezeted tárolja azt is, milyen ruha volt rajta első találkozásotok alkalmával, ahogyan fejből fel tudnád sorolni kedvenc városait, keresztneveit és ételeit, az egyszer megdicsért rágógumi márkanevével bezárólag. Ez a tulajdonságod az ágyban is érvényesül: minden együttlétetek felér egy múltbeli élvezetekhez visszakalandozó luxusutazással, és egy még izgalmasabb jelen idejű felfedezőtúrával. Szenvedélyes szerelem híján az életet hiányosnak éreznéd, kiteljesedéséhez tartósan szövetséget kell alkotnotok - ketten a világ ellen.

Végső céljaid között házasság vagy hasonlóan elkötelezett kapcsolat szerepel, de addig sem vesztegeted az időt. Könnyed modorban szórakoztatsz, és nagyvilági stílusban flörtölsz; nem tudsz betelni a csillogással, a szépséggel, és olyan mesterien forgatod a szót, hogy a némaságot fogadott trappista szerzetes, bár eredeti szándékával mi sem ellentétesebb, hirtelen azon kapja magát, hogy már a harmadik viccet meséli neked.

>Most képzeljük el, hogy nem mindennapi képességeit a Mérleg egyetlen személy boldogítására fordítja: ezért érzik a szerelmei, hogy mesevilágba csöppentek.


AMI RÉMES BENNED

Milyen gyakran is fordul elő, hogy azonnal cselekedned kéne, de te hirtelen megtorpansz, és ki tudja, hányadszor nekilátsz, hogy az egészet megint végiggondold? Egy jókora akadály áll a Mérleg és a hosszú, komplikációmentes szerelem közé, ami után vágyakozik: ez pedig a saját agya. Képtelen rá, hogy a kapcsolataiban ne mérlegeljen, ne kalkuláljon, ne szövögessen cseles kis terveket - nem egyszerű határozatlanság ennek az oka, hanem az, hogy mindig a lehető legjobb, vagyis a számára legelőnyösebb egyezséget akarja kötni.

Elképesztően hiú, titkon pedig bizonytalan - ezért virul ki úgy a hízelgéstől, és ezért érzi magát igazán elemében, amikor piedesztálra emelik. Nehezen tud onnan önszántából visszalépni a földre - és ezzel kiteszi magát az egyedüllétnek.

A Mérleg ritkán elégszik meg partnereivel úgy, ahogyan a valóságban előfordulnak. Ehelyett tervszerűen hozzálát választottja átalakításához, és feladatával akár egész életén át boldogan elbíbelődik. A szellemi síkot a fizikai sík elé, a gondolkodást az érzés elé helyezi, és a maga részéről még akkor is visszahőkölhet az érzelmi intenzitástól, mikor jól tudja, hogy a másik bolondul érte. Emiatt alakult ki az a szokása, hogy sokszor beszél a szerelemről, de ritkán mutatja a jeleit.

Rossz megoldást választasz, ha szüntelen vándorolsz egyik esélyestől a másikig, remélve, hogy talán épp a következő fog végre egyezni az elképzelt ideállal - inkább az adott kapcsolaton belül tégy lépéseket az őszinteség felé. A Mérleg száz ügyes trükköt is készenlétben tart arra az esetre, ha egy túlságosan nyílt beszélgetés kellemetlen igazságok kimondása felé haladna és emiatt sürgősen más vágányra kéne terelni. Ez a politika azonban, mely mindent a tökéletes harmónia fenntartására tesz fel, csak rózsás tapétával ragasztja le a szerelem falán a repedéseket. Azok meg addig növekednek, míg előbb-utóbb megreped a takaros borítás.

Partnered gyúrható, formálható anyag a kezedben, és ezt tudod. Te viszont annyira félsz kiszolgáltatni saját puhább pontjaidat, melyek gyengeségedet, vagyis tökéletlenségedet bizonyítanák, hogy inkább úgy teszel, mintha nem is léteznének ilyenek. Ez mégsem mehet így a végtelenségig.

Sok kis hamisság kitelik a Mérlegtől. Például az, hogy felhasználja, vagy akár gátlástalanul kamatoztatja ellenállhatatlanságát - és másokkal végezteti el a piszkos munkát. Játéknak nem rossz, hogy közvetítő útján valakit randevúra hívjon, de lehet, hogy aztán elfelejt megjelenni. Mikor komoly döntésre kerül a sor, egyszerűen nem lehet rá számítani.

Mindig a hibátlan megoldáson, az egyedül helyes válaszon töri a fejét, még egy egyszerű vacsorameghívás apropójából is - gyengébb idegzetű szerelmeseknek ettől támad az a benyomásuk, hogy szándékosan az őrületbe hajszolja őket. Pedig már te is fulladozni kezdesz saját fortélyosságod hálója alatt, és a végén magad sem tudod megkülönböztetni igazi érzéseidet a taktikai húzásoktól - ekkor panaszosan felhördülsz, és a pokolba kívánod az egészet. Nehogy elfelejtsd: minden kapcsolathoz ketten kellenek, és még te sem lehetsz egyszerre mind a kettő.


HOGYAN HOZHATOD KI MÉRLEGSÉGED LEGJAVÁT?

Ha alacsonyabbra szállítja az embertelen mércéket, visszafogja a szenvedélygyilkos gondolkodást, és rááll arra a hullámhosszra, ahol az érzelmi adó működik, az ideák felől közeledő Mérleg jó nyomot követ a valóságban is létező szerelem felé.

Néhanapján próbálj meg elfeledkezni arról a hibátlan képről, amelyet kialakítottál magadról; mondj ki vagy tégy egy-két meggondolatlanságot, és nyugodtan tárj fel valamit belső éned féltve őrzött, hétpecsétes titkaiból. Ha zavar, hogy partnered egyedül készül elutazni, bonyolult vallomás nélkül is jelezheted ezt. Csak az első szót nehéz kiejteni, de tartozol magadnak egy kísérlettel. Az őszinteség időtálló anyaggal látja el a kapcsolatot, a színlelés és a büszkeség viszont igencsak ingatag alapra helyezi.

A Mérlegre valóságos revelációként hat az a közhelyes igazság, hogy a szenvedély attól még nem illan el, ha ne adj' isten néhány fogyatékosságára is fény derül. Persze aki testestől-lelkestől vállal valamit, az sokat kockáztat: épp ettől a kockázattól tart leginkább a józan Mérleg. Csakhogy az ésszerű megfontolások, a méricskélések sem adják ki garantáltan az igazi boldogságot, pontosan azt, amire minden túlhajtott okoskodás ellenére a Mérleg is vágyódik. Az élet, a szerelem nem szükségképp olyan komplikált - ha engeded, hogy egyszerű legyen.

Gyakorold az egyenességet. Ahelyett, hogy partneredet hízelgéssel vagy sejtelmes célzásokkal igyekeznél behálózni, jó lenne, ha kerek-perec megmondanád, tulajdonképpen mit kívánsz tőle. Mikor valamit el kell határozni, ne húzd az időt azzal, hogy százszor is körüljárod a kérdést. Ha megszokod, hogy örökké az egyfelől meg a másfelől között ingázz, magad is beleszédülsz, és soha nem leszel képes egyenes lépésre.

A kapcsolatnak két ember döntésein kell állnia vagy buknia, még a Mérleg, a logika és a stílus nagymestere sem alakíthatja kizárólag a maga kényére-kedvére. A szerelmi útvesztőben rád azért leselkednek veszélyek, mert a világon senki sem hódít olyan könnyedén, mint te, aminek következtében egy idegent is pillanatok alatt leveszel a lábáról. Nem tudhatod viszont, hogy az ismeretlen vonzó külseje mit takar - gyakran semmi érdemlegeset -, és a nagy kanállal mért sok bók, csodálat, noha minden jöttment szolgálhat vele, nem fogja kitölteni azt az űrt, mely az életre szóló szerelemre várakozik benned. Miért kockáztatnál valamit a semmiért? Mindennap hagyj egy kicsivel többet a felszínre jutni belső önmagadból, és az az egyetlen partner, aki tényleg szeretni tud, sosem pártol el tőled.


A MÉRLEG SZEXI TITKAI

Imádod, mikor az ágyba bújáshoz hosszú előzmények vezetnek, beszélgetéssel és egyéb fényűzésekkel. Ha luxus, hát legyen luxus: a francia konyha remekeit kedveled, melyek után az ujjak megnyalogathatók, és desszertnek jöhet a húsos, friss füge. Aztán esetleg tánc, persze gyertyafénynél, hogy a romantikus megvilágításban kiolvashasd a partnered szeméből, milyen hihetetlenül vonzónak talál.

A Mérleg nemcsak testileg, hanem intellektuálisan is kielégülésre áhítozik, így élvezetet lel a szexuális fantáziák elmesélésében, az erotikus filmekben és versekben. Az aromás, felmelegített olajokkal való simogatás különösen érzékeny illatérzékeléséhez szól, és a lehető legkönnyedebb, körkörös mozdulatok - melyek a hátán teszik a legnagyobb hatást kellemes izgalmat keltenek az idegvégződésekben. Szereti, ha intim helyen ékszerekkel boríthatja magát, és a szerelmi jelvények kemény aranya a bőr bársonyához ér.

Azt igényli, hogy partnere járjon a sarkában, és udvaroljon, mert egyrészt ilyenkor érezheti igazán, hogy működésben van a vonzereje, másrészt ő szabhatja a feltételeket. Ha munkába induláskor szerelmes üzenetet csúsztatnak a zsebébe, vagy ebédszünetben felhívják és telefonon át a fülébe duruzsolnak, az maga a tökély. Fürge szelleme, merészsége gondoskodik róla, hogy izgalmakból sose legyen hiány.

Maga ,az öltözködés például a Mérleg szerelmi játékainak egyike. Érzéki gyönyör a számára, ha a lehető legelőnyösebb formájában mutatkozhat, olyan állapotban viszont, mikor a haja fésülésre vagy a keze megmosásra szorul, egyszerűen úgy érzi, hogy nem is önmaga. Ez az imázsmánia sajnos sokmindentől vissza is tarthatja a Mérleget, hiszen miközben kínosan ügyelnie kell személye kifogástalanságára; viselkedése rendezettségére, nem tudja egészen elengedni magát. Holott világos, hogy csak szeretnivalóbbá válik, ha nem akar mindenáron érvényesülni. A Mérleg számára a teljes bizalom lehet a kulcs az érzéki élvezetek teljességéhez.


A MÉRLEG MEGHÓDÍTÁSA

Mivel fényűző hajlamai folytán a Mérleg előszeretettel fordul meg elegáns helyeken, könnyen lehet, hogy lelki társával is egy divatos étteremben, fogadáson vagy éppen egy kerti mulatságon fog összeakadni. Az érdekes arcon, a csinos alakon felejted rajta a szemed, de ha szellemileg nem partner az illető, semmi esélye. A szerelem a Mérleg-hölgyek és urak számára a lebilincselő társalgással kezdődik.

A szellemi téren túl is mindenben tökéletes partner hozzád hasonlóan - nem veti meg a világi örömöket, emellett gavallérosan ellát ajándékokkal, meglepetésekkel, főleg pedig bókokkal - ha önbizalmad még mindig gyenge lábon állna, ettől szárnyakat kapsz. Olyasvalaki legyen, aki társasági csapongásod láttán nem szimatol mindjárt csapodárságot, hanem előzékenyen átengedi neked a terepet - de tudhatod, hogy ott van a háttérben, és ha kell, számíthatsz rá. Mindez alatt persze hibátlanul veszitek egymás közléseit a szerelem forró drótján, melynek jelrendszerét intim pillanataitokban szoktátok tökéletesíteni.

Választottad további ismertetőjegyei az odaadás, a gyengédség, a türelem... de ahhoz már erő és lelki nagyság kell, hogy elviselje örökös kanyargásaidat, kettősségeidet, mi több, felfogja: a felszín hűvös rétegei alatt masszív félelmek, keserű csalódások háborgathatnak.

Rá vár továbbá az a nemes feladat, hogy megtalálja a módját, amivel rászoktathat a lényegre törő beszédre. Enélkül nem leszel képes a kommunikációban a csevegésen, az életben a felületességen túlra hatolni.

Bármennyire imádjon, istenítsen is, ne tűrjön el tőled annyit, hogy elfelejtsd őt becsülni. 
Minden kapcsolat, amely ötven százalékban Mérleg, mindkét félnek százszázalékos izgalmat ígér.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus