Bak

A harmonikus Bak-szülött megbízható, lelkiismeretes, becsületes. Céltudatos, de nem önző. Tekintettel van másokra is. Hasznos, konstruktív teljesítményre törekszik, nem a külső elismerés vagy az anyagi haszon utáni vágy hajtja. A kudarcok nem törik le. Egy dologra összpontosítja figyelmét. Jó a koncentráló képessége és jó a memóriája. Ha valami nem sikerül neki, újra kezdi. Nagyon szívós és kitartó. Komolyan veszi az életet, kötelességtudó, de nem rideg és mogorva. Dolgos, szorgalmas, szolgálatkész. Felelőtlen szórakozásokra sajnálja az időt, bár van humorérzéke és jó az ízlése. Szereti a szabad természetet, esetleg a hegyi túrákat, és a szép zenét. Mértékletes életmódot folytat. Nem hízik el. Az évek múlásával egyre jobban magára talál. Szívós alkat. A leghosszabb életű az összes típus között.A diszharmonikus Bak-szülöttet csak a saját érvényesülése érdekli. Senkire és semmire nincs tekintettel. Felfelé hajbókol, lefelé rúg. Karrierista a szó rossz értelmében. túlságosan materialista és konzervatív. Pesszimista, visszahúzódó, gátlásosan viselkedő. Depresszióra hajlamos. Rideg, mogorva, elutasító. Bőrbajok, reuma, csont- és ízületi problémák jelentkezhetnek nála. A térde különösen érzékeny.


A BAK JELLEMRAJZA

Talán még a hegymászót is odaképzelte, aki a hótól szikrázó csúcs felé kapaszkodik a napfényben fürdőző hegyoldalon.

A Bak-szülötteknek tudatosítaniuk kell: életük nagyon hasonlít a hegymászáshoz. Fel fogják ismerni, melyek azok a hasonló vonások, amelyek miatt párhuzam vonható az alpinisták és az ő életük között.

Mindkettő a kiszemelt irányba tart, önmagába vetett hite és létfenntartó ösztöne által irányítva. A hegymászó megfigyeli a hegyoldalt, fontolóra veszi, majd kijelöli az útvonalat. Aztán fokról fokra kapaszkodik fel a kőfalon, amíg pihenőre talál egy kis terasz-féleségen, mielőtt leszáll az éjszaka. Másnap virradatkor aztán útra kel, és lépcsőről lépcsőre haladva, egy szép napon kitűzheti zászlaját a meghódított csúcsra.

A Bak pedig aprólékosan elemzi a célt, amelyet kitűzött maga elé, leltárba veszi a kínálkozó lehetőségeket, majd ezután dönt. Aztán apránként utat tör magának, lépeget és folyamatosan halad előre. Egészen addig a napig, amikor eléri a célját, leküzdve egyik akadályt a másik után.

Noha a Bak kívülről ridegnek látszik, valójában igen érzékeny és szentimentális lélek. Az adott szavát sohasem szegi meg.

Tisztában van azzal, hogy az idő előbb vagy utóbb a legkeményebb akadályt is szétmorzsolja, és erről nyugalommal és szinte különösnek tűnő bizonyossággal beszél. No nem, azért a Bak nem halvérű. Csak egyszerűen a győztesek fajtájából származik.

Az érem másik oldala, hogy a Baknak minden adottsága megvan ahhoz, hogy elérje a célját. Ha előrehaladás közben különböző kalandos fordulatok, más perspektívák merülnek fel, a Bak bizonytalanná válik, nem tud olyan hirtelen célt és útvonalat módosítani. Ez a tulajdonság - amely a szigorúság és a szenvedélyesség gyümölcse persze, behatárolja a lehetőségeit.

Ezért, kedves Bak, próbálja meg vágyát nem egyetlen csúcsra, azaz célra irányítani, és ha úttörés közben más ösvények is megnyílnak Ön előtt, próbálja ki azokat is, hátha mögöttük rejtőzik a boldogság.


A BAK GYERMEK

A kis Bak nehezen találja meg a helyét mind a családban, mind a társadalomban, mivel folyton visszautasítottnak érzi magát.

Jó, ha szülei sűrűn viszik társaságba, és gyakran beszéltetik, de azért tiszteletben kell tartani természetes közlésbeli gátlását, valamint azt az igényét, hogy néha egyedül is lehessen. Persze, tanácsot adni könnyű, de végrehajtani annál nehezebb.

A Bak-Gyermek érzelmi fejlődése tehát kényes probléma, mi több, gyakran nehézségek forrása is lehet. Ha szülei nem boldogulnak vele ezen a téren, forduljanak tanácsért gyermekük orvosához vagy iskolai oktatójához.

A kis Bak ambiciózus és merész, sorra halmozza a jövőt illető nagy terveket. Bízzanak benne, mert bármilyen fiatal is, legalább annyira uralkodik önmagán, mint másokon, és nem hagyja magát különböző szórakozási ajánlatokkal megkísérteni.

Jól fogja érezni magát az olyan munkahelyeken, ahol kitartásra és precíz elemzőkészségre van szükség; kiváló mérnök, kutató, biológus, ügyvezető, könyvelő, informatikus vagy számlaellenőr válhat belőle.

Szintén megtaláljuk később azokban a munkakörökben, amelyek kővel vagy fával kapcsolatosak: építész, építési vállalkozó, keramikus, kőműves, gazdálkodó és egyéb mező- és élelmiszergazdasági foglalkozások.


A BAK ÉS AZ UDVARLÁS

A Bak nem túlzottan nyíltszívű. Ha Ön olyan típus, aki szereti, ha partnere mutogatja, ha kedveli a nyilvánosság előtt zajló intim flörtöket, és rajong a nagy érzelemnyilvánításokért, akkor vésse jól eszébe: ezek a fogások nem szerepelnek a Bak szerelmi étlapján.

A vele való kapcsolatban mindig fennáll a kockázat, hogy hirtelen úgy dönt: Ön élete párja! Talán sosem tudja meg, miért, mint ahogy a Bak sincs ezzel tisztában. De ha Ön osztja ebbéli nézetét, ám legyen! Uccu, házasodjanak össze, és szülessen rengeteg gyerekük!

Ha netán mégsem így van, akkor nincs szerencséje, mert a Baktól nem szabadul meg egykönnyen. Micsoda képtelenség így tovább állni, miután összetörte a Bak szívét! Hogyne! Most aztán meg fog fizetni minden kacér pillantásért! Tudnia kell, a Bak előbb vagy utóbb, de mindenképp győztesen kerül ki a kettőjük játszmájából, lehet Ön bármilyen csábos szirén, szívtipró kentaur, vagy akármi. A Bakot nem lehet feltartóztatni.


A BAK ÉS A SZEX

Kényes dolog leírni, mi jellemzi a Bak szerelmi ugrándozásait. Róla mindent állítottak már - a legszűziesebbtől a legperverzebb szexualitásig -, de látni soha, senki, semmit.

Egyes rossznyelvek szerint a Kékszakállú herceg is Bak volt, miként a nagy Zoa is (akinek nemét még a mai napig nem sikerült megállapítani), és Raynaud Femand bálványa, Lelongbec (Hosszúcsőr) kisasszony is. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, hogy Jeanne d'Arc is a Bakjegyében született!

Láthatjuk, hogy mindenki megtalálhatja a Bakok közt a vágyainak megfelelő szeretőt.

Ami vele kapcsolatban bizonyos, hogy erős és egészséges, és ha akar valamit, azt meg is szerzi. Ha netán nem akarja, akkor sem engedi át másnak.

Ezek után valóban okos dolog-e - ha éppen nincs jobb dolgunk a Bak szerelmi csatározásaiba vetni magunkat?


A BAK POZITÍV ÉS NEGATÍV VONÁSAI

A Bak két részre osztja az életét.

Az egyik periódusban új célt keres magának, hogy sorsában előrelépést tegyen. Ön joggal fél, ugyanis a Bak bármit kitalálhat, a legklasszikusabb dolgoktól a legváratlanabbakig.

De lehet éppen olyan ciklusban is, amikor kijelöl magának valamilyen célt, és az évek során egyre azt hajszolja.

A különböző szakaszoktól függetlenül, vajon milyen ember lehet a Bak?

Önző, ezért nem könnyű vele élni. Ezt egyébként minden további nélkül be is ismeri őszintén, bizonygatva, hogy nem is változik meg soha, még öregkorában sem, sőt, a helyzet csak romlani fog! Ő szólt!

A Baknak hamar elfogy a türelme, rá semmit sem szabad kényszeríteni. Még azt is elismeri, hogy képes emlékezetes dührohamokat produkálni, s hogy meg se próbálják zsarolni.

A Bak tisztában van azzal, hogy ridegsége teszi ellenszenvessé mások szemében. Mi több, e téren még bűnösnek is vallja magát. Mindamellett hangsúlyozza, hogy nem megalkuvó, és magától legalább annyit követel, mint másoktól!

Elmeséli azt is, hogy képes szervezett összevisszaságban élni, aztán egyszer csak, mikor már nem mehetnek így tovább a dolgok, neki áll, és még a légy szárnyáról is letörli a port, mert muszáj, hogy haladéktalanul rendet tegyen, akármennyire is jár épp az idő!

A Bak szeret önkritikát gyakorolni, ezt néha humorral fűszerezve teszi.

Minden hidegsége ellenére, a felszín alatt érző és érzékeny ember rejlik. Ha Ön tudja, miként hasson a Bak szívére, akkor még az utolsó ingét is odaadja Önnek.

Ha együtt élnek, mondja el őszintén problémáit a Baknak - különben sosem veszi észre -, ő bizonyosan felajánlja a segítségét. Ne habozzon belépni a Bak elefántcsont tornyába, azaz bizalmába, mert képes Önt meghallgatni és megérteni.


A BAK ÉS A MUNKA

Kétséges, hogy a Bak könnyedén éri el hivatali sikereit. Nagyravágyásához kiváló munkaképesség, makacsság, kitartás és páratlan konokság társul. A Bak igazi ereje azonban végtelen türelmében rejlik.

Ráadásul nem fecsérli el sem energiáját, sem idejét, sem pénzét; nagyon is tudatában van azok értékének és annak az erőfeszítésnek a nagyságával, amellyel meg tudná szerezni ezeket. Ambíciói miatt kénytelen fáradozni és elszenvedni mind a fizikai, mind az érzelmi levertséget.

A Bakot megtaláljuk a politikai élet magasabb berkeiben, amelyek erős személyiséget, kialakult jellemet, és a hivatali munkában való teljes elmélyülés képességét követelik.

Értékelik a Bak adottságait azokban a mesterségekben, amelyekben logikára, szigorúságra, elvonatkoztatási érzékre és önfegyelemre van szükség. Szívesen orientálódik a kutatómunka felé. A Bak igen sajátságos pszichológiai alkat.

Nem igazán társasági típus, nehezen dolgozik csapatban, mert nem érzi jól magát a többiek között, s így mindenkit rosszkedvre hangol. Szinte tehetsége van ahhoz, hogy bomlassza a csapatszellemet, s odaillő megjegyzéseivel, javaslataival tovább szítsa az amúgy is feszült légkört. Nincs túl jó emberismerete (a Mérleg erről szentül meg van győződve, és igencsak csodálkozik).

A Baknak nyugalomra és elszigeteltségre van szüksége, hogy dolgozhasson, nehezen viseli el mások zaját.

Nagyon ért a kereskedéshez. Ezen a területen ügyes és agyafúrt. Ha a Bak ajándékot ad, szinte mindig valamilyen céllal teszi; érdekből, melyet mindig megvéd. A Bak hidegvérrel, nyugodtan és meggyőződéssel alkalmazkodik minden helyzethez.

Befogadni a csapatba a Bakot, egyenlő beengedni a farkast a bárányok közé. Feletteseinek tudniuk kell, hogy a Bak szüntelen a csúcs elérésére pályázik. És ha egy nap, derék és megbízható szolgálatainak köszönhetően, átveszi a helyüket, ugyanolyan udvariasan, tisztelettel és hatékonysággal segít kiüríteni szobájukat (a maga számára), amilyennek addig is ismerték.

Vállalatoknál a Bak kétségkívül teherbíró munkaerő, aki mások ösztönzője és tanácsadója, mégis a normális körforgás kerékkötője marad.


A BAK ÉS A PIHENÉS

Ha Ön csomagolja össze a Bak holmiját, ne kövessen el meggondolatlanságot azáltal, hogy otthon felejt bármit a család dolgai közül, legyen az bármilyen hétköznapi dolog is. Mert ha a Bak valamit nem talál, pokollá változtatja az életét. Ilyenkor igazán provokatív lesz.

Tehát igyekezzék nem otthon felejteni semmit, ezáltal máris remek vakációt mondhat magáénak. A Bak mindenre kíváncsi, érdekli a művészet, szeret találkozni, összejönni a társasággal, vagyis igazán kiváló útitárs.


A BAK VALÓDI ÉNJE

Bármilyen célt is választ, egy dolog mindig állandó marad: a lényegretörés. Egy csapásra kiszűri a valótlanból az igazat. Komoly és tisztelettudó, sosem űz tréfát a hagyományból és a szertartásokból. Van bátorsága leleplezni a csalókat, a Bak nem szélhámos. Fiatalabb korában elmélyül, keresi a választ az emberi élet nagy kérdéseire, és ösztönösen érdeklődik a tradíciók, a vallások, a különböző filozófiák eredete iránt.

Találkozunk a Bakkal olyan szervezetek munkájában, amelyek a világ élelmezésével, egészségével; társadalmi vagy politikai problémáival foglalkoznak, de akár titkos szervezetek tagjaként is tevékenykedhet.

Gyakran találunk a Bakok között kísérletezőket, jó néhányuk a katedrálisok, vagy az évszázados korú fák szerelmese. Azt állítják, hogy meg tudják szólaltatni őket. Ők azok, akik olyanfajta komolysággal tudnak beszélni, hogy egyszerűen nem lehet nem hinni nekik.


AMI CSODÁLATOS BENNED

Felszíni keménység és belső puhaság, akaratosság és döntéselhárító taktikák, egy rejtőzködő szexuális tigris, amely sarkvidéki jegesmedvének szereti kiadni magát. Nincs is másik jegy, amelyben ehhez hasonló kettősségek sűrűsödnének. Ez az ellentmondásosság őrjítő lehet a Bakban, de épen ettől annyira izgató és felejthetetlen.

Azt az értékes csírát, amelyben az érzelmeid fejlődnek, olyan mélyre temetheti maga alá a sok rétegnyi félelem, gyanakvás és bizonytalanság, hogy komoly ásatások útján lehet csak hozzáférkőzni. Amennyiben partnered időt, fáradságot nem kímélve eljut odáig, jutalmul feltárul előtte ritka hűséged és kifogyhatatlan érzékiséged lelőhelye.

A Bak masszív, viharálló szerelme az a csendes rév, ahol fedezékbe lehet húzódni az élet forgószelei elől. Erős ölelésétől, jóleső biztatásától új erőre lehet kapni. Mivel a Bak úgy hisz magában, hogy azt megingatni nem lehet, védőszárnyai alatt partnere is őszintén hinni kezdi, hogy helyt tud állni ebben a problémás világban.

Elég sokáig tart, amíg valakit a bizalmadba fogadsz - nem egy Bakot néztek már emiatt mogorva medvének - és burkaid alól lassan bontakozik ki a gyengédség. Aki ezt egyszer tapasztalni kezdi, hamarosan már megígérne neked mindent, hogy szerelmi energiáidban újabb robbanást idézzen elő.

Előtted viszont az adott szó szent, a szerelmi fogadalmakkal takarékosan bánsz. Általában jellemző rád, hogy komolyan jársz el az élet dolgaiban, nem játszadozol mások érzéseivel, és teljes joggal hasonló udvariasságot vársz cserében.

Roppant gyakorlatiasságod, a részletek iránti érzéked remekül érvényesül a párkapcsolatok mindennapjaiban. Nem felejted el a partnered kedvenc ételét, zenéjét, nem küldesz az ízlésétől eltérő üdvözlőkártyákat, hónapokon át járod az üzleteket, hogy ráakadj egy különleges könyvre vagy dísztárgyra. Figyelmességed mellé pezsgő szexualitás társul, amit kezdeti óvatosság után egyre vadabb gőzre kapcsolsz. Vonzerőd az évek multával egyre jobban beérik. A Baknak még a szépségét sem kell félteni az öregedéstől - az idő neki dolgozik.


AMI RÉMES BENNED

Jóllehet látszatra már nem is lehetnél józanabb, öntudatosabb, olyan szorongásokat, félelmeket hordozhatsz magadban, hogy védelmi árkot ásol a szíved köré, amin a legelszántabb szerelmes sem tud egykönnyen átkelni. Tépelődhetsz azután, miért hagynak egyedül, miért nem foglalkoznak veled. Nehezen szánod rá magad, hogy szavakba foglald a kívánságaidat vagy bármi jelét add gyengeségednek, akár az ágyban, akár kívüle. De ha a partnered rosszul olvas a gondolataidban, a legsötétebb búbánat kerít hatalmába.

Egy kis lépés választja el csupán az önkéntes védelmezőt az önkényes kisajátítótól, és amint a valójában sérülékeny Bak lebontotta maga körül a védelmi rendszert, ezt a lépést bizony könnyen megteszi. Magasak a követelményeid, és mivel a világról fekete-fehérben, jóban-rosszban gondolkodsz, esetleg elkésve fedezed csak fel, hogy a szerelem nem feltétlenül sorolható be szigorú kategóriáidba.

De minden körülmények között hajlíthatatlan maradsz, és ez oda vezethet, hogy inkább egy szerelemről mondasz le, mint egy elvről. Vigyázz, utólag már nem tudod visszaváltani! Ingatag biztonságérzete miatt a Bak annyira képes elengedett és bizalomteli lenni, mint a pókhálóban himbálózó légy. Ez az oka, hogy folyton-folyvást partnere hátsó szándékait fürkészi, minden gesztusban, minden elejtett szóban mögöttes jelentéseket sejt, és ha gyanúját igazolva látja, késlekedés nélkül leereszti a sorompót.

Van egy romantikus oldalad, amelyik gyönyörű álmokat sző nagy találkozásodról a Tökéletessel, de van egy másik is, és ez visszaborzad a szenvedélynek attól a sötét mélységétől, ahol minden lehetséges. Ezért őrizkedsz annyira az érzelmi odaadástól. Az is megeshet, hogy egyszerre többekkel folytatsz viszonyt, és megint csak elkerülöd a kizárólagos függőséget.

Minden körültekintésed ellenére furcsamód pont te vagy az, aki váratlanul képes bedőlni egy sima modorú csábítónak. Miután a sokkal érdemesebb jelentkezők sorra kihullottak a rostán, reménytelenül bele tudsz bonyolódni a szerelembe a lehető legalkalmatlanabb személlyel. Akkor tájolod így el magad, mikor addig jól felügyelt szexuális fogékonyságod háttérbe szorítja tapasztalt döntéshozódat, a hideg fejet. A kurta örömmámort általában unalom vagy keserű kiábrándulás követi. De egy Bak sohasem hátrál meg! Lehet, hogy a szex visszasorol ünnepi helyéről a szürkeségbe, lehet, hogy hiány mutatkozik lelki társban, de sosem ismernéd be, hogy vereséget szenvedtél a szerelem porondján.

Életed nagy kihívása, hogy egyszer megtanuld, mikor kell egy meghiúsult kapcsolatot véglegesen leírni, és tiszta szívet hagyni egy erősebb szenvedélynek. Minden más jegy szülötteinél tovább tudsz egy félresikerült szerelem után maradt romhalmazban téblábolni és keseregni. Ami nagy kár, mert annyi minden van, amit adhatsz és kaphatsz ehelyett.


HOGYAN HOZHATOD KI BAKSÁGOD LEGJAVÁT?

Készülj fel rá, hogy egyenesen fejest ugorj vágyaid felderítetlen mélységébe, amiről eddig semmit nem tudtál, még azt sem, hogy képes vagy-e rá. Először is kezdd el követni az érzéseidet, és közben csavard lejjebb a gondolati szabályzót, legalább időlegesen. Megeshet, hogy partnered a bolondulásig szeret, és tökéletes társad lenne, de mikor a Bak agykerekei hangos csikorgásba kezdenek - Meddig tarthat ez a fantasztikus boldogság? - , akkor hiába teremtett benneteket az Isten is egymásnak, az illető kapja magát és odébbáll. Talán túl hűvös ágyszomszédnak találja a logikát.

A szerelemhez, eltérően például egy mosógéptől, nem csatolnak ennyi meg ennyi évre szóló garanciát, és nem is lehet becserélni egy másikra, ha időközben elmegy tőle a kedved. Akkor már jobban hasonlít a zsákbamacskához - a legtöbb embert épp ezzel a kiszámíthatatlansággal hozza úgy izgalomba. Persze a Bakok is így vannak vele, csak kicsit bizalmatlanabbak.

Ez ellen könnyebb tenni, mint gondolnád. Próbáld ki a lépegetős módszert - először csak egy egész kicsit bízz meg a partneredben, aztán még jobban, még jobban, aztán bízz meg benne és kész. Nem kell elsietni. A Bak kedélyhullámzására tett zsilip a szenvedélyek terén is kifejti áldásos hatását. Aránylag kevés szeretőt találsz, aki élvezetét leli az érzelmi huzavonában. Várd azt a szerelemtől, hogy jó lesz, és természetes ösztöneid heve elsöpör minden zűrzavart. Tételezd fel a legrosszabbat, és hamarosan sűrű ködben fogsz botladozni, amit a te borúlátásod idézett elő.

Válj meg néha az erő, a tévedhetetlenség álarcától, hogy partnered láthassa érzékeny belsődet, ahelyett, hogy csak halványan érzékeli a jelenlétét. Engedd meg időnként, hogy nála legyen az irányítás a döntésekben is, a szeretkezésben is. Az állandó kontroll előbb-utóbb elcsigáz - meglátod, nagyon pihentető tud lenni már az is, ha néha-néha kiengeded a kezedből. Feszültségmentesítés gyanánt jó szolgálatot tehet a meditáció, a masszázs, a rendszeres torna is, vagy ha egyszerűen túllépsz a bizalmatlanságon és kibeszéled magadból a kétségeket. Ha könnyítesz a lelki nehezékeken, a szenvedély új dimenzióit tudod felfedezni.


A BAK SZEXI TITKAI

A szerelmi csúcsokat a Bak kényelmes, egyenletes sebességgel közelíti meg, és a kezdő lendülethez arra van szüksége, hogy a fülébe - talán éppen egy nyilvános helyen - ígéreteket súgjanak mindarról, ami előtte áll.

Először jól össze kell melegednetek, hogy a Baknak legyen ideje felengedni. Az előjáték, és annak minden egyes csókja tartson sokáig, és annál jobb, minél többet segédkeztek egymásnak kibújni a ruhából. Ha partnered ajka, nyelve rátalált legérzékenyebb pontodra, a térdhajlatra, időzzön ott egy darabig, míg ujja, körme finoman körbecirkálja.

Szorítkozzatok ennyire, egészen addig, amíg testileg-lelkileg kedvet nem kapsz a folytatáshoz - ha siettetnek, sürgetnek, és túl hamar túl messzire akarnak jutni veled, egy tapodtat se leszel hajlandó továbbmenni, mert az agyad leereszti a sorompót. Gyakorlatiasságod célszerű körülményeket kíván meg: friss ágyneműt, andalító zenét, esetleg klasszikusokat, és ínyenc ételeket, például füstölt lazacot vagy rumos mignont. De ha a partnered bele találna morzsázni az ágyba, akkor kész - az ilyesmi téged azonnal lelohaszt.

Alkalmasint előfordulhat, hogy hirtelen kísértésbe esel, de rendszerint megmaradsz a jól bevált hálószobánál és a kényelmes, akrobatikától mentes pozícióknál. Nincs szükséged szexuális játékokra és erotikus fehérneműkre - az ilyesfajta kellékek az egyenes Bakot csak zavarnák magában a cicomátlan szexben, a puszta szenvedély szívdobogtatásában.

A bőr illata, a saját sebességed, és annyi biztonságérzet, hogy merd átadni magad a fizikai érzékelésnek, beindítja fantáziádat - és akkor a világ legkielégítőbb és legelégedettebb Bakja vagy.

De azért valamit érdemes lenne kipróbálnod: az illóolajos masszázst, az illatos füstölőt és a gyertyafényt, mert ezek kikapcsolják százfelé járó, ambiciózus elmédet. Sosem fogsz unatkozni, amíg megkapod mindazt a figyelmet és időt, amire szükséged van. Szerelmi nyelvezeted egészen speciális - beletartozik, hogy felolvassatok egymásnak az erotikus irodalomból, megmártózzatok egy illatos fürdőben, vagy sokatmondó, vágyteli pillantásokat váltsatok. Lehet, hogy a Baknak nem erőssége az érzelmek szóbeli kifejezése, de ezek után mire kellenének még a szavak?


A BAK MEGHÓDÍTÁSA

Fölöttébb valószínű, hogy üzleti úton vagy egy hivatali szobában ismerkedsz össze eszményi partnereddel, de ugyanez elképzelhető egy tanfolyam vagy előadóterem helyszínén is. A Baknál nem kizárt, hogy felkeressen egy társkereső ügynökséget, mert ez kitűnő lehetőség az alapos tájékozódásra és még mindig meggondolhatja magát. Sok tekintetben későn érő típus vagy, és nincs ellenedre, hogy jó ideig gyűjtögesd a tapasztalatokat a szerelem frontján, a megállapodást pedig minél későbbre halaszd. Viszont ha egyszer rászánod magad, akkor részedről a döntés végleges.

A Bak partnerében legyen türelem, bírja szuflával, amíg hajlandó leszel felszámolni a védelmi barikádokat; tudja könnyedén túltenni magát a Bak sötét hangulatain, nem utolsósorban pedig legyen állhatatos és kitartó szerelmű, a Bakhoz hasonló hatalmas szexuális teherbírással.

Higgyen a kissé ódivatú udvarlási szertartásokban, melyekkel fogadkozások és ajándékok is járnak, és ne forszírozzon testi kapcsolatot, mielőtt eredendő függetlenségedet önszántadból nem vagy hajlandó megszelídíteni. A jól végzett munka sikere olyan fontos a Baknak, mint az oxigén, és szerelmének kellő lelkesedést kell tanúsítania törekvései iránt.

Eszményi partnered bátorítani fog, hogy megoszd vele legmélyebb félelmeidet és legsötétebb gondolataidat, és apránként feltárd előtte titkos érzékenységedet, csak hogy. a feltétlen szerelem melegébe burkolhassa. Legyen tudatában a világgal szembeni általános bizalmatlanságodnak, és ne szegjen meg ígéretet, ne szorítson háttérbe, ne kotyogja ki a titkaidat, amiket rábíztál, főleg pedig soha ne nevessen a bogaraidon.

Ha megkapod a tiszteletet, amit érdemelsz, és a romantikát, amire vágyakozol, alkalmas vagy rá, 
hogy élete legnagyobb szerelme légy. 
Különösen ha képes vakon hinni a tehetségedben és az ambícióidban. 
Titkon tudod, hogy megillet téged a siker, és mindig imádni fogod, aki segít a csúcsára jutnod.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus