Halak

A harmonikus Halak-szülött mély érzésű, szelíd, kedves, jóindulatú, segítőkész, együttérző, önzetlen, de nem akar mártír lenni. Mindenkivel képes lelkileg azonosulni, de különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Szeretettel fordul minden élőlény felé. Derűs, barátságos. Művészi hajlama van. Zenei érzéke és színértéke kitűnő. Érdeklődik a misztikus és az érzékfeletti iránt. Hajlamos elmélyedni meditatív tudatállapotba.A diszharmonikus Halak-szülött túl érzékeny, érzelmes, képzelgő. Túl könnyen befolyásolható, mert mindenkivel együttérez. Nem veszt észre, ha becsapják. De hajlamos arra is, hogy megtévesszen másokat vagy saját magát. Álomvilágban, képzeletvilágban él, eltávolodik a valóságtól. A gyakorlati életben nem tud érvényesülni. Mindig támaszra van szüksége. Menekül a rideg valóságtól másféle tudatállapotokba. Így kerülhet kapcsolatba alkohollal, kábítószerekkel stb. Rendetlenül táplálkozik és szabálytalan életmódot folytat. Ezért vagy nagyon elhízik, vagy abnormálisan lesoványodik. Hajlamos a nyirokrendszer és a folyadékháztartás zavaraira.


A HALAK JELLEMRAJZA

Napfény. Tenger. Ön éppen vízisível suhan, nyitottan minden érzelemre, a környező világ által hatalmába kerítve, ég és föld között. Élvezi a mámorító érzést: csak egyetlen dolga van, hogy eggyé váljék a világegyetemmel, hogy szabad legyen. Még azt is elfelejti, hogy érző és gondolkodó lény. De elég egy szélfuvallat, egy viharosabb hullám, hogy megzavarja e harmóniát. Gondolatai máris visszatértek a földre, újra tudatában van személyes létének, elkülönül a nagy mindenségtől. Ám elég, ha újra félreteszi a logikus gondolkodását és érzékelését, s a csoda megismétlődik.

Visszatérve a strandra, egy kicsit Ön is a Halak közé tartozik, e csodálatra méltó tapasztalat miatt, melyet átélt. A Halak ezen nem nagyon tud meglepődni, hiszen folyton ebben az állapotban leledzik. Képes teljesen elveszíteni kapcsolatát a valósággal, amikor:

- elengedi magát, és hagyja, hogy körülvegyék a kozmosz erői, melyek által újra feltöltődik, és összeszedi magát;

- feloldódik az univerzumban, vagy egybeolvad egy másik léttel; - ösztöneire és előérzeteire hallgatva telepatikus, azaz gondolatátviteli próbálkozásokat él át.

A Halak meg van győződve arról, hogy ez a képesség a Teremtő kiváltsága, s hogy semmi grandiózus nem születik a Teremtővel való eggyéválás állapota nélkül. Ez egyébként azon keleti filozófiák lényege, amelyek a meditáció gyakorlatát tanítják; ily módon fogható fel az alaktalan és nem megnyilvánuló világ.

Mivel a jó öreg, ésszerű Európa kissé elhanyagolta ezeknek az értékeknek a fejlesztését, mostanában számosan csatlakoznak azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek e sokak által fontosnak tartott eszmékkel foglalkoznak.

Az amerikai társadalom nőszervezeteinek hatására, amelyek elsősorban a Hold-értékeket (yin) helyezik előtérbe, Európa is kezd ráébredni a személyiségfejlesztés hatékonyságára.

Visszatérve a Halakra, azért nem folyton égre függesztett szemmel él, sokkal inkább ég és föld között, két irányba fordulva, amit igen jól tolmácsol a régi bölcsek által hagyományozott jelkép is: két egymásba fonódó félkör, amelyek ellenkező irányba néznek.

A Halakat ösztönözhetik a földi törvények, tehát egy részük materialista szemléletű, számító, őket foglalkoztatják a földi javak. De fordulhat az ég törvényei felé is, ebben az esetben idealistával van dolgunk, aki a kozmosszal való egyesülésre választatott ki. E kettősség miatt a Halak jelleme számunkra kissé zavarba ejtő. Janus istenségnek két arca van, a szimbólumát jelentő két félkör is két hajlamot jelképez. A Halakat, noha erőfeszítéseket tesz, hogy két lábbal a földön álljon, a konkrét valóság voltaképpen elkedvetleníti, és igen nehezen tesz eleget anyagi jellegű kötelezettségeinek. Meg is próbálja elutasítani azt a rendszert, amely megterheli. Például a kolostori életformát, vagy az önellátó társadalmak struktúráját választja helyette.

Általában olyan gyakorisággal él jól, mint amennyire rosszul, hol egyik, hol másik világban. A Halak jön-megy, időt és teret figyelmen kívül hagyva. Tudja, hogy jellemének pozitív oldala az a rima képesség, mely révén megérti a láthatatlant, értékes üzeneteket szűrve ki belőlük.


A HALAK GYERMEK

Mihelyt Önök, a kis Halak szülei, tudatára ébrednek, hogy gyermekük rendkívüli felfogóképességgel és egy olyan kiváltsággal rendelkezik, amely révén képletesen egyesülhet másokkal és a világegyetemmel - személyiségük szerint reagálnak: vagy partnerei lesznek ebben, vagy tartózkodnak, vagy talán még nyugtalankodnak is.

El kell fogadniuk, hogy gyermekük - kilépve a valós világból a láthatatlanba - megért valamit, ami kockára teszi, hogy csak Önökért éljen, s ez a valami az Ismeretlen. A kis Halak nem tesz különbséget a kézzelfogható és a képzeletbeli világ között. Ne vádolják tehát hazugsággal vagy kitalációkkal.

A Halak-Gyermek igen sebezhető és szuperérzékeny alkat, hevesen reagál minden helyzetre, akár örömöt, akár bánatot hozott a számára. Sokkal gyakoribb szeretetteljes jelenlétre van szüksége, mint a csillagkör többi jegyébe tartozó gyerekeknek.

A Halak-Bébi egészségileg igen kényes, főleg a vírusos megbetegedésekre érzékeny. Nem kell csodálkozni, ha a kis Halak hasmenést vagy hányingert kap valamelyik barátjuk látogatása után, aki épp gondjaival terhelte Önöket. Nehéz megjósolni, milyen tanulmányi eredményeket érhet el a Halak-Gyermek. Ebben számos tényező szerepet játszik. Ha általában nehezen sajátítja el az új dolgokat, akkor rengeteg probléma merülhet fel.

Nem állíthatnánk, hogy a kis Halak valamely művészeti ágat jobban kedveli a többinél. Minden attól a módszertől függ, ahogyan felhasználja vele született adottságát, amelyet Halak Pillanat-nak nevezünk.

- Ha a kézzelfogható dolgokhoz kötődik inkább: akkor valószínűleg nagy sportember lesz, számos tevékenység szerelmese, aki általában igen elfoglalt.

- De az is lehet, hogy inkább a másik félkör izgatja, amely az univerzummal való egyesülés tapasztalatán keresztüli állapot felé tereli. Az ilyen típusú gyermeknek nyugalomra magányra és csendre van szüksége. Szülei meglepve fogy tapasztalni, hogy kicsinyük mennyire képes elfoglalni magát, milyen szórakozott, és mennyire gyakran keresi az egyedüllétet.


A HALAK ÉS AZ UDVARLÁS

A Halakkal nem nehéz találkozni, de úgy viselkedni, hogy észre is vegye Önt, már nem ilyen könnyű.

Ön minden figyelmeztetés nélkül, teljesen ártatlanul találkozik a Halakkal, aki Önre mosolyog. Mivel biztos csáberejében, meg van győződve arról, hogy a Halak biztosan észrevette és egyetlen célja bizalmas kapcsolatba kerülni Önnel.

Tegye fel magának a kérdést: biztos abban, hogy a Halak egyedül Önt látta meg? Amúgy nem kell kétségbeesnie, ha megbeszélt találkozó előtt két nappal a Halak egy késői órán telefonál, magyarázván, hogy órák óta Önre vár, és bizonygatja, hogy aznap lett volna randevújuk a helyzet ellenkezőjére is nyugodtan számíthat.


A HALAK ÉS A SZEX

A Halak mindenki másnál jobb képességekkel rendelkezik, hogy harmonikus szexuális életet éljen. Egyaránt képes a szerelem és a nagylelkűségre. Érzéki, tud önmagának is és partnerének is örömet szerezni. Képzelete és az egyesülésre való tehetsége olyan mértékű, hogy bármi legyen is az Ön kívánsága, vágya, a Halak mindenki másnál nagyobb összhangot teremt kettőjük között.

Amíg szerelmes, addig hűséges is, de kész a legbohémebb kiruccanásra; is, mihelyt nem becsüli Önt többé: Annyi baj legyen, emiatt azért nem kell tönkre menni.


A HALAK POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

Ön a maga módján megoldotta a problémát. Hogy ige megszerezze magának a Halakat, férjhez (feleségül) ment hozzá- vagy majdnem. Most jött el az az idő, amikor ki kell jelölnie az utat, s ezen minimum három leküzdésre váró akadály is szerepel.

Az első: le kell szoknia arról a kifejezésről, hogy az enyém, és arról, hogy folyton kérdezgesse, mit, hol talál. Mondjon le erről a mániáról rögtön közös életük első napjaiban. Meg kell értenie, a Halaknál a tárgyak nem tartoznak senki birtokába, kivéve őt, két feltétellel: egyrészt, ha szüksége van rájuk, másrészt, ha jó állapotban vannak. Mihelyt elvesznek, vagy összetörnek, azon nyomban átvándorolnak az Ön tulajdonába.

A második: el kell fogadnia, hogy az ember megváltoztathatja szándékát egyik percről a másikra. Felesleges lenne elveszítenie a türelmét. A Halak ezt úgysem értené, és csak időveszteséget okozna mindkettőjük számára. Viselkedjék hát felnőtt módjára és legyen elnézőbb. A Halak mindenképpen elő fogja adni elveit, melyek révén egyik pillanatról a másikra rózsaszínben, kékben, aztán feketében képes látni a világot. Számára evidens, hogy minden energia, minden mozog, minden folytonos változásban van.

A harmadik: mostantól kezdve vegye tudomásul, hogy drágalátos kis Halacskájának köszönhetően mindenhonnan el fog késni.

Ha túltette magát ezen a három akadályon, és képes elfogadni ezeket az apróságokat, melyek megszínesítik hétköznapjait, nos, akkor átlépheti a Halakhoz vezető kapu küszöbét. Így már képes lesz értékelni a Halak természetének pozitív oldalát is. A Halak kedves ember, rendkívüli módon tud szeretni és még húsz év múltán is ugyanazzal a gyengédséggel és odaadással veszi körü1 partnerét. De természetesen a főzést sem képes időre elvégezni. Miután mindig többféle tevékenységet űz egyszerre, a Halak általában nem az a társ, aki mellett unatkozik az ember.


A HALAK ÉS A MUNKA

A Halaknak nem könnyű olyan állást találnia, amely megfelel neki. Szilárd rendszerre van szüksége, hogy biztonságban tudja magát, és maga mögött érezhesse a csoport erejét. Az azonban már számos nehézséget okoz számára, hogy alkalmazkodjék társai követelményeihez.

Ha foglalkozása kitartást és nagyfokú szigort igényel, bármilyen tevékenységről is van szó, a Halaknak sok kellemetlen percet okoz, hogy ennek eleget tudjon tenni.

Viszont, ha kreativitásról, pszichológiai érzékről, megérzésről, türelemről, odaadásról kell bizonyítékot szolgáltatnia, bizonyos, hogy meg fog felelni munkaadója elvárásainak.

A Halaknak nem egyszerűen szabálytalan a munkatempója, hanem bátran mondhatjuk, hogy az összes jegy közül ő a legciklikusabb. Olyannyira, hogy nagyon nehéz, szinte lehetetlen harmonikusan alkalmazkodnia a csoporthoz.

Konfliktusok, akadályok esetén a Halak csak üggyel-bajjal képes küzdeni. Hogy legyőzze ellenfelét, félrevezető fogásokat alkalmaz. A Halak másrészt meglehetősen érzékeny és minden semmiségből

képes államügyet csinálni. Tud úgy leszámolni valakivel, hogy ennek senki se legyen tanúja, és igencsak ért ahhoz, hogy átmenetileg zűrzavart, viszályt szítson.

Vele született tulajdonságai - elsősorban megérzései - kedveznek üzleti ügyekben. Azt kellene megoldania, hogy vágyait ne tartsa valóságnak. Bármi történjék az életben, akár sikeres, akár nem, a Halak szembeszáll a hagyománnyal. Egyébként egy kis gyakorlattal bárki könnyűszerrel felismerheti a Halak jegyében születetteket - fejetlen munkamódszerükről, viselkedésükről, ötleteikről, melyeket a problémák megoldására javasolnak. Tévedés kizárva.

Megtaláljuk a Halakat szociális, vallási, segítségnyújtási, orvosi vagy paramedikális tevékenységekben.

Minden olyan területen jelen van, ahol jó ízlésről és érzékenységről kell tanúskodnia: illatszergyártás, esztétika, fodrászat, szabóság. A Halak rendkívül nagy szakértője a színek harmóniájának.

Ugyanígy vonzódik a fotózással, filmezéssel kapcsolatos foglalkozásokhoz, akár a képernyőn, akár a háttérben kell dolgoznia. Érdeklik a különböző videó- és audiotechnikák is.


A HALAK ÉS A PIHENÉS

A szabadsággal kapcsolatban a Halak levetkőzi korlátait és mindennapi ritmusát.

Többféle menüből választhat:

- Ha nyugalomra és pihenésre van szüksége, elbújik valahová, és Ön nem látja többé. Pontosabban ő nem látja meg Önt. Ön persze arra vár, hogy a Halak visszatérjen a földre, és elkísérje szórakozni.

- De a Halak arra is vágyhat, hogy bármi szokatlant, sosem látott spontán dolgot műveljen.

A Halak tudja értékelni a kellemes pillanatokat, szereti az életet és a föld minden örömét. Érzékenysége általában fogékonnyá teszi a művészetek és a zene iránt, mint minden Víz-jelű jegyet. Látogatja a képzőművészeti galériákat, és képes szépséget találni a művészien csúf alkotásokban is. El is magyarázza, hogy persze, ez nem szép, de mégis van benne valami érdekes csend, ami feledhetetlenné teszi. Az első alkalmakkor Ön valószínűleg őszintén a Halak szemébe nevet, hiszen nem sejti, hogy a Halak úgy is érez, ahogyan beszél. Ha a Halakat valamilyen helyzet zavarja, semmiképp se kényszerítse semmire, mert olyankor képes lélekben teljesen elszakadni, miközben fizikailag ott sétálgat Ön mellett.


A HALAK VALÓDI ÉNJE

A Halak egész hirtelen elhatározhatja, hogy életét valamilyen ügyért áldozza. Előző nap még persze elkötelezte magát Önnek ígéreteivel, együtt szőtték hosszú távú terveiket. Mára azonban minden megváltozott, mintha a Halak már nem is ismerné Önt többé. Ezért persze Ön kifejezi elégedetlenségét, emlékeztetve a Halakat a múltban tett nyilatkozataira. A Halak kifogásai éppoly drasztikusak lesznek az Ön számára, mint a Halak új elhatározása. Szerinte, már épp eleget adott magából. Ha ennyi gyengédséggel sem lehetett téged megváltoztatni, akkor csalódtam benned, s ez épp elég ahhoz, hogy ez az egész zűrzavar abbamaradjon - mondja ő.

A Halak kész mindent elveszíteni vagy mindent összegyűjteni, de ez is elmúlik egyszer. Ha Ön a Halak barátja, vagy házastársa, segítsen neki ebben az időszakban.


AMI CSODÁLATOS BENNED

Mint egy sötét tó, melynek mélységei átjárhatatlanok - ilyen képet mutat a természettől fogva romantikus Halak-személyiség: rejtelmeket és mindent, amit csak kívánni lehet. Titokzatos módon képes olvasni partnere minden érzésében, futó hangulataiban - emiatt is különösen alkalmas a tartós kapcsolatra -, ha megleli a megfelelő partnert.

A Halak a szerelembe szerelmes, és ez meg is látszik rajtad. Imádod a kezdeti pillanatok édes izgalmát, amikor még érzékenyen billeg a mérleg, amikor még senki sem tudja, lesz-e valami a dologból, vagy sem. Kitelik tőled, hogy ezt a kezdeti időszakot szándékosan el is nyújtsd, hadd tartson még tovább. Attól nem tartasz, hogy emiatt elveszítheted partneredet - jól tudod, hogy csáberődnek nem állhat ellent.

Lassan, de biztosan szövöd hálódat, mely oly észrevehetetlenül finom, hogy partnered bizonyosan nem fog felfigyelni rá; ő csak azt veszi észre, hogy nem is akar szabadulni - ugyanis a titkos manipulátorok közül a Halak a legügyesebbek. A Halaknak az a legrejtettebb vágya, hogy szükség legyen rá: kifogyhatatlan ötletességgel bizonyítod be újra meg újra, hogy a te szerelmed egyszerűen nélkülözhetetlen.

Partnerként te vagy a legbőkezűbb, sokkal jobban szeretsz adni, mint kapni, és választottadat hajlandó vagy bárhová követni, legyen az kutatóállomás a Déli-sarkon vagy valami egészen rendkívüli hálószobai kaland.

Komoly vagy és megfontolt; a szerelmi kapcsolatok drámáit, tépelődéseit nem szereted - pedig szerelmi kapcsolatra jelentkezőkből nem szenvedsz hiányt. Bármennyi aggodalmat és kínlódást képes vagy titokban, belül elviselni, nehogy ijedelmet vagy kellemetlenséget okozz partnerednek. Valóban abból élsz, hogy másokról gondoskodsz. Rendkívüli érzékenységed révén képes vagy ráébreszteni másokat olyan érzelmeikre, melyekről addig fogalmuk sem volt. A Halak a romantika specialistája - a piros rózsák, a szerelmes versek, a hangulatvilágítás nála mindig csak a kezdet. A Halak úgy tudja valóra váltani a fantáziát, ahogy senki más a világon.


AMI RÉMES BENNED

A Halak annyira szereti a szerelmet, hogy könnyen zuhanhat bele hanyatt-homlok valami katasztrofális kapcsolatba, amelyből aztán csak súlyos sebekkel képes kikecmeregni. Képes vagy partneredet piedesztálra emelni, akkor is, ha ez őt inkább feszélyezi, mintsem jólesne neki. Partneredet a legszexibb, legvonzóbb, legklasszabb teremtésnek látod, akit valaha a hátán hordott a Föld - márpedig ki képes ennek megfelelni?

Megbocsátod minden hibáját, elnézed minden túlkapását, szinte kikényszeríted belőle, hogy tiporjon csak rád bátran. Aztán, amikor már jól beledolgoztad magatokat egy ilyen kapcsolatba, egyszer csak lehullik rólad a rózsaszínű szemüveg, és ilyenkor már csak sopánkodni vagy képes.

Könnyű áldozata vagy a hamis csábmosolyoknak, ezért képes vagy a leglehetetlenebb kapcsolatokba is belemenni. A szerelem néha már-már kábítószerként működik nálad: önkéntelenül, önmagad újabb becsapása érdekében nyújtod ki érte a kezed. Ráadásul képes vagy egyszerre, egyidőben több ilyen reménytelen ügyet magadban cipelni. Lelked mélyén kétségbeesve vágyakozol érzelmi biztonság és támogatás után, de kérni nem mered. Bele tudsz merevedni az adakozó szerepkörébe, olyannyira, hogy a végén azt is elfelejted, hogyan kell elfogadni. Ami kezdetben gyengéden támogató szeretetnek indul, a végén elvadult, fojtogató indákká alakulhat, amitől minden ép érzékű partner csak menekülhet, ahogy a lába bírja.

A borongásra, búskomorságra hajlamos Halakból esetleg mindenestől hiányozhat a humorérzék, vagy az a képesség, hogy kellő távolságból szemlélje az életet. Képes lehet napi huszonnégy órás, kulisszahasogatóan teátrális szenvedésre. Képes lehet otthagyni egy kiegyensúlyozott, egyenlő partnerek között kiépült kapcsolatot, hogy valahol másutt áldozat lehessen, vagy hatalmas önmérsékletet tanúsíthasson. Ha sikerül is egy rossz kapcsolatot ilyen eszközökkel megjobbítani, lelked sötét oldala állandóan küldözgetheti a negatív gondolatokat a tudatodba. Túl jól ismered a mély rétegeket ahhoz, hogy ne keress rejtett értelmet valamely ártatlan megjegyzésben, és ne légy féltékeny miatta. Szerelmi gyanakvásod igen sok kínlódásnak, nyomorúságnak lehet a forrása.


HOGYAN HOZHATOD KI HALSÁGOD LEGJAVÁT?

Fékezd meg romantikus hajlandóságodat. Vedd le a rózsaszín szemüveget, még mielőtt belebonyolódnál a kapcsolatba - ezáltal csúnya sebesülésektől kímélheted meg magad. Engedd meg partnerednek, hogy ember legyen, hibákkal és gyarlóságokkal teljes ember. Ne próbáld meg alistenné, mitológiai figurává felfújni - tudhatod már, hogy később úgyis kiereszted belőle a levegőt.

Nem szerethetsz addig mást, amíg önmagadat nem szereted eléggé - márpedig te titkon, a lelked mélyén arra számítasz, hogy a dolgok egyszer csak rosszra fordulnak. Magyarázd meg önmagadnak: méltó vagy arra, hogy szeressenek, és hamarosan megtalálod a szerelemben az önbizalmat, amelyre annyira vágyódsz. Vállald fel saját ötleteidet, döntéseidet. Meglehet: csak azért engeded, hogy basáskodjanak rajtad, mert azt hiszed, ettől valami módon szeretetre méltóbb leszel. De ha megtalálod önmagadban a Halakra jellemző bátorságot és erőt, ami része sokrétű személyiségednek, mindenkori partnered sokkal vonzóbbnak, izgalmasabbnak fog találni.

A következő lépés az legyen, hogy kissé félretolod a szerelmet életed középpontjából. Találj önmagad számára más célokat is, mint azt, hogy minden figyelmedet és gyengédségedet partneredre zúdítsd. Vannak mások is, akik méltók rá, és partneredről terhet vehetsz le ezáltal. Meglátod, mennyivel teljesebb lesz maga a szerelem is, ha nemcsak azt látod az életből, hanem körülötte a teljes világot.

Bizony, neked is szabad kérned azt, amiről úgy érzed, szükséged van rá, ágyban és ágyon kívül egyaránt - ami persze nem jelenti azt, hogy mindig meg is kapod. A Halak számára éppen ez a következő megtanulnivaló: hogy a szerelemben semmi sem lehet bizonyos, és semmiféle ügyeskedés, semmiféle tépelődés nem tehet semmit bizonyossá.

Az elkötelezettség gyakran zavarba hozza a Halakat. Feltétel nélküli szerelmet adsz, legalábbis ez a meggyőződésed, de valahogy nem az történik, amire számítasz - hogy ettől kezdve boldogan éltek, míg meg nem haltok. Ennek az az oka, hogy a szerelem kétfülű kosár - ha féloldalasan terheled, kiborul. Próbáld meg gondolatban elfoglalni partnered trónját, és meglátod, mekkora teher az állandó imádat: az az ára, hogy szakadatlanul erősnek és tökéletesnek kell lenned érte.

Rendkívül sok belső energia van benned - igazán azonban csak akkor tudod felszabadítani, ha egy kicsit kevésbé veszed komolyan az életet. Borongj kevesebbet, engedd, hogy szíved fölemelkedjék, és leomlanak az élethosszan építgetett korlátok, beáradhat mindaz a szeretet, amelyre oly régóta vágysz.


A HALAK SZEXI TITKAI

A Halak szerelmi titkai közül a legfontosabb a víz. Folyékony elem, rejtelmes mélységei saját belső világodat idézik fel, és a víz képes elmosni minden gátlásodat. Tengervízben vagy közvetlenül a parton szerelmeskedni, miközben a langyos hullámok csapkodják a testét - ez a Halak álma. Hűvösebb éghajlatú országokban megteszi egy tengerparti hotelszoba, ahová behallatszik a sziklákon megtörő hullámok moraja. Otthon pedig föl lehet tenni a magnóra a hullámverés zaját... A vízágy vagy egy közös fürdőzés, pláne jacuzzi a Halak számára ideális.

Szerelmeseddel együtt állni a zuhany alá, élvezni a síkos, lágy szappanhabot és a teljes erővel zuhogó víz vad csapkodósát a bőrötökön - kitűnő előjáték ez a Halak számára. Később fordítsatok időt és figyelmet a Halak legfontosabb erogén zónájára, a lábfejre. Az ujjhegyek gyengéd köröket írnak le a talpon, míg a hüvelykujj a lábfej finom csontocskáin támaszkodik... Ha sikerül teljesen ellazulnod, csakhamar bámulatos örömhullámok fognak elárasztani. Az ellazulás különben is kulcsfontosságú a Halak számára - csak akkor leszel képes rá, ha nemcsak adni tudsz, hanem bűntudat nélkül elfogadni is.

Aztán, ahogy a vágy fokozódik, a fürge ujjak bekalandozzák az egész testet, a boka hajlatát, a combok belső oldalának finom bőrfelületét, a deréktáj, a felkar rendkívül érzékeny bőrét, és a nyelv hegye mindenfelé apró köröket rajzol, előbb könnyedén, majd egyre mohóbban...

Az erotikus képeket, filmeket is kedveled, különösen, ha partnereddel a szoba két ellentétes végén foglaltok helyet, és szigorú érintési, csókolózási tilalom van érvényben, amíg a film véget nem ér...

A Halak izgalmasnak tartja a titkolózást, a rejtelmeket is. Imádni fogod a kincskereső játékot, amelyben a lakás különböző pontjain elrejtett titkos üzenet hozza tudomásodra, mikor melyik ruhadarabodat kell levetned, vagy hol találod meg a következő erotikus csecsebecsét.

A Halak örömmel kísérletezik, ritkán vonja ki magát bármilyen új játékból - arra mégis nagyon vigyázz, nehogy igent mondj olyankor, amikor szívesebben mondanál nemet. A Halak ingatag önérzetét nagyon könnyű megalázni, és ha a dolgok nem úgy sülnek el, ahogy akartad vagy remélted, képes vagy magadra venni a kudarc ódiumát, ami nagyban visszavetheti szenvedélyességed fejlődését.

A szexet is úgy éld, ahogy az egész életet: lépésenként, és ha csak teheted, nézd a derűsebb oldalát. Neked a többi jegy szülötteinél inkább szükséged van arra, hogy egy ágyban aludj partnereddel - a két test öntudatlan összekapcsolódása belső biztonsági rendszered szerves része.


A HALAK MEGHÓDÍTÁSA

A Halak, akit nem vesz körül szeretet, olyan, mint a partra vetett hal. Olyan partnerre van tehát szükséged, aki - hozzád hasonlóan - előtérbe helyezi a szerelmet az életben, viszont - veled ellentétben - képes távlatilag is szemlélni. Partnered legyen erős, nehogy felboruljon, amikor támaszkodni akarsz rá, és legyen képes elfogadni odaadásodat anélkül, hogy visszaélne vele. Elegendő önbizalomra van szüksége ahhoz, hogy segíthessen benned feltámasztani az önbizalmat, és ellen tudjon állni a féltékenykedésnek, ha szemed megakad egy vonzó idegenen.

Partneredet moziban, színházban, táncos helyen vagy az uszoda medencéje mellett ismerheted meg. Ahhoz, hogy a Halak szerelme tartós legyen, partnerét nem a vágytól elködösült tekintettel kell néznie, hanem olyannak kell látnia, amilyen a valóságban. A partner követelménylistájára feliratkozik tehát a nyíltság és az önismeret is. További értékes pontot jelent a humorérzék, hogy segítsen földeríteni; a hajlam arra, hogy meglepetést szerezzen - minél romantikusabbat, annál jobb -; továbbá az érettség ahhoz, hogy ne engedje siettetni a dolgokat, bármilyen erővel nyomuljon is a Halak.

Nélkülözhetetlen az ágybéli gátlások hiánya is - legyen képes és hajlandó lámpaoltás után átvenni a vezető szerepet. A szenvedélyes Halak boldogan követi majd mindenhová, de eleinte, amíg önbizalma meg nem erősödik, talán kissé túlzás volna azt követelni, hogy ő kezdeményezzen.

A Halaknak olyasvalakire van szüksége, aki megtanítja különbséget tenni szeretet és rajongás között, aki bebizonyítja, hogy a valóság érdekesebb és tartósabb lehet, mint a fantázia. Olyasvalakire, aki megérteti vele, mekkora szükség van rá, és segít kiűzni fejéből a negatív gondolatokat, amelyek hatására oly szürkének és eseménytelennek látja az életet.

Ekkor lesz képes szeretőként kiélni a benne rejlő összes lehetőséget, a szenvedélyességet és gyengéd együttérzést.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus