Ikrek

A harmonikus Ikrek-szülött értelmes, gyors felfogású de nem túl felszínes. Sokoldalú érdeklődésű, de képes egy tárgyra is koncentrálni. Tehetségesen beszél és ír. Minden érdekli, de néha beleüti az orrát olyasmibe, amihez semmi köze. Jó a műszaki érzéke. Könnyed, mozgékony. Még idős korában is fiatalos testileg és szellemileg egyaránt.A diszharmonikus Ikrek-szülött mindenbe belekezd, de semmit sem fejez be. Szétforgácsolja magát. Egyszerre túl sok ötletével foglalkozik. Meggondolatlanul, felelőtlenül fecseg. Felszínes. Nem tud egy dologra koncentrálni. Légzőszervi és idegrendszert zavarokra hajlamos.


AZ IKREK JELLEMRAJZA

Rohan folyton-folyvást. Könnyed, hajlékony és ugrabugra. Ő az, aki igazán elszórakoztatja az embert éleselméjűségével, intelligens és komikus. Érdemes megfigyelni ezt az örökifjút! Ha távolról nézzük, nem csak nem őt, hanem másokat is bajos meghatározni. De ennyiből valószínűleg már kiderült, ki is ő valójában. Természetesen az Ikrekről van szó!

Hol lehet vele találkozni? Nem érdemes adott helyen keresni ugyanis az Ikrek mindenütt ott van! Észrevették már, hogy többnyire így mentegetőzik: Ne zavartassa magát, már itt se vagyok...?

Első látásra talán furcsa, ahogy az Ikrek kifejezi magát beszéd közben kezével hadonászik, teste hajlong, akár a nád, mialatt előadja a gondolatait. Lába olyan benyomást kelt, mintha képtelen lenne megállni. Gyors és ritmusos járása állandó mozgásra készleti.

Azonnal megállapítható, hogy az Ikrek minden alkalmat megragad a kommunikálásra, tájékozódásra: utazásokat, kapcsolatokat, találkozókat, színházi előadásokat, múzeumlátogatásokat. Épp ezért felhasznál minden eszközt, hogy kifejezze magát: beszédet, írást, telefont (még egy kisebb üzenet is élményszámba megy az üzenetrögzítőjén).

Az Ikrek mindig mindenről tud! Ha szükségünk van bármilyen nehezen megtalálható címre, forduljunk bátran hozzá. Majd keresgél egy kicsit a fiókokban, és rábukkan egyik jegyzettömbjében.

Az Ikrek egyszerre van jelen mindenhol, mindenre gondol, mindent megcsinál, már mindent kipróbált, még a leghajmeresztőbb ötleteket is. Kétségtelen, hogy a külvilág szüntelenül ösztönzi, mindig kíváncsi a máshol történtekre. Így aztán egyszerre tájékozódik, beszélget, tapasztalatot cserél. Ez a megérteni vágyás hajtja, hogy tudakozódjon, ismereteket szerezzen minden területen, fizikai értelemben éppúgy, mint szellemi vagy mechanikai téren.

Humora is igazolja, mennyire ügyesen bánik a szavakkal. Az Ikrek gyakran igen beszédes. Néha olyan sebességgel hadar, amely első hallásra kissé meglepő. Máskor meg anélkül, hogy erre bárki is kérné, rögtönzött kiselőadásokat tart a legkülönfélébb témákból. Az Ikrek szabadnak tűnik: mindig talál olyan törvényeket, iratokat, amelyek igazolják elképzeléseit. Az Ikrek gondolkodása egyáltalán nem begyepesedett!

A régiek azt tartották róla, hogy mindenhez ért, mégsem jó, mert sosincs ideje és ereje, hogy igazán elmélyüljön. Ráadásul életmódja gyakran arra készteti, hogy többszörösen problémás helyzeteket helyben oldjon meg. Így hát nem csoda, hogy az Ikrek a leleményesség királya, hiszen már teljesen megszokta, hogy másodpercek alatt kell cselekednie.

Ez mindenekelőtt gondolataiban és tetteiben mutatkozik meg, ahogyan kieszeli és végrehajtja azokat. Valójában minden eszközzel a tökéletességre törekszik. Ez talán megmagyarázza, miért mondják az Ikrekre joggal, hogy kétnemű. Ez persze nem azt jelenti, hogy a született Ikrek feltétlenül leszbikus, homoszexuális vagy biszexuális.

Tudni kell, hogy az Ikrek személyisége egy olyan bipolitásra épül, amely nem kedvez jobban sem a yin-, sem a yang-jellegnek. Ezért a yang-oldal - lendület, agresszivitás, harci szellem -, vagyis a férfiakra jellemző funkciók teszik ki azt a részt, amelyre társadalmunk kritériumai szerint a ,férfias" szó illik.

Ugyanígy, ami a yin-funkciókat illeti - türelmes várakozás, ösztönös cselekvés, csábítás és búbáj -, ezek sem többé, sem kevésbé nem kerülnek előtérbe az Ikreknél. Ezért természetük éppoly nőies , mint férfias is.


AZ IKREK GYERMEK

A kis Ikrek fecsegős, jó humorú és barátságos. Bárhol, bármilyen környezethez alkalmazkodik. Beszélget, virul, játszik és nevet. Egészen kicsi korban szemtelensége és osztozkodási elvei hallatán szülei gyakran nem tudják megőrizni komolyságukat.

Hogy melyek a gyenge pontjai? Labilis és érzékeny jellem, egyszerre túl sokat akar látni és csinálni, továbbá semmilyen veszélyérzettel nem rendelkezik, mint ahogy természetes tempóval sem. El kellene készíteni az időbeosztását, egyszóval szabályozni.

Az Ikrek csapong ide-oda, rengeteg barát veszi körül. Mindenhová elmegy, mindenkivel jó a kapcsolata, és az összes szomszédjával köszönőviszonyban van. Ő aztán tudja, hogyan reklámozza saját magát! Szabadságát mindennél többre becsüli. Az Ikrek olyan típusú gyermek, aki ösztönösen alkalmazkodik.


AZ IKREK ÉS AZ UDVARLÁS

Amikor első alkalommal közeledik, Önnek az az érzése támad, hogy már látta valahol. Ez érthető, miután az Ikrek mindenhol, minden közegben jelen van.

Ha elhatározza, hogy elvarázsolja Önt, teljesen mindegy számára hogyan teszi - klasszikus módszertől kezdve a legbolondosabb ürügyeket találja ki. Ha nem dőlt az Ikrek karjaiba azonnal, akkor nagy-nagy türelemre lesz szüksége. Ugyanis közömbössége ellenére az Ikrek nem fog csendesen odébbállni. Épp ellenkezőleg, elmondja megfigyeléseit, észrevételeit, beszámol mindenről, ami felkelti érdeklődését, vagy ami épp eszébe jut. Még arra is képes, hogy az Ön viselkedését boncolgassa, portréját nyíltan és humorosan megrajzolja. Talán túlságosan is ügyesen hálózza be Önt, ami módfelett bosszantó! Ha nem enged az Ikrek unszolásának, csak egyetlen módon idegesítheti fel, ha undokul viselkedik vele. Ettől gúnyossá és szintén keserűvé válik. Ha megsebzik, az Ikrek megsértődik és felhagy az ostrommal. Ha Ön valóban nemet mond, az Ikrek minden további nélkül odébb áll, még akkor is, ha a lelke mélyén fájlalja az ügyet. Ám három másodperc múlva elfelejti, négy után felvidul, az ötödik másodpercben pedig már ugyanúgy kérdezget és válaszolgat, mintha már megtörtént volna: Ön mire gondol erről és arról, blablablabla.~stb.


AZ IKREK ÉS A SZEX

Ha az Ikrek türelmes, ábránd és fantázia táplálja vágyát és szenvedélyessé válik. Szerelem híján megpróbálja variálni az élvezeteket. Amint szexuális játékaik megszokottá válnak, az Ikrek elkezdi hangoztatni, hogy nemcsak ebből áll az élet, és millió érvet igyekszik alátámasztani. Ilyenkor bízzon benne, hagyja magát lebeszélni, az Ikrek úgyis számtalan indokot felhoz majd. Így tesz egészen addig a percig, amikor megint elkezd álmodozni, és kívánni fogja a közös éjszakákat. Az Ikrek hajlik az egzotikus szerelem felé. Igaz vagy nem? ,Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél..."


AZ IKREK POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Ha Ön kimondta a boldogító igent, ne féljen, az Ikrek mellett nem lesz unalmas élete. Először is hónapokon keresztül fog ismerkedni barátok százával. Ne a régi közmondás jusson eszébe, ami szerint minden zsák megtalálja a maga foltját, inkább mondja azt, hogy az Ön Ikre sokszínű kaméleon; kivétel, aki erősíti a szabályt. Ha nem kedveli mindennapi életében a váratlan eseményeket, már most kezdjen hozzászokni, és próbálja minden eszközzel meggyőzni magát, hiszen fizikai és lelki egyensúlya függ ettől. Ne ígérje be az Ikreknek kedvenc ételei elkészítését, kivéve, ha Ön nemzetközi szakácsművész.

A civakodás elkerülése végett köttessen be két telefonkészüléket, vásároljon két televíziót és két rádiót. Szoktassa rá az Ikreket, hogy otthon vacsorázzon, és ha találkozója van valakivel, jelezze, hogy az illetővel, vagy anélkül jön haza. Az Ikrek nem ismeri a pontosságot, mi több, őt sem zavarja!

Kényes téma, a hagyomány szerint az Ikrek rendszerint nem túl hűséges, sőt, egyáltalán nem az. De a hagyomány is tévedhet, másrészt az együttélés során ezen változtatni is lehet.


AZ IKREK ÉS A MUNKA

Az Ikrek utolérhetetlen alkalmazkodóképessége megmagyarázza, hogy miért esik mindig talpra. Nem is csoda, hogy hivatás terén az egyik legsokoldalúbb munkaerő. Tulajdonképpen megtaláljuk minden olyan szakmában, amelyre vonatkoznak a következő meghatározások: mozgékonyság, változatosság, utazás és kapcsolatteremtés. Számára megfelel minden foglalkozás, amely a tájékoztatással,

a tömegkommunikációval kapcsolatos, legyen az szóbeli kommunikáció, például riporterkedés a televíziónál, rádiónál; hostess-munka, tolmácsolás; vagy például a sajtóban: írás, fordítás, szerkesztőségi újságírás és egyéb, könyvkiadással kapcsolatos elfoglaltságok.

Szinten megtalálható a fotográfusok, technikusok, radiológusok között és minden olyan mesterségben, amelynél szükséges a tárgyak kezelése, a jó kézügyesség.

Szeret utazni és minden olyan tevékenységet, amely lehetővé teszi számára a mozgást, és hogy kitörjön a megszokott munkamenetből. Találkozhatunk az Ikrekkel légi- és hajótársaságoknál, a vasútnál.

Igazi utazótípus, mondhatni, nomád természetű. Nehezére esik egyhelyben maradni, és mivel igen könnyen sajátít el bármi újat, állandóan vonzzák az érdekes foglalatosságok.

Az érem másik oldala viszont, hogy igen labilis természet és erősen hajlik afelé, hogy energiája szétforgácsolódjon.

Az Ikrek ereje érvgazdagságában rejlik. Szeret meggyőzni másokat és élvezi, ha nagy nyilvánosság előtt beszélhet. Kiváló közvetítő, remek kereskedő és általában ragyogó előadó, aki képes emelni a nemzetközi vásárok légkörét.

Az Ikreket szinte mindenki szimpatikusnak találja. Furfangos, élénk, lélekben mindig fiatal. Mulatságos és humoros, kiváló ember, és azonnal megérzi, ki, mit akar tőle. A szándék végrehajtásától is csak egy lépés választja el, de sajnos, óriáslépés!


AZ IKREK ÉS A PIHENÉS

Az Ikrek valódi énje nyaralás alatt mutatkozik meg igazán. Ilyenkor szabadon felszínre juttatja a személyiségét. Nem szabad elfelejteni, hogy Ikrek barátunk tipikus foglalkozásai a következők: újságíró, riporter, kísérőzenész, vásározó. Vakációjuk alatt rá fog jönni, hogy az Ikrek azt is teszi, amit mond. Nem tartja fontosnak a kényelmet, ahogy a pihenést sem. Az étkezéseket illetően, az Ikrek igen nagy fantáziáról tanúskodik.

Természetesen az Ikrek is szeret minél többet utazni külföldre. Amilyen szimpatikus mindenkinek, mindenhol vannak barátai, ahogy mondani szokás: a barátok barátai is a barátok.

Képzelje el csak mi vár Önre; egyik utcát róják a másik után, hogy mit tudom én kit üdvözöljenek, akit az Ikrek ismer (hogy honnan, rejtély) egy valamilyen csoda folytán megőrzött cím alapján.

Már többször előfordult, hogy teljesen téves adatok alapján keresgéltek.

Legyen nyugodt, bármi történjék is, az Ikrek mindig megtalálja majd az eszközt, hogy megértesse magát és elérje célját. Innen - onnan elkér különböző tárgyakat, amelyeket szuvenír gyanánt hazacipel. Biztos lehet benne, az Ikrek nem marad ki egyetlen anekdotába illó helyzetből sem. Az Ikrek szereti kipróbálni a helybéli szokásokat: az ottlakók ízlése szerint öltözködik, átveszi hajviseletüket. A nyaralás végére rá sem fog ismerni. Még örülhet, ha nem talál ki magának valami habókos becenevet. Kikapcsolódási, szórakozási módja néha kissé bolondos. Az Ikrek szinte sziporkázik vakáció alatt, szórakozik és szórakoztat. Azért nem árt odafigyelni rá, mert ilyenkor még egészen szokatlan dolgokba is belemegy. Talán jobb egy kicsit visszatartani időnként, noha inkább hóbortos, mint vakmerő. Az Ikrek éli az életet, tapasztalatokat gyűjt. Azt felesleges is megemlíteni, hogy a tervezett utazásokat nem neki találták ki. Rengeteg emléktárgyat hoz haza, filmeket, fényképeket, még meg is írja úti élményeit. Ha Ön az Ikrek barátja, és nem vett részt az úton, visszatérte után az Ikrek a legapróbb részletekbe menően tájékoztatni fogja mindenről.


AZ IKREK VALÓDI ÉNJE

Egyértelmű: az Ikrek egyszer vágyódni fog arra, hogy valamiben elmélyüljön. A legkülönfélébb témák, területek érdeklik, s csak az alkalomtól függ, melyikkel kezd foglalkozni. Vagyis mondhatjuk, hogy az Ikrek esetében az alkalom szüli a tolvajt.

Bárkire esik is az Ikrek választása, ugyanazok a tulajdonságok jellemzik. Mindenütt könnyedén boldogul, ahol kevés elmélyülést igénylő folyamatokat figyelhetünk meg; ahol kifejezheti magát, gondolkodhat és legfőképpen új hivatkozási alapra tehet szert. Elsősorban tapasztalatcserére és a számára eddig ismeretlen gondolatok megismerésére vágyik. Az Ikrek minden önkéntes megmozdulása számára kiváltságos elkötelezettséget jelent. Történjen bármi, az Ikrek nem marad észrevétlen. Rajta kívül nem látni és főként nem hallani mást. Egyszer mégis bevágja maga mögött az ajtót és közli, hogy a hülyeségnek is van határa, és szándékában áll magasabb értelmi szintű társat keresni. Ha őszinte, akkor be fogja vallani, hogy olyasmi miatt megy el, ami nagyon érdekli. Az Ikrek időnként kifejezetten rosszhiszemű, ami szintén hozzátartozik a jelleméhez.

Sosem mond le semmiről, a maga útját járja. Ezzel együtt vállalkozásaiban megfigyelhető, hogy kész együttműködni, mindent újrakezdeni, elárasztva Önt olyan új gondolatokkal, amelyek mindent megfordítanának.

Vajon megmozdulásaival tesz valódi lépést a megismerés felé? Megpróbál-e ténylegesen újrakezdeni és az élet igazi értékei felé orientálódni? Az alapvető kérdés, amely az Ikrek esetében felmerül, hogy erre születettem?

Jelentheti ez azt, hogy egyetlen Ikreknek sincs helye semmilyen kutatócsoportban, szerződéses beosztásban? Természetesen nem, de miután a vér nem válik vízzé, az Ikrek feladata elsősorban az, hogy ötleteket gyártson.

AMI CSODÁLATOS BENNED

Testestől-lelkestől a fantázia mestere. Ikrekkel találkozni, bármilyen hétköznapi alkalomból, vibrálóan izgalmas élmény. Levegő könnyedségű fellépésed a legtöbb ember számára vonzó és érdekes - olyanokat is elbűvöl, akik ezt nem is gondolták volna magukról. A szerelemben az agyad a fő erősséged - szellemes, bájos, ellenállhatatlan társalgásodról vagy közismert, és mesés fantáziád a megállapodott, megszokott szerelmi kapcsolatot izgalmas, új fordulatokkal, meglepetésekkel képes megtölteni.

Csevegve, nevetgélve, flörtölve repülsz végig az életen, és utadat megtört szívek szegélyezik. Fejest ugrasz minden új élménybe, amely az utadba kerül. Tudod, hogy valahol megvan számodra a tökéletes partner, de addig is, amíg megtalálod, miért ne szórakozz egy kicsit?

Szellemes vagy, fürge eszű és mulatságos. Nem tartasz haragot, nem cipelsz magadon súlyos érzelmi poggyászt. Úgy gondolod: ami elmúlt, elmúlt - de mi következik ezután?

Végtelenül kíváncsi vagy, tele kérdésekkel; partneredről mindent megtudsz, de te magad eleven rejtély maradsz számára. Gazdag fantáziád segít, hogy partneredet mindig el tudd kápráztatni, de szerelmes leveleidet legszívesebben magad kézbesíted. Imádod a szerelmetes kihívásokat, nagy tehetséggel fonod be hálóddal a kiszemeltet, és hihetetlen ügyességgel nyersz egérutat, ha valaki cserében magához akar láncolni. Számodra az az ideális élethelyzet, ha egyszerre két szeretőd van (vagy még több): mindegyik megfelel sokrétű személyiséged valamelyik oldalának, te pedig éppen sokféleséged miatt nagyon is kielégítő lehetsz számukra.

AMI RÉMES BENNED

Az Ikrek számára a szerelem is csupán az egyik játék lehet a sok közül; te csak haladsz előre az életben, a vesztesek lemaradnak mögötted. Annyira szereted elkápráztatni embereket, hogy saját fényed téged is elvakít; s nem veszed észre, mennyi fájdalmat okozol, mekkora zavart hagysz magad mögött. Eszed uralkodik a szíved felett, többre becsülöd a szellemességet, a szépen hangzó, üres ígéreteket az igaz érzelmeknél. Hiába hiszed azt, hogy könnyen tudsz szakítani, legbelül te is a tartós kapcsolatot, az érzelmi biztonságot keresed, mint bárki más

Életelemed, ha a figyelem középpontjában vagy; ennek érdekében szavakkal és cselekedetekkel behálózod az embereket; minden megnyilvánulásod őszinte érzelmeket ígér. Aztán egyszer csak továbbállsz, mert mivel tulajdonképpen itt is csak az intellektuális kielégülést kerested.

Éles nyelved mély sebeket képes ejteni, de ha téged merészel bírálni valaki, megdöbbensz, mélységesen sértve érzed magad.

Partnereid úgy érzik, képtelenek lekötni, vagy akár csak megismerni téged - és téged magadat is 'Épp ez gond velem'. Állandó mozgásban vagy valaki; vagy valami felé; nincs időd vizsgálatra, önismeretre. Az Ikrek szerelmének halála a megszokás, a rutinszerűség. Ködös kép él fejedben a Tökéletes Partnerről; aki ennek nem felel meg, azt hamar elejted, pedig ennek a képnek szinte senki sem képes megfelelni!

Érzelmeid kiszámíthatatlanok - az egyik pillanatban égetően forró vagy, a következőben dermesztően hideg; partnereid alig győzik kivárni mikor következik egy kis nyugodt, közepes időszak. Vágyódsz a tökéletes kapcsolatra, de félsz is tőle: attól tartasz, hogy ha megállapodsz, elveszíted a kalandozás izgalmát, örömmel, csodálókkal és ismerősökkel körülvéve attól szorongsz: ha tökéletes helyett csak egy kicsit is gyarlónak mutatkozol, elpártolnak tőled, elmagányosodsz.


HOGYAN HOZHATOD KI IKERSÉGED LEGJAVÁT?

Az Ikrek a szerelmi kapcsolat kezdetén nyújtja önmaga legjavát: amikor meg akar nyerni, meg akar hódítani valakit. Ilyenkor beveti varázslatos vonzerejét, ellenállhatatlan báját, titokzatos szexepiljét. De mi történik ezután? A szerelmi vadászat után, amikor a mindennapi rutin következnék, az Ikrek szenvedélye kihűl, és friss zsákmány után kezd szimatolni. A szerelem felszínes marad, sohasem éri el a lélek mélységeit, holott az Ikrek igazán mély érzelmekre is képes volna.

Változatosságra törekvő hajlamait inkább a mennyiség, mint a minőség elégíti ki, csakhogy így a belső űr megmarad végleg' Ahhoz, hogy ezt elkerüld, meg kell tanulnod szembenéz unalommal, ahelyett, hogy hanyatt-homlok elmenekülnél előle. Használd bámulatos fantáziádat arra, hogy kizökkentsd a kapcsolatot a megszokott, megunt barázdából. Fogadd el a felelősséget, ahelyett, hogy századszor is így sóhajtanál fel: Nekem ebből elég!

Ahhoz képest, hogy mennyit beszélsz, általában nagyon keveset mondasz, és belső énedből még kevesebbet társz fel. Gondolataid, érzéseid - ideértve belső kételyeidet, bizonytalanságaidat is - arra valók, hogy megoszd őket. Te azért tartod magadban őket, hogy kiegyensúlyozottnak, higgyed magad,

és nélkülözhetetlennek mutasd magad. De gondolj bele: meg tud így ismerni a partnered?

Gyakorold be, hobby minden nap fölfeded egy-egy titkodat, és fejleszd ezt odáig, hogy elmondod legbelső szexuális igényeidet is. Úgy érzed, ha túl sokat vagytok együtt, fulladozol, de ha emiatt egyik kapcsolatból a másikba veted magad testestől-lelkestől, túl hamar kiégsz.

Őrizd meg kapcsolataidat, barátaidat, köztük olyanokat is, akikkel teljesen ártatlanul flörtölgethetsz, ha kedved támad hozzá - de úgy, hogy utána mindenki térjen vissza a maga állandó partneréhez. Úgyis csak a szellemi ingerekre van szükséged; ezt megszerezheted úgy is, hogy testiség nem követi.

Azt őrizd meg annak az egyetlen embernek, akinek megnyitod magad, aki igazi énedet ismeri és szereti még, és segít abban, hogy te is ugyanígy cselekedj.


AZ IKREK SZEXI TITKAI

Az Ikrek számára az izgalom a fülénél kezdődik: az elsuttogott titkoknál, szexuális ígéreteknél, amelyek lendületbe hozzák csodálatra méltó fantáziádat A hallgatag szerető az Ikrek számára éppoly hasznavehetetlen, mint egy kilyukadt vízágy, jelentékeny szexuális késztetésedet a hízelgés képes maximumra kapcsolni. Azt szereted, ha partnered szeretkezés közben beszél hozzád, utána pedig félreérthetetlenül tudomásodra hozza, hogy csodálatos volt. Ilyenkor órákon át képes vagy beszélgetni - ez éppoly fontos serkentő a szellemed számára, mint testednek a szeretkezés.

Természetes kíváncsiságod és hajlékonyságod együttesen azt eredményezi, hogy minden kísérletre kapható vagy. Azoktól a partnerektől azonban távol tartod magad, akik uralkodni próbálnak rajtad, vagy irányítani akarnak. Az ágyban csak egy főnök lehet, és az te akarsz lenni. Szereted a testedet, szívesen szeretkezel világosban, azt sem bánod, ha közben tükörben szemlélheted magad, sőt az sem volna idegen tőled, ha uram bocsá automata fényképezőgéppel meg is örökítenéd magad partnereddel.

Ha az Ikrek számára a kapcsolatnak tovább kellene tartania, mint az első néhány alkalom, akkor rengeteg meglepetésre, kiszámíthatatlanságra van szükség. Imádod az olyan alkalmakat, amikor egy buliból váratlanul haza kell sietnetek, mert partnerednek eszébe jutott a szex, és alig várja, hogy összebújjatok. Az ilyesfajta bizonyítékok mutatják számodra legjobban, hogy működik az ellenállhatatlan bűverő.

A fantáziák, a játékok életfontosságú szerepet játszanak a tartós kapcsolatban; hatékony lehet például az a játék, amelyben eljátsszátok, hogy partnered egy idegen, akivel most találkozol először.

Kezed és karod rendkívül érzékeny; a legjobb bevezető a testi-lelki izgalmak előtt, ha partnered a nyelve hegyével motoszkál a tenyeredben, vagy finoman masszírozza a kezedet.


AZ IKREK MEGHÓDÍTÁSA

Türelem és kitartás - e két tulajdonsággal rendelkezzék az, aki Ikrekkel akar huzamosan együtt élni. Legyen benne ezenkívül bőséges szexuális fantázia is.

Az Ikreknek állandóan szüksége van meglepetésekre, változatosságra, de emellett arra is, hogy valaki gyengéden, fokozatosan elvezesse a fantáziák, a megközelíthetetlen légvárak birodalmából a valóság talajára, ahol az élet és a szerelem kézzelfogható állapotban létezik.

Legyen az Ikrek partnere fürge és éber: lehet, hogy egy pillanatra félrenéz, és mire visszafordul az Ikreknek már hűlt helye. Az Ikrek ideális párja olyan ember lehet, aki szellemes és mozgékony, mint ő maga, hogy állni tudja a versenyt az Ikrek szellemi és fizikai fürgeségével, és ne legyen féltékeny természetű, mert az ilyen sziporkázó, állandóan a figyelem középpontjába helyezkedő személyiség partnerében óhatatlanul felhorgad a féltékenység.

Az Ikrek nem tud szabadság nélkül élni - amint úgy érzi, hogy fogva akarják tartani, máris tervezni kezdi az egérutat. Gyengédséggel lehet maradásra bírni: ha szabad egyedül elmennie otthonról (tehát partnere bízik abban, hogy haza is jön), és a partner a szerelemből épp csak annyit érzékeltet vele, amennyi fenn tudja tartani a kapcsolat érdekességét. Ha ugyanis az Ikrek egyszer töviről-hegyire megszeret valakit (vagy azt hiszi, hogy megismerte), legszívesebben máris indulna, hogy újat fedezzen fel. A partnere ennek úgy veheti elejét, ha egy kicsit mindig rejtélyes marad az Ikrek számára, és soha de soha nem lesz előre kiszámítható.

A túlzottan szemérmetes partner sem igazán megfelelő az Ikrek számára, mert ötletei néha igazán meghökkentőek lehetnek. Nem kis erőfeszítésre van szükség, hogy rávegyük az Ikreket valódi személyiségük megmutatására, de az eredmény megéri a Faradságot: élethosszig kifogyhatatlan szeretetforrás kerül napvilágra.

És bármilyen mélyre merítünk benne,
mindig előkerül valami új meglepetés, hogy mindennap elkápráztassa partnerét.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus