Kos

A harmonikus Kos-szülött bátran kezdeményez és gyorsan, határozottan cselekszik, de sohasem erőszakos. Úgy érvényesíti akaratát, hogy közben tiszteletben tartja mások jogait és érzéseit. Nem kényeskedik, sokat mozog, dolgozik, sportol. Ezért általában erős, energikus. Jó egészségnek örvend és hosszú életű.A diszharmonikus Kos-szülött erőszakos durva, vad. Hamar indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed. Ilyenkor nem tud uralkodni magán. Mindenben első kíván lenni. Akarata érvényesítésénél nem tűr ellentmondást, és nincs tekintettel senkire. Meggondolatlan, elhamarkodó. Fejjel rohan a falnak. Ezért hajlamos a fej sérüléseire, agyvérzésre és egyéb fejproblémákra.

A KOS JELLEMRAJZA

Nyílik az ajtó és - megjelenik a Kos. Ollé! Jön-megy, szónokol, terveket kovácsol - majd másokkal végrehajtatja. Senkí sem tudja, miért ez a nagy izgalom, történt valami? Bizonyára tűzriadó vagy bom­bamerénylet! Micsoda energia! Az ember képtelen levenni róla a szemét, mindenkit megőrjít.

A Kos lázas tempóban él, spontán ötleteivel általában megdöbbenti, zavarba ejti a környezetét. Csak úgy ontja magából a gondolatokat a szélrózsa minden irányába. Aki figyeli a Kos előadását, az legszívesebben odaszólna neki: Nyugodj meg, öregem! Normális ember levegőt vesz, gondolkodik, hiszen ráér. Nem kell kapkodni, lesz időd tervezni is, építeni is. De az ég szerelmére, ne pazarold el magad!

De vele szemben felesleges az ünneprontót játszani, mert még oda sem figyel. Sőt, már odébb is állt..., hogy újra visszajöjjön.

Ha megnézzük a Kost, első látásra kitűnik, hogy folyton új esz­mék, szokatlan találkák után rohan, szinte mágnesként vonzzák az ismeretlen kalandok.

A KOS GYERMEK

A Kos-Gyermek szeret uralkodni, és törekszik az erőviszonyok kialakítására. Nagyon nehezen viseli mások uralkodását. Fiú- és lánytestvéreivel szemben igen féltékeny természetű, emiatt sok bajt kever. Az apa személye meghatározó a Kos-Gyermeknél. Az ő jelenléte számára viszonyítási alap, mivel saját erejének tükörképét látja benne. A kis Kos hangulatember, amikor rendben mennek a dolgok, zajos tetszésnyilvánítással fejezi ki örömét, de jaj, ha valami rosszra fordul: lesz nagy sírás-rívás, üvöltés!

Fontos, hogy a Kos-Gyermeket szülei még időben kezdjék lenevelni arról, hogy százféle dologba kapjon bele egyszerre. Ezért kedves szülők, annál hatékonyabban befolyásolhatják gyermekük sorsát, minél kisebb korában szoktatják rá, hogy az elvállalt feladatot véghez is vigye. Egész fiatal kortól kezdve rendszeressé kell tenne számára, hogy célját elérje, kezdeményezéseit befejezze.

A KOS ÉS AZ UDVARLÁS

Mitől oly vonzó a Kos? Rendkívül forróvérű és annyira lelkes! Mióta Önnel találkozott, rá sem lehet ismerni. Ön teljesen hatalmába kerítette. Csak Önért remeg, fülig szerelmes. De az Ön élete is gyökeresen megváltozott, amióta a Kossal megismerkedett! Hiszen a Kos szerelmi sikerekre vágyik, ezért igyekszik Önt behálózni, rabul ejteni és... mindenki elől elrejteni. Megismerkedésük óta él csak igazán, ugye?

De azért, vallja csak be, a Kos nem bolond. Úgy bánik Önnel, mintha egyek lennének, és mindenét odaadja.

Mire használja képességeit a Kos?

Számára semmi sem okoz gondot! A veszély csak ösztönzi. A Kos szerint minden őt illető dicséret jogos. Ösztönösen felhasználja a szimpátiát, amit személye másokban ébreszt. Hiszen nem kell felemelnie a hangját, vagy nagy pompával hódítani, hogy elragadó legyen. A Kos közlékeny típus, amúgy cseppet sem hiú. Lelki alkata miatt egyszerűen nem lehet megtörni. Igaz, a kudarcot nehezen viseli, de hatalmas belső energiájából merítve, mindig képes kiemelkedni a hullámvölgyből.

Hogyan talál a Kos rokon lélekre? A maga módján szereti hajszolni a szerencsét, mindig kész megragadni a kínálkozó alkalmat. Sosem jön zavarba a váratlan vagy ismeretlen eseményektől. Ha elhatározza, hogy elcsábítja Önt, nem lehet megállítani. A Kos számára ismeretlen fogalom a bánat, távol áll tőle a lelkiismeret furdalás. Csak a jelennek él, de hévvel és szenvedéllyel. Mindent és azonnal meg akar szerezni. Ha nem törődnek vele, a tapintatlan viselkedéstől eljuthat a teljes gátlástalanságig is.

Temperamentumánál fogva sosem tesz kitérőket. A szerelemben, akárcsak a háborúban, hevesen ostromol: Hol laksz? Egyedül élsz? Ma este mit csinálsz? Ilyen a Kos csábítási technikája. Hogy miért ennyire közvetlen? Egyszerűen azért, mert túl mélyreható benyomások érik. Mindig úgy viselkedik, ahogy az ösztönei diktálják. Sejteni lehet, hogy a Kos nehezen tűri a kudarcot, és megalázónak tartja, ha visszautasítják. De nem kell félteni: ha veszít is, túl fogja élni. Egészen rövid ideig lógatja csak az orrát, és hamar jókedvre hangolódik. Hiszen tisztában van vele, hogy igen hamar újabb rokonlélekre bukkan a keresztutakon, és kezdhet mindent elölről; ami igazolja önbizalmát.

A KOS ÉS A SZEX

A Kos nem produkál semmi meglepőt, ugyanúgy viselkedik az ágyban, mint az élet más területein. Fantáziadúsabbra számított netán? A Kos be fogja bizonyítani, mennyire nem élvhajhász. Nem vesztegeti az időt taktikázásra, beszélgetésre. Szerelmi téren elsősorban ösztönös, erős és energikus. Nem tanácsos őt provokálnia, hiszen közismert, milyen féltékeny.

A KOS POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Tegyük fel, hogy Önök házastársak. Vajon milyen hétköznapok várnak Önre a Kos mellett?
A kérdésre egyetlen válasz létezik, de az mindent elárul: Semmire sem kell felkészülnie, mert nem lehet felkészülni mindenre, hiszen bármi megtörténhet!

Jobb, ha nem tervez egyedül, a Kos képzelőereje kettőjüknek is bőven elég. A Kos számára nem érdemes vásárolni sem, mivel gyakran fogyókúrával kezdi a napot; zsiradék, cukor, keményítő, kenyér vagy akár víz nélkül is, ha éppen úgy tartja kedve. Ezért célszerű ráhagyni a bevásárlást. Ettől függetlenül megbízhatunk benne, remek házigazda, általában jó kedélyű, és szeret ajándékot kapni.

Egy jó tanács: ne hiányolja túlságosan azt az életteret, amelytől a Kos megfosztja. Ne akarja Ön is ennyire birtokolni őt. Ha szem­beszáll vele, kapcsolatuknak hamarosan a Kos fog véget vetni.

A Kos nem hajszálhasogató típus, és nemigen kér tanácsot tettei előtt. Mindig egy lépéssel Ön előtt jár, és a legtöbb esetben nehéz őt megtartani. A legfontosabb tehát, hogy nyugalmát megőrizze!

A Kos sokat beszél, és ritkán hallgat. Ne próbálja meg túllicitálni, vagy ráerőltetni saját gondolatait, mert a Kos esetleg udvariasan végighallgatja Önt, de döntéseit saját ösztöneire hallgatva hozza meg.

A KOS ÉS A MUNKA

Hát szédületes a tempó, annyi szent! Csak nem mindig jó cél érdekében. A Kosnak nagy szabadságra van szüksége. Szenved, ha állandó, monoton ütemben kell dolgoznia, ha a külvilág által rá kényszerített szokások rabjává teszik. Ez a fajta munkaundor az egyetlen igazán komoly nehézség nála, de azonnal megszűnik a munka első szakaszában. Minden választásában, minden tettében ez a vonás jellemzi. Találékonyságát jól kamatoztathatja az újításokkal foglalkozó kutatások terén.

Bármilyen munkakörben dolgozzon is, a Kos szerepe az, hogy a rendszert mozgásba hozza. Remek vezető válhat belőle. Ösztönös döntéseit egyszerűen nem lehet kétségbe vonni. Tekintélyét általában elismerik, noha határozataival néha nem arat osztatlan sikert. Ezt valószínűleg az okozza, hogy a Kos mindig csak utólag gondolkodik. De hát tévedni emberi dolog, és miután a kitartás nem tartozik erősségei közé, hamarosan új gondolatok sarkallják cselekvésre. Környezete kénytelen elfogadni a Kos száguldó munkatempóját. Ha megpróbálják lefékezni a lendületét, saját magukat fosztják meg ettől a kiváló hajtóerőtől, s ezt mindenki megsínyli. Ostobaság lenne hagyni, hogy ilyen érték veszendőbe menjen. No persze, előfordul, hogy a Kos meggondolatlan lelkesedése olyan katasztrofális helyzetbe torkollik, amelyért másoknak kell felelniük... Kockázatos, de a Kossal egy csapatban dolgozni is az. A józan belátás hiánya a Kos jellemének gyenge pontja. Erőssége viszont, hogy állandó versenyfutásban áll az idővel ­annak ellenére, hogy energiája hol kimerül, hol feltöltődik -, s ez folytonosan cselekvésre ösztönzi. A katonai pályát mintha egyenesen a Kosnak találták volna ki. Mars istenhez hasonlóan kedveli a fémet, valósággal szárnyakat kap, ha a nehéziparban vagy az autógyártásban dolgozhat. De vigyázat, a Kos nem alkalmas irodai munkára, mert mihelyt eszébe jut valami új, odébb áll. Számára nem nagy dolog gyakorlatot szerezni, még kevésbé tervezni. Csapatban a Kos úgy viselkedik, akár egy vonat, az ember vagy elrobog vele, vagy tovább engedi.

Figyeljük meg, hogy például a versenysportolók között mennyi Kossal találkozunk. Legalább ennyire jó tornatanárok, és körültekintő kiképzőtisztek lehetnek katonai berkekben. Úttörőszellemük állandóan hegycsúcsok, magaslatok, ismeretlen kalandok felé hajtja őket, rabversenyekre éppúgy, mint minden harcikedvtől fűtött tevékenység felé.

Vállalatoknál feladatuk alkotó jellegű, a Kos-Férfiak és Kos-Nők izgalmasabb munkakört igényelnek. Ők azok, akik mindent kockára tesznek. Ott találjuk őket még azokban a mesterségekben, amelyek kapcsolatban állnak az erőszakkal, a vérrel: vonzza őket a sebészet, a hentes szakma. Semmi sem állíthat eléjük akadályt - legyen egy csöpögő vízcsap, elhasznált gyertya vagy foglalt telefon, elkésett levél. A Kos egyszerűen nem tűri, hogy akár a dolgok, akár az emberek kitoljanak vele.

A KOS ÉS A PIHENÉS

Ha Ön a szerencsés kiválasztott, akivel a Kos vakációra indul, reménykedjen, hogy jó formában lesz az üdülés alatt. Mert a Kos társaságában minden megtörténhet. Még az is, hogy éveket kell fiatalodnia néhány nap alatt, ugyanis a Kos mindenre kíváncsi. Ezalatt Ön vele rohan éhesen is (ritkán szomjasan, mert a Kos nem viseli el a szomjúságot). A Kos közben szokás szerint elől száguld, hiszen jelszava: mindent, most rögtön.

A KOS VALÓDI ÉNJE

A kép megdöbbentő, mi több, elképesztő! A Kos ösztönösen szükségét érzi, hogy szerepeljen politikai és paratudományos téren. Eljönnek majd azok az idők, amikor láthatja őt ujjongani, miközben elmeséli Önnek fejlődése hol újjáéledő, hol váltakozó szakaszait. Ekkor a Kos olyan, mint a gyerekek: ártatlanul és bizalmasan feltárulkozik, kész mindenét odaadni. A Kos amolyan nehezen kezelhető, de tiszta ember, aki sohasem színlel. Vonzzák a néha félreeső utak, a legkülönfélébb szertartások, a többé-kevésbé pikáns, többé-kevésbé hiteles kezdeményezések.

AMI CSODÁLATOS BENNE

Megvan benned a szenvedély ereje, hogy fejest ugorj egy kapcsolatba, és megvan benned a hűséges szerelem lehetősége is, amelyet az ideális partnernek támogatsz. De amíg a szóban forgó partnert meg nem találod, szívesen lejátszol néhány meccset a szenvedélyek pályáján. Bátorságod, vakmerő függetlenséged és a szemedben csillogó fény, amely azt ígéri, hogy bármi megtörténhet - mindez együttvéve ellenállhatatlanná tesz. Megtörténhet: sok éve ismersz valakit; és egyszer csak kiderül róla, hogy titkos imádód.

A változás, a kihívás csiszolja szerelmi ügyességedet. A rád jellemző rafinált báj, amelyhez szinte gyermekien nyílt életszemlélet társul, nyílegyenesen képes áttörni a barikádokon, amelyeket az emberek a szívük köré emelnek.

A veled való kapcsolat sohasem szürkül rutinná: leleményes, izgalmas ötleteid gondoskodnak róla, hogy a szex állandó pezsgésben maradjon. Partnereid szeretik, ahogy megnevetteted őket, és imponál nekik a vakmerőséged. Ha egyszer igazán beleszeretsz valakibe, képes vagy bármit kockára tenni.

Kos lévén bőkezűen adakozol, testiekben és lelkiekben egyaránt; emellett megvan benned a nyíltság, hogy kimondd, mire van szükséged - és megvan az erő is, hogy megszerezd, amire szükséged van.

Lelkesedésed. és optimizmusod finom fűszereket. kever szerelmi kapcsolataidba. Akkor virágzol ki igazán, ha flörtölhetsz. És, jóllehet körültekintés nélkül veted bele magad a szerelmekbe, mégsem sopánkodsz sokat, ha a földet érés olykor nem megy simán.

Hanem ha egyszer igazi, tartós szerelembe esel, leveted magadról a kalandorgúnyát, és alóla megható gyengédség, sérülékeny jellem kerül a felszínre. Szívedet talán könnyű elnyerni - de a Kos szerelmének napsugaraiban csak az sütkérezhet, aki megnyeri az eszedet is.

AMI RÉMES BENNED

Lehet, hogy a vadászatot jobban élvezed, mint a valódi kapcsolatokat; megeshet, hogy ha egyszer elnyerted valaki figyelmét, tovább már nem is érdekel az illető. A szerelmi játékszabályokat, amelyek egyeseket kizárnának a lehetséges prédák sorából (például a legjobb barátod partnerét), játszi könnyedséggel szeged meg.

Aztán, ha már leküzdöttél minden ellenállást, sietve in­dulsz tovább a következő hódítás felé; jóformán hátra sem nézel, hogy megszemléld a romhalmazt magad mögött.

Ha viszont megmaradsz a kapcsolatban, hajlamos vagy rá, hogy hatalmaskodj, a főnököt játszd - a hálószobában is és kívüle is. Esetleg magad sem veszed észre. Tulajdonképpen arról van sió: annyira elfoglalnak saját érzelmeid, hogy mások igényeire már nem jut a figyelmedből.

A kompromisszum szó nem szerepel a szótáradban. A Kosok mindennapjait egy belső hang irányítja állandóan ezt hajtogatva; Én, én, én - márpedig ez szinte lehetetlenné teszi a kompromisszumot. Ha legsötétebb Koserőid elszabadulnak, kiköveteled, hogy minden a kedved szerint legyen - méghozzá azonnal.

És mi történik, ha egyszer valami nem ügy sül el, ahogyan szeretted volna? A Kos sokkal hajlamosabb továbbállni, mint maradni, és rendbe tenni, ami elromlott.

Szinte megszállottként ragaszkodsz ahhoz, hogy nálad legyen az irányítás; a szerelmi kapcsolatot is szereted rövid pórázon tartáni. Ezzel csak az a baj, Hogy nehezen vallod be: neked is van gyengébb, segítségre szoruló oldalad. Különösen nehéz ezt önmagad előtt beismerned.

Természetesnek tetszik számodra partneredet mindenféle próbatétel elé állítani, hogy bizonyítsa elkötelezettségét; nehogy méltatlanra pazarold érzelmeidet. Azon viszont igencsak megdöbbensz, ha tőled követel még valaki ilyén szerelmi bizonyítékot, vagy egyáltalán; ha kérdéseket merészel föltenni. Hajlamos vagy azt hinni, hogy a személyed önmagában már elegendő jutalom partnered számára.

Olyan partnerrel sohasem leszel boldog, akit vesztesnek tartasz, viszont előfordulhat, hogy túlzottan is magas követelményeket állítasz, amelyeknek senki sem képes megfelelni, és ezért sokakat érdemtelenül vetsz ki a szívedből.

A Kos képes a legtöbb önzésre, érzéketlenségre az összes jegy közül; együtt élni veled olyan is lehet, mintha párod egy ember nagyságú húsdarálóba került volna. Ha viszont Kosságod legjavát hozod felszínre, csodálatossá válhat veled az élet.

HOGYAN HOZHATOD KI  KOSSÁGOD LEGJAVÁT?

A következő útmutatások figyelembevételével a Kos a kellemes szerelmet még kellemesebbé teheti. Először is: felejtsd el a belső ébresztőórát, amely a szerelemre szánt időt porciózza. A sietős, elkapkodott szerelmeskedés helyett csináld lassan; hosszasan; ez feloldja majd a belső feszültségeket, felszabadítja az érzelmeket.

Törődj bele, hogy nem okvetlenül te vagy a főnök legalábbis nem mindig. Engedj át néhány döntést partnerednek, és tartsd tiszteletben a véleményét akkor is, ha nem értesz vele egyet. Ha kimutatod a gyengébbik oldaladat, attól még nem leszel gyengébb, legföljebb szeretnivalóbb.

Annak ellenére, hogy erős egyéniség vagy, megeshet, hogy igen rosszul ítéled meg az embereket. Benned az átlagosnál több az egyenesség és az őszinteség azt ne gondold, hogy mindenki olyan, mint te. Ha bedőlsz minden könnyfacsaró mesének, minden mondvacsinált ürügynek, azzal még bajba is keverheted magad. Egy csipetnyivel több gyanakvás csak jót tehet. Ezáltal elkerülheted, hogy Kos módra vacak kapcsolatokba, esetleg házasságokba keveredj.

A hevességed is tönkretehet kapcsolatokat. Zabolázd meg, és zabolázd meg a nyelvedet is. Számolj legalább harmincig, mielőtt ordítozni kezdenél, és rá fogsz jönni, hogy az apróbb bosszúságokon mosolyogni is lehet. Ennek ráadásul sokkal több értelme is van, mint amikor csak azért kezde­ményezel veszekedést, hogy végre történjék valami, mert éppen unatkozol.

A Kos-szerelemben is előállhat önmagát ismétlő, ördögi kör, amelyből látszólag úgy lehet a legegyszerűbben kiszabadulni, ha becsapod magad mögött az ajtót. De mégse tedd. Vedd észre inkább: oly buzgón iparkodsz partnered befeke­títésén, vádjaidból magadra már nem is tudsz semmit vállalni.

A szerelem: kommunikáció. Csak akkor működik rende­sen, ha a csatornán mindkét irányban halad az információ. Engedd hát ki érzelmeidet, és engedd be azt, akit szeretsz.

A KOS SZEXI TITKAI

A Kos számára az energia a szerelmi bájital. A szerelmi együttlétre való felkészülés legalkalmasabb módja, ha előtte jól kitáncolod magad, vagy lejátszol néhány kemény tenisz partit, esetleg körülfutod a háztömböt. Sőt, lehet, hogy meg sem akarod vámi, míg utána hazaérsz - a szabad ég alatt szeretkezni a kedvenc képzelgéseid közé tartozik; nagy becsbe kerül az a partnered, aki egyszer segít valóra váltani.

Az arcod az érzékeny pontod. Ha partnered nagyon meg akar örvendeztetni, azzal kezdi a szerelmeskedést, hogy ujjával leheletfinoman homlokodra írja a neved betűit, utána nyelve hegyével gyengéden végigcsókolja szempilládat, majd lesiklik arcodon az ajkad irányába... Partnered szánjon időt a halántékod cirógatására, meg arra, hogy a hajadba túrva elsimogassa a fáradtságot.

Hűvös selyem érintése a bőrödön, amelyet forró lehelet követ - a Kosnál mindenféle kontraszt nagyon beválik. Ezért fordulhat elő, hogy egy egyszerű, ostobácska kis csiklandozási játékból mély, elkötelezett, szenvedélyes szerelem bontakozik ki, amelyben mindkét fél úgy érezheti, hogy ő a legkívánatosabb teremtmény a Földön.

Hanem ebbe az elvarázsolt világba csak akkor juthatsz el, ha képes vagy lemondani mániádról, hogy mindig nálad kell legyen az irányítás. Add át magad a szerelem pillanatainak, és gazdag jutalom lesz osztályrészed - de jut belőle partnerednek is.

A KOS MEGHÓDÍTÁSA

A Kos fölöttébb ragaszkodik hozzá, hogy mindig megkapja, amit kíván - ennélfogva aki a kegyeit keresi, valószínűleg azon fog iparkodni, hogy minden szeszélyét kielégítse, ágy­ban és ágyon kívül egyaránt. Csakhogy ez nem annyira egyszerű. A Kos számára az az ideális partner, akit sohasem tud elnyomni, leigázni. A Kos partnere legyen éppolyan független, mint ő maga.

Mindent tálcán kapni kézhez - ez nem elég szórakoztató a Kos számára. Neki nem fejbólintókra van szüksége. Az erőpróba, az erők összemérése már sakkal inkább az ínyére van - számára az az ideális partner, aki az esetek háromnegyed részében legalábbis látszólag engedékeny, de a fennmaradó negyedrészben bizony keményen megszabja, mi legyen.

A Kost igazán az fogja meghódítani, akiben túlteng az energia és a lelkesedés, aki szeret nevetni a Kos harsány tréfáin. Olyan partnerre van szüksége, aki szellemileg is partner; ha az eszéért nem tudja becsülni, a testi kívánság végül megvetéssé alakul.

A Kos partnerének önbizalomra van szüksége, hogy kockázatmentesen megadhassa neki az imádatot, amelyet igényel, de legyen benne egy kis titokzatosság is - például abban a tekintetben, vajon mi a csodát művel azalatt, míg a Kos éppen szabadon csapong valahol. Ha a partner túlságosan kiszámítható, az hamar kioltja a Kosban az érdeklődés tüzét. Egy csipetnyi féltékenység csak fűszerezi a kapcsolatot, de ha a partner viselkedése túlságosan sok alapot ad a féltékenykedésre, az már tönkreteheti.

A Kos érzelmei csak akkor fokozódnak maximális szerelemmé, ha meggyőződött róla, hogy tökéletesen megbízhat partnerében. A Kos szinte sohasem kér elismerést vagy támogatást, épp ezért rendkívül fontos számára az olyan partner; aki kérés nélkül is megérzi, mikor van szüksége rá.

Amikor a Kos igazán szerelmes, rendkívül erős lesz, és partnere védelmében kész mindent kockára tenni. Ugyanakkor fölfedezi a gyengéd hűség, a nyugalom és a megállapodottság örömét.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus